• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Druga publiczna obrona rozprawy doktorskiej w Akademii Kaliskiej stała się faktem. Tym razem przed komisją złożoną z naukowców, doskonale zaprezentował się mgr inż. Sławomir Kotoński.

Bryg. mgr inż. Sławomir Kotoński napisał rozprawę doktorską na temat ,,Koncepcja ochrony przeciwpożarowej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ludności na przykładzie obszaru chronionego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu ”, która została poparta wieloletnimi badaniami i osobistym doświadczeniem doktoranta. Promotorem pracy, która uzyskała bardzo pozytywne recenzje, był prof. dr hab. inż.  Jarosław Wołejszo.

Posiedzenie Senatu Akademii Kaliskiej, na którym został nadany stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie mgr inż. Sławomirowi Kotońskiemu odbyło się  16 grudnia 2021 r. Od tego dnia autor rozprawy może posługiwać się stopniem doktora.