• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

 Tester T-30 do kół zębatych stożkowych (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Polska)

Tester T-30 do kół zębatych stożkowych

PRZEZNACZENIE:

badanie wpływu środków smarowych, materiałów konstrukcyjnych oraz technologii modyfikacji powierzchni zęba na odporność na zacieranie (scuffing, scoring) i powierzchniowe zużycie zmęczeniowe (pitting, spalling) kół zębatych stożkowych

SPECYFIKACJA:

koła testowe: stożkowe (łukowe)
prędkość obrotowa silnika: 6000 rpm
maks. stopień obciążenia: 14 (ok. 726 Nm)
rodzaj smarowania: zanurzeniowe

 Tester T-12UM do kół zębatych walcowych (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Polska)

Tester T-12UM do kół zębatych walcowych

PRZEZNACZENIE:

wyznaczanie właściwości przeciwzatarciowych środków smarowych takich jak oleje przekładniowe, czy smary plastyczne

SPECYFIKACJA:

koła testowe (FZG): typ A (20 mm) lub A10 (10 mm)
prędkość obrotowa silnika: do 3000 rpm
maks. stopień obciążenia: 12 (ok. 534 Nm)
rodzaj smarowania: zanurzeniowe

 Maszyna wytrzymałościowa Inspekt 250 kN (Hegewald &Peschke, Niemcy)

Maszyna wytrzymałościowa Inspekt

PRZEZNACZENIE:

realizacja badań wytrzymałościowych (rozciągania, zginania, ściskania)  metali, tworzyw sztucznych, lekkich materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych.

WYPOSAŻENIE:

komora termiczna, umożliwia badania od -80 do +260 stopni C

SPECYFIKACJA:

nacisk nominalny: 250 kN
zakres pomiaru siły: klasa 1 (wg DIN-EN-ISO 7500)
przestrzeń pomiarowa (bez oprzyrządowania): 610 x 1100 mm
prędkość próby: 0,002 – 450 mm/min

 System 3D – Aramis 5M (GOM GmbH)

System 3D - Aramis 5M (GOM GmbH)

PRZEZNACZENIE:

stereoskopowy system do dynamicznego pomiaru i analizy odkształceń i deformacji w czasie rzeczywistym

MOŻLIWOŚCI:

szacowanie naprężeń
wymiarowanie elementów
analiza zachowań nieliniowych
charakterystyka pełzania i procesu starzenia
określanie granicznej krzywej tłoczenia (FLC)
weryfikacja modeli elementów skończonych
określanie charakterystyk materiałowych
 

SPECYFIKACJA:

rozdzielczość: 2448 x 2050 px
pole pomiarowe: od 10 x 8 do 5000 x 4150 mm