• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka


18 czerwca, niedziela

Narodowe Sanktuarium św. Józefa

Godz. 15.00 -16.00


 1. NABOŻEŃSTWO MIĘDZYRELIGIJNE
 2. ZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM
  ŚW. JANA PAWŁA II

18 czerwca, niedziela

Teatr Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Godz. 17.00 – 20.00

 1. UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU AKADEMII KALISKIEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO ORAZ INAUGURACJA III ŚWIATOWEJ KONFERENCJI ZDROWIA RODZINY
  „STAN ZDROWIA PUBLICZNEGO W POLSCE”
 2. NADANIE TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AKADEMII KALISKIEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO PROFESOROWI PETEROWI BOYLE’OWI ORAZ DOKTOROWI MATEUSZOWI ZYGMUNTOWI ZATOŃSKIEMU
  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości przez JM Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  • Laudacja promotora – prof. Andrzej Wojtyła
  • Wystąpienia recenzentów
  • Wręczenie dyplomów doktora honoris causa Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  • Gaude Mater Polonia
  • Wykład prof. Theodora Merona pt. „Zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i jurysdykcja”
  • Zamknięcie uroczystości przez JM Rektora
  • Gaudeamus igitur
 3. Koncert

19 czerwca, poniedziałek

Centrum Edukacyjne Akademii Kaliskiej, ul. Poznańska 201-205

Godz. 9.00 – 17.30

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30 Sesja przedkonferencyjna

Wojna i odpowiedzialność w Ukrainie

Prowadząca: dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn

 1. Odpowiedzialność we współczesnym prawie międzynarodowym – prof. Olga Butkevich, prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego.
 2. Czy weto Rosji w ONZ może zostać zniesione? Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn.
 3. Pomiędzy zbrodnią wojenną a ludobójstwem, humanitarne prawo międzynarodowe a wojna na Ukrainie – Bartłomiej Żyłka, adwokat Doradztwo Prawne i Gospodarcze, Gliwice. 
 4. Dyskutanci: prof. Roman  Yedeliev, prof. Luis Javier Capote Pérez, prof. Vesselin Popovski.

10.30 – 11.00 Przerwa

11.00 – 11.30 Sesja otwierająca

 • Stan zdrowia publicznego w Polsce.
 • Powitanie uczestników konferencji.

11.30 – 13.00 Sesja 1

 • Zdrowie publiczne – dyskusja panelowa.

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Sesja 2

 • Recesja zdrowotna. Rozwój sytuacji zdrowotnej w Polsce.

15.30 – 16.00 Przerwa

16.00 – 17.30 Sesja 3

 • Leczenie uzależnienia od tytoniu. Historia cytyzyny. Metody oraz przyszłość leczenia i kontroli tytoniu.

20 czerwca, wtorek

Centrum Edukacyjne Akademii Kaliskiej, ul Poznańska 201-205

Godz. 9.00 – 18.00

9.00 -10.30 Sesja 4

Produkty szkodliwe dla zdrowia i monitorowanie przemysłu

10.30 – 11.00 Przerwa

11.00 – 12.30 Sesja 5

 • Niezbędne składniki pokarmowe a zdrowie

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Sesja 6

 • Nierówności: metody, tytoń, alkohol.

15.00 – 15.30 Przerwa

15.30 – 17.00 Sesja 7

 • COVID-19, infodemia

17.00 -18.00 Uwagi końcowe