• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych

Aktualności

 • Publikacja w czasopiśmie – “Fatigue of Aircraft Structures”
  W czasopiśmie „Fatigue of Aircraft Structures” Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie ukazał się artykuł „Checking the Correctness of the Process of Brazing of the Honeycomb Seal to the Base by Ultrasonic Method” autorstwa Agaty Świerek, Józefa Krysztofika, Wojciecha Matczaka i Antoniego Niepokólczyckiego. Publikacja powstała na podstawie dyplomowej pracy magisterskiej mgr inż. Agaty Świerek pt. „Metody kontroli poprawności realizacji procesu lutowania uszczelnień […]
 • WIZYTA STUDYJNA W TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH
  W dniach 24 – 28 kwietnia 2023 r., dyrektor Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, dr inż. Antoni Niepokólczycki, uczestniczył w zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wizycie studyjnej w Technical University of Munich (TUM) oraz TUM International GmbH w Monachium. Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Celem wizyt studyjnych, organizowanych w ramach projektu, […]
 • Liderzy w zarządzaniu uczelnią
  W dniach 14 – 15 grudnia 2022 roku w Warszawie dyrektor Instytutu, dr inż. Antoni Niepokólczycki, uczestniczył w zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki szkoleniu „Zarządzanie projektami na uczelni” w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń krajowych i zagranicznych (lub innych form kształcenia) podnoszących kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni, w szczególności w zakresie […]
wiecej aktualności

Oferta

Badania laboratoryjne

Pomiary odchyłek kształtu, kierunku, położenia i bicia.
Pomiary chropowatości, konturu i topografii powierzchni.
Pomiary cech geometrycznych z zastosowaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych.
Pomiary geometryczne za pomocą konwencjonalnych przyrządów pomiarowych (wysokościomierz, suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe itp.).
Kontrola i pomiar kół zębatych i wzorców kół zębatych.
Pomiary współrzędnościowym skanerem optycznym 3D, porównanie do modelu CAD, inżynieria odwrotna, analiza GD&T.
Badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe kół zębatych walcowych i stożkowych.
Statyczna próba rozciągania, ściskania i zginania.
Stereoskopowe badania odkształceń.
Kompleksowe przygotowanie zgładów metalograficznych.
Obserwacje metalograficzne mikrostruktury próbek pod mikroskopem.
Pomiary twardości i mikrotwardości (metodami: Brinella, Rockwella, Vickersa).
Badania składu chemicznego stopów metali metodą spektrometrii optycznej.
Optyczne pomiary geometrii z wykorzystaniem mikroskopu.
Analiza naprężeń resztkowych w warstwie wierzchniej.

Usługi dla przemysłu

Usługi doradztwa technicznego i szkoleniowe (pomoc w programowaniu maszyn współrzędnościowych i skanerów optycznych, interpretacja rysunków konstrukcyjnych).
Diagnoza problemów technologicznych oraz opracowanie propozycji ich rozwiązania.
Gotowość i kompetencje do współtworzenia konsorcjów naukowych lub naukowo-przemysłowych.
Gotowość do realizacji prac merytorycznych w ramach badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wyposażenie

Kadra Instytutu

dr inż. Antoni Niepokólczycki, profesor wizytujący
Dyrektor Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych

mgr Katarzyna Doberstein-Ganszer
Specjalista ds. Administracyjnych, Sekretarz Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych

Zespół Naukowy
dr hab. inż. Andrzej Kołodziej
dr inż. Antoni Niepokólczycki
dr inż. Piotr Szablewski
dr inż. Przemysław Borecki

Zespół Badawczo – Analityczny Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych
mgr inż. Paweł Nowakowski – kierownik
mgr inż. Adrian Dera
mgr inż. Adam Hofman
mgr inż. Agata Świerek
mgr inż. Szymon Witczak

Kontakt

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych
ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

telefon: +48 62 500 07 96 (sekretariat)

email: icdbkz@akademia.kalisz.pl

Współpracujemy z: