• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
budynek centrum doskonałości kół zębatych

Aktualności

 • Uczniowie z Krotoszyna w I-CDBKZ
  W dniu 24 maja 2022 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, uczestniczyli w zwiedzaniu parku maszyn pomiarowych w Instytucie – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej.Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem Laboratoriów: Dokładności Geometrycznej, Badań Wytrzymałościowych oraz Badań Materiałowych. Po przedstawieniu możliwości badawczych Centrum uczniowie zapoznali się z aktualną oferta edukacyjna […]
 • Wirtualna rzeczywistość w Akademii Kaliskiej
  W Instytucie – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej powstał projekt utworzenia Centrum Praktycznego Kształcenia, w którym wykorzystywana będzie technologia wirtualnej rzeczywistości. Częścią realizacji tego projektu było podpisanie pomiędzy Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie (ITWL), a Akademią Kaliską listu intencyjnego, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie e-learningu, dokumentacji multimedialnej, poszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. W […]
 • Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w murach Instytutu.
  W dniu 19 maja 2022, podczas wycieczki do I-CDBKZ uczniowie Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu miała okazję zwiedzić laboratorium pomiarowo – badawcze, w tym pomieszczenia metrologiczne, materiałowe i tribologii kół zębatych. Uczniowie zapoznali się także z działaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej, skanera optycznego oraz uczestniczyli w procedurze zrywania próbki.
wiecej aktualności

Oferta

Badania laboratoryjne

Pomiary odchyłek kształtu, kierunku, położenia i bicia.
Pomiary chropowatości, konturu i topografii powierzchni.
Pomiary cech geometrycznych z zastosowaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych.
Pomiary geometryczne za pomocą konwencjonalnych przyrządów pomiarowych (wysokościomierz, suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe itp.).
Kontrola i pomiar kół zębatych i wzorców kół zębatych.
Pomiary współrzędnościowym skanerem optycznym 3D, porównanie do modelu CAD, inżynieria odwrotna, analiza GD&T.
Badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe kół zębatych walcowych i stożkowych.
Statyczna próba rozciągania, ściskania i zginania.
Stereoskopowe badania odkształceń.
Kompleksowe przygotowanie zgładów metalograficznych.
Obserwacje metalograficzne mikrostruktury próbek pod mikroskopem.
Pomiary twardości i mikrotwardości (metodami: Brinella, Rockwella, Vickersa).
Badania składu chemicznego stopów metali metodą spektrometrii optycznej.
Optyczne pomiary geometrii z wykorzystaniem mikroskopu.
Analiza naprężeń resztkowych w warstwie wierzchniej.

Usługi dla przemysłu

Usługi doradztwa technicznego i szkoleniowe (pomoc w programowaniu maszyn współrzędnościowych i skanerów optycznych, interpretacja rysunków konstrukcyjnych).
Diagnoza problemów technologicznych oraz opracowanie propozycji ich rozwiązania.
Gotowość i kompetencje do współtworzenia konsorcjów naukowych lub naukowo-przemysłowych.
Gotowość do realizacji prac merytorycznych w ramach badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wyposażenie

Kontakt

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych
ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

telefon: +48 62 500 07 96

email: icdbkz@akademia.kalisz.pl