• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Mgr inż. Joanna Szczepanik jest kolejną doktorantką Akademii Kaliskiej, która publicznie rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

Temat rozprawy, której promotorem była prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Katarzyna Domaszewska to: Stan zapalny w chorobie Hashimoto, na tle diety i poziomu aktywności fizycznej.
Komisja, pod przewodnictwem prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Przemysława Bilińskiego nie miała wątpliwości i tajnym głosowaniu zdecydowała o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej, tym bardziej, że recenzenci : dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora z Instytutu Medycznego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego nie mieli żadnych wątpliwości, a dodatkowo rekomendowali przedstawienie dysertacji do wyróżnienia.

– Gratuluję Promotorowi i Doktorantce trafności wyboru tematu rozprawy doktorskiej,
Sposobu realizacji celu badań, a także przejrzystości przedłożonej do recenzji dysertacji – napisała prof. Elżbieta Cipora. – Praca posiada dużą wartość teoretyczną i praktyczną. Jednocześnie może stanowić podstawę do dalszego kontynuowania badań w tym zakresie. Powinna być skierowana do lekarzy i pracowników ochrony zdrowia, a wnioski z badań mogą ukierunkowywać profesjonalną opiekę nad osobami z chorobą Hashimoto.