• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka


18 czerwca, niedziela

Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, pl. Świętego Józefa 7

Godz. 15.00 – 16.00


 1. NABOŻEŃSTWO MIĘDZYRELIGIJNE.
 2. ZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM
  ŚW. JANA PAWŁA II
  .

18 czerwca, niedziela

Teatr Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, pl. Bogusławskiego 1

Godz. 17.00 – 20.00


 1. UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU AKADEMII KALISKIEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO ORAZ INAUGURACJA III ŚWIATOWEJ KONFERENCJI ZDROWIA RODZINY
  „STAN ZDROWIA PUBLICZNEGO W POLSCE”
  .
 2. NADANIE TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AKADEMII KALISKIEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO PROFESOROWI PETEROWI BOYLE’OWI ORAZ DOKTOROWI MATEUSZOWI ZYGMUNTOWI ZATOŃSKIEMU.
  • Hymn państwowy.
  • Otwarcie uroczystości przez JM Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  • Laudacja promotora – prof. Andrzej Wojtyła.
  • Wystąpienia recenzentów.
  • Wręczenie dyplomów doktora honoris causa Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
  • Gaude Mater Polonia.
  • Wykład prof. Theodora Merona pt. „Zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i jurysdykcja”.
  • Zamknięcie uroczystości przez JM Rektora.
  • Gaudeamus igitur.
 3. Koncert.

19 czerwca, poniedziałek

Centrum Edukacyjne Akademii Kaliskiej, Kalisz, ul. Poznańska 201-205

Godz. 9.00 – 17.30


8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników konferencji.

9.00 Powitanie uczestników konferencji – prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.

9.00 – 10.30 Sesja przedkonferencyjna. 

Wojna i odpowiedzialność w Ukrainie.

Moderatorka:

 • dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 1. Odpowiedzialność we współczesnym prawie międzynarodowym – prof. Olga Butkevych, Ukrainian Association of International Law, Ukraine.
 2. Czy weto Rosji w ONZ może zostać zniesione? –dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 3. Pomiędzy zbrodnią wojenną a ludobójstwem, humanitarne prawo międzynarodowe a wojna na Ukrainie – Bartłomiej Żyłka, prawnik, Europejskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (ESIL),  Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Publicznego (ICON Society), Polska.
 4. Informacja cyfrowa i dashboardy kontekstowe dla lokalnej służby zdrowia – mindmap i aplikacja dotycząca koronametryki przestrzennej – prof. Peter Niijkamp, Open University, Heerlen, the Netherlands, Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania
 5. Dyskusja

Dyskutanci: prof. Roman Yedeliev, dr Beata Polok.

10.30 – 11.00  Przerwa

11.00 – 11.30  Sesja otwierająca 

Stan zdrowia publicznego w Polsce.

 1. Prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 2. Prof. Witold Zatoński, Dyrektor Instytutu – Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych,Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 3. Prof. Martin Gorsky, Centre for History in Public Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK.
 4. Dr Aurelijus Veryga, członek Parlamentu Litwy, były Minister Zdrowia. 

Gospodarz naukowy konferencji: prof. Witold Zatoński.

11.30 – 13.00  Sesja 1

Zdrowie publiczne – dyskusja panelowa.

Moderatorzy:

 • prof. Martin Gorsky, Centre for History in Public Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK.
 • prof. Katarzyna Sygit, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska 
 1. Rola badań historycznych w zdrowiu publicznym– prof. Martin Gorsky, Centre for History in Public Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK.
 2. Rola nauki o zdrowiu publicznym w Polsce – prof. Janusz Szymborski, Instytut – Europejskie Obserwatorium Nierówności ZdrowotnychAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 3. Rola nauki o zdrowiu publicznym w budowaniu zdrowia w Wielkiej Brytanii, Polsce, Europie – prof. Martin McKee, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK.
 4. Szanse i wyzwania w kontroli tytoniu: doświadczenia brytyjskie – prof. Robert West, Institute of Epidemiology and Healthcare at University College London, UK.
 5. Rola zdrowia publicznego w kontroliszkód zdrowotnych wynikajacych z picia alkoholu – dr Mindaugas Štelemėkas, Health Research Institute, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania.
 6. Rola prospektywnych badań kohortowych w zdrowiu publicznym – prof. Katarzyna Zatońska, Katedra Zdrowia Populacyjnego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska.
 7. Zdrowie publiczne w Polsce. Wyzwania –  prof. Tomasz Zdrojewski, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska.
 8. Dyskusja.

13.00 – 14.00  Lunch

14.00 – 15.30  Sesja 2

Recesja zdrowotna. Rozwój sytuacji zdrowotnej w Polsce.

Moderatorzy: 

 • prof. Witold Zatoński, Instytut – Europejskie Obserwatorium Nierówności ZdrowotnychAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 • dr Alicja Basiak-Rasała, Katedra Zdrowia Populacyjnego, Uniwersytet Medycznynwe Wrocławiu, Polska.
 1. Recesja zdrowotna w Polsce – prof. Witold Zatoński, Instytut – Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 2. Spożycie alkoholu i epidemiologia alkoholowej marskości wątroby w Polsce – Kinga Janik-Koncewicz, Instytut – Europejskie Obserwatorium Nierówności ZdrowotnychAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 3. Choroby układu krążenia w Polsce – prof.Piotr Jankowski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska.
 4. Dostępność ekonomiczna alkoholu i papierosów w Polsce– dr Jarosław Neneman, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska.
 5. Co dalej z recesją zdrowotną w Polsce?– prof. Tomasz Zdrojewski, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska.
 6. Dyskusja.

15.30 – 16.00  Przerwa

16.00 – 17.30  Sesja 3

Leczenie uzależnienia od tytoniu. Historia cytyzyny. Metody oraz przyszłość leczenia i kontroli tytoniu.

