• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego jest jednostką ogólnouczelnianą.

Działania AIP ukierunkowane są przede wszystkim na:

 • udzielanie pomocy studentom i pracownikom Akademii Kaliskiej w obszarze tworzenia, organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • podnoszenie kompetencji studentów poprzez organizację szkoleń , warsztatów,
 • nawiązywanie współpracy między nauką i biznesem,
 • tworzenie korzystnych warunków dla rozwijania przedsiębiorczości środowiska akademickiego Akademii Kaliskiej

Działania zrealizowane przez AIP Akademii Kaliskiej (Archiwum)

Oferty podmiotów zewnętrznych:

Oferta Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

Nasze działania:

 • wsparcie doradcze w zakresie otwierania przez studentów i pracowników Akademii Kaliskiej własnej działalności gospodarczej z obszarów: finansów, rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa gospodarczego
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych i pozyskiwaniu pierwszych kontaktów biznesowych
 • pomoc w pozyskiwaniu informacji nt. funduszy na otwieranie i rozwój działalności gospodarczej z różnych źródeł tj. funduszy państwowych, samorządowych, UE, kredytów bankowych, pożyczek itp.
 • organizacja dla studentów i pracowników Akademii Kaliskiej spotkań z rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami oraz praktykami ze świata biznesu, polityki, nauki i gospodarki w celu wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń
 • udostępnianie informacji w zakresie wolnych terenów i lokali dla celów prowadzenia działalności gospodarczej
 • poszukiwanie możliwości i rozwiązań sprzyjających transferowi wiedzy ze środowiska akademickiego Akademii Kaliskiej do gospodarki
 • podnoszenie kompetencji zawodowych studentów i pracowników Akademii Kaliskiej poprzez organizację szkoleń i warsztatów w zakresie:
  • zasad tworzenia , prowadzenia i organizacji własnej firmy
  • zasad prowadzenia negocjacji gospodarczych
  • zasad autoprezentacji i sztuki przemawiania
  • efektywnego zarzadzania czasem
  • zasad sporządzania biznesplanów
  • zasad prowadzenia rozliczeń podatkowych
  • zasad i organizacji pracy biurowej itp.
 • pomoc organizacyjno-techniczna
 • gromadzenie oraz udostępnianie literatury fachowej, broszur branżowych, folderów firm, linków itp.
 • pomoc w organizacji konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów z zakresu przedsiębiorczości
 • tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi karier studentów Akademii Kaliskiej

Potrzebujesz pomocy? wypełnij wniosek

Działania zrealizowane

 • Konkurs dla studentów i uczniów – Rozwój sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływ na rynek pracy w przyszłości
  3,2,1 start! Praca.pl rusza z konkursem dla uczniów i studentów. Trzy najważniejsze kwestie: każdy, kto chce wziąć udział w konkursie powinien napisać artykuł na temat: “Rozwój sztucznej inteligencji (AI) […]
 • Wizyta studyjna w Firmie Colian Logistics
  Z inicjatywy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Zakładu Logistyki i Transportu Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej studenci  kierunku „Zarządzanie Logistyką” odbyli wycieczkę studyjną w  Firmie Colian Logistics w Opatówku . W trakcie […]
 • Organizacja pracy w chmurze – Warsztaty praktyczne – 06.06.2023r.
  Zapraszamy na warsztaty online. Komunikacja, tworzenie treści, współpraca w zespołach. Organizacja pracy w chmurze. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się:czym jest i jak działa Google Workspace. Jak współpracować w zespole na Dokumentach Google. Jakie są najczęściej wykorzystywane funkcje w Arkuszach Google. Jak przygotować prostą ankietę z wykorzystanemu Formularze Google.

więcej działań zrealizowanych

Współpracują z nami:

logo jooble praca dla studentów
logo fundacji kaliski inkubator przedsiębiorczości
logo enterprise europe network
logo klaster spożywczy południowej wielkopolskiej
logo powiatowy urząd pracy w kaliszu
logo centrum wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego w kaliszu
logo jpt group
logo brewa efektywna energia
logo europejska grupa doradcza
logo netland computers
logo firma gedek
logo firmy 6roads
zakład doskonalenia zawodowego kalisz logotyp
logo wielkopolski klaster lotniczy