• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
budynek centrum doskonałości kół zębatych

Aktualności

 • Wizyta w Instytucie-Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych w Kaliszu
              W dniu 29 października 2021 roku uczniowie klasy 3 Mp – technik mechanik Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, pod opieką wychowawczyni Pani Anny Ostrowskiej-Kołodziejczak oraz Pana Przemysława Boreckiego – nauczyciela ZSP oraz adiunkta Akademii Kaliskiej, uczestniczyli w wyjeździe doInstytutu- Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej. Wizyta odbyła się w ramach projektu 8.3.1 “Rozwój […]
 • II ŚWIATOWA KONFERENCJA ZDROWIA RODZINY
  W dniach 24-25 października 2021 w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyła się II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny. Konferencja rozpoczęła się Nabożeństwem religijnym w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Następnie w teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego nastąpiło uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Kaliskiej oraz nadanie Tytułu Doctora Honoris Causa  Akademii Kaliskiej profesorowi Theodorowi Meronowi University […]
 • Spotkanie WKL w Instytucie-CDBKZ
  W dniu 15 września 2021 roku, w budynku Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej, odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy”. W czasie przeznaczonym na dyskusję, kierownik Zespołu Laboratoriów I-CDBKZ dr inż. Antoni Niepokólczycki przedstawił aktualne możliwości badawcze Centrum. Powiedział, że sytuacja w tym […]
wiecej aktualności

Oferta

Badania laboratoryjne

charakteryzacja właściwości wytrzymałościowych materiałów (statyczna próba rozciągania, ściskania, zginania),
charakteryzacja właściwości fizycznych i chemicznych materiałów (obserwacje metalograficzne celem ujawnienia mikrostruktury, określenie składu chemicznego stopów metali i pomiar twardości i mikrotwardości),
metrologiczna charakteryzacja cech geometrycznych: pomiar odchyłek kształtu, kierunku, położenia i bicia; pomiary: chropowatości, konturu, topografii powierzchni, pomiary współrzędnościowym skanerem optycznym i analiza geometryczna (porównanie do modelu CAD, inżynieria odwrotna, analiza GD&T).

Usługi o charakterze B+R+I dla przemysłu

Bazując na wieloletnim doświadczeniu kadry naukowej w realizacji badań na rzecz jednostek naukowych i podmiotów z nimi współpracujących, jak i zatrudnienia w zakładach przemysłowych, oferta Instytutu w obszarze prac B+R+I obejmuje:

usługi doradztwa technicznego,
opracowanie studium wykonalności inwestycji,
wsparcie przy opracowaniu strategicznych planów rozwoju technicznego, planów inwestycyjnych,
diagnozy problemów technologicznych, jak i opracowania propozycji ich rozwiązania,
usługi działań zmierzających do przygotowania przedsiębiorstw do wdrożenia działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji (transformacji w kierunku wdrożenia idei “Przemysł 4.0”),
gotowość i kompetencje do współtworzenia konsorcjów naukowych lub naukowo-przemysłowych,
gotowość do realizacji prac merytorycznych w ramach badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
możliwość analizy dostępnych programów pomocowych (źródeł finansowania lub współfinansowania) w ramach budżetu Unii Europejskiej, jak i środków krajowych na sfinansowanie w/w działań.

Wyposażenie

Kontakt

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych
ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

telefon: +48 62 500 07 96

email: icdbkz@akademia.kalisz.pl