• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
budynek centrum doskonałości kół zębatych

Aktualności

 • Wizyta Ministra Edukacji i Nauki w I-CDBKZ
  W dniu 1 lipca 2021r nasz Instytut -Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Odwiedził Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek.Podczas wizyty zostało zaprezentowane wyposażenie laboratoriów pomiarowo badawczych między innymi laboratorium pomiarów geometrycznych, badań wytrzymałościowych oraz badań materiałowych. Zaprezentowano również działalność Instytutu jako partnera w trwających już badaniach z partnerskimi uczelniami oraz nastąpił pokaz skanera 3D, […]
 • MŚP znów nam zaufały
  MŚP znów nam zaufały. Dla jednej z podpoznańskich firm produkcyjnych, pracownicy naukowi I-CDBKZ opracowali Mapę Drogową – plan wdrożenia zmian w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji w kontekście transformacji w kierunku idei „Przemysł 4.0”. Dokument o znaczeniu strategicznym dla rozwoju firmy, stanowi merytoryczne uzasadnienie dla złożenia wniosku o dofinansowanie grantu w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz […]
 • ISO 9001 dla I-CDBKZ
  Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego otrzymał certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie badań laboratoryjnych i kształcenia studentów. Certyfikat ISO 9001 o numerze 12 100 51726/04 TMS, nadany Instytutowi przez renomowaną firmę TÜV SÜD Management Service GmbH, jest potwierdzeniem wdrożenia wymagań normy […]
wiecej aktualności

Oferta

Badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe kół zębatych walcowych i stożkowych oraz środków smarnych (np. zacieranie, pitting i mikropitting)
Badania rozciągania, ściskania, zginania próbek
Stereoskopowe badania odkształceń i deformacji materiałowych
Kompleksowe przygotowanie zgładów metalograficznych
Badania składu chemicznego stopów metali
Badania twardości i mikrotwardości
Pomiary naprężeń resztkowych
Pomiary odchyłek kształtu, kierunku, położenia i bicia
Pomiary: chropowatości, konturu i topografii powierzchni
Pomiary na współrzędnościowych maszynach pomiarowych
Optyczne pomiary geometrii z wykorzystaniem mikroskopu
Kontrola i pomiar wzorców kół zębatych, długości i kąta
Pomiary współpracy jednostronnej kół zębatych walcowych i stożkowych
Pomiary kół zębatych i narzędzi do obróbki uzębień na specjalizowanej maszynie pomiarowej
Pomiary współrzędnościowym skanerem optycznym i analiza geometryczna (porównanie do modelu CAD, inżynieria odwrotna, analiza GD&T)

Wyposażenie

Kontakt

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych
ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

telefon: +48 62 500 07 96

email: icdbkz@akademia.kalisz.pl