• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
budynek centrum doskonałości kół zębatych

Aktualności

 • Noc w Instytucie Lotnictwa
  W dniu 7 października, z inicjatywy Instytutu-Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, oraz dzięki uprzejmości Władz Uczelni, która zorganizowała i sfinansowała transport, uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych im. Ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu wzięli udział w „XI Nocy w Instytucie Lotnictwa” w Warszawie. „Noc w Instytucie Lotnictwa” to największa obecnie […]
 • Wizyta Dzieci z Ukrainy w I-CDBKZ
  W dniu wczorajszym gościliśmy w murach Akademii Kaliskiej dwudziestoosobową wycieczkę dzieci  pochodzących z Ukrainy, z terenu objętego wojną Tarnopolu. Dzieci,  które obecnie przebywają na turnusie w Zawidowicach, zorganizowanym przez Departament Rady Ministrów współpracujący z Polonią. Koloniści odwiedzili również  Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, w którym mieli okazję  zapoznać  się z nowoczesna aparaturą pomiarową, […]
 • Pracownicy I-CDBKZ absolwentami studiów EMBA
  W dniu 25 czerwca 2022r odbyły się obrony pierwszej edycji studiów podyplomowych EMBA (Executive Master of Business Administration) w Akademii Kaliskiej. Zajęcia odbywały się w budynku Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych w formie hybrydowej. Absolwentami studiów EMBA zostali pracownicy I-CDBKZ: mgr Katarzyna Doberstein-Ganszer – sekretarz I-CDBKZ, mgr inż. Adam Hofman – starszy laborant, mgr inż. […]
wiecej aktualności

Oferta

Badania laboratoryjne

Pomiary odchyłek kształtu, kierunku, położenia i bicia.
Pomiary chropowatości, konturu i topografii powierzchni.
Pomiary cech geometrycznych z zastosowaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych.
Pomiary geometryczne za pomocą konwencjonalnych przyrządów pomiarowych (wysokościomierz, suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe itp.).
Kontrola i pomiar kół zębatych i wzorców kół zębatych.
Pomiary współrzędnościowym skanerem optycznym 3D, porównanie do modelu CAD, inżynieria odwrotna, analiza GD&T.
Badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe kół zębatych walcowych i stożkowych.
Statyczna próba rozciągania, ściskania i zginania.
Stereoskopowe badania odkształceń.
Kompleksowe przygotowanie zgładów metalograficznych.
Obserwacje metalograficzne mikrostruktury próbek pod mikroskopem.
Pomiary twardości i mikrotwardości (metodami: Brinella, Rockwella, Vickersa).
Badania składu chemicznego stopów metali metodą spektrometrii optycznej.
Optyczne pomiary geometrii z wykorzystaniem mikroskopu.
Analiza naprężeń resztkowych w warstwie wierzchniej.

Usługi dla przemysłu

Usługi doradztwa technicznego i szkoleniowe (pomoc w programowaniu maszyn współrzędnościowych i skanerów optycznych, interpretacja rysunków konstrukcyjnych).
Diagnoza problemów technologicznych oraz opracowanie propozycji ich rozwiązania.
Gotowość i kompetencje do współtworzenia konsorcjów naukowych lub naukowo-przemysłowych.
Gotowość do realizacji prac merytorycznych w ramach badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wyposażenie

Kontakt

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych
ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

telefon: +48 62 500 07 96

email: icdbkz@akademia.kalisz.pl