Moderatorzy: 

 • prof. Robert West, Institute of Epidemiology and Healthcare at University College London, UK.
 • dr Aleksandra Herbeć, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 1. Historia, teraźniejszość i przyszłość cytyzyny w Polsce – prof. Witold ZatońskiEuropejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 2. Sukces cytyzyny: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość leczenia uzależnienia od tytoniu – prof. Robert West, Institute of Epidemiology and Healthcare at University College London, UK.
 3. Rzucenie palenia tytoniu w warunkach klinicznych w Polsce – przegląd aktualnej sytuacji – prof. Piotr Jankowski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska.
 4. Przyszłość praktyki klinicznej i badań nad leczeniem uzależnienia od tytoniu –  dr Aleksandra Herbeć, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 5. Wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w optymalizacji leczenia uzależnienia od tytoniu – prof. Susan Michie, Professor of Health Psychology and Director of the Centre for Behaviour Change at University College London, UK.
 6. Dyskusja.

20 czerwca, wtorek

Centrum Edukacyjne Akademii Kaliskiej, Kalisz, ul. Poznańska 201-205

Godz. 9.00 – 18.00


9.00 – 10.30 Sesja 4

Produkty szkodliwe dla zdrowia i monitorowanie przemysłu.

Moderatorzy: 

 • dr Britta Matthes, Adam Bertscher, Tobacco Control Research Group, University of Bath, UK.
 • prof. Łukasz Balwicki, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska.
 1. Wstęp – prof. Anna Gilmore, Tobacco Control Research Group (TCRG), Department for Health, University of Bath, UK.
 2. Badania nad aromatami i mentolem w tytoniu – Christina Kyriakos, Department of Primary Care and Public Health, School of Public Health, Imperial College London, UK / dr Rosemary Hiscock, TCRG.
 3. Brytyjski Tobacco Industry Interference Index – dr Raouf Alebshehy, TCRG.
 4. Polski Tobacco Industry Interference Index – prof. Łukasz Balwicki, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska.
 5. Ingerencja przemysłu tytoniowego w krajach o niskich i średnich dochodach: adaptacja modelu dystopii politycznej – dr Britta Matthes, TCRG.
 6. Identyfikacja długoterminowych strategii wpływu na politykę przemysłu tytoniowego – dr Allen Gallagher, TCRG.
 7. Badanie ingerencji przemysłu tytoniowego w Południowej Afryce – dr Britta Matthes, TCRG / Adam Bertscher, TCRG.
 8. Jaki jest wpływ przemysłu na politykę? – Adam Bertscher, TCRG.
 9. Osobiste refleksje współpracowników (wprowadzenie dr Britta Matthes i Adam Bertscher).
 10. Dyskusja.

10.30 – 11.00  Przerwa.

11.00 – 12.30  Sesja 5

Niezbędne składniki pokarmowe a zdrowie.

Moderatorzy:

 • Kinga Janik-Koncewicz, Instytut – Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 • dr Mindaugas Štelemėkas, Health Research Institute, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania.
 1. Tłuszcze a zdrowie kardiowaskularne w Polsce – prof. Witold Zatoński, Instytut – Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 2. Choroby układu krążenia w Polsce a aktualne wytyczne żywieniowe – prof. Piotr Jankowski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska.
 3. Błędy dietetyczne i konsekwencje zdrowotne. Zmiany żywieniowe w czasie pandemii COVID w Polsce – dr Anna Harton, Katedra DietetykiInstytut Nauk o Żywieniu Człowieka,Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska.
 4. Aktualny stan odżywienia ludności w Polsce – dr Danuta Gajewska, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska.
 5. Odżywki i profilaktyka chorób układu krążenia – PURE PL – dr Katarzyna Połtyn-Zaradna, Katedra Zdrowia Populacyjnego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska.
 6. Żywieniowe modyfikatory odporności – prof. Hanna Krauss, Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 7. Dyskusja

12.30 – 13.30  Lunch

13.30 – 15.00  Sesja 6

Nierówności: metody, tytoń, alkohol.

Moderatorzy: 

 • dr Mark Parascandola, Center for Global Health, National Cancer Institute, USA.
 • dr Krzysztof Przewoźniak, Instytut Zdrowia Rodziny, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 1. Kontrola tytoniu w Polsce: praca doktorska dr Mateusza Zygmunta Zatońskiego. Wykład z San Francisco, 31.01.2017 – prezentowany przez prof. Witolda Zatońskiego
 2. Kontrola tytoniu w Polsce – nierówności, nagłe potrzeby i nowe wyzwania – dr Krzysztof Przewoźniak, Instytut Zdrowia Rodziny, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska i Narodowy Instytut Onkologii, Warszawa, Polska.
 3. Nierówności w paleniu tytoniu w USA – dr Mark Parascandola, Center for Global Health, National Cancer Institute,USA.
 4. Nierówności edukacyjne w alkoholowej marskości wątroby w Polsce – prof. Małgorzata Pikala, Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska.
 5. Używanie urządzeń dostarczających nikotynę (e-papierosów itp.) wśród dzieci w Polsce – prof. Łukasz Balwicki, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska.
 6. Konsumpcja alkoholu i trendy w alkoholowej marskości wątroby w Polsce i w Litwie– dr Mindaugas Štelemėkas i in., Health Research Institute, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania.
 7. Europejska Sieć Prewencji Używania Tytoniu (ENSP) – centrum kontroli tytoniu w Europie – dr Krzysztof Przewoźniak, Instytut Zdrowia Rodziny, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska i Narodowy Instytut Onkologii, Warszawa, Polska; Cornel Radu-Loghin, ENSP.
 8. Dyskusja

15.00 – 15.30  Przerwa

15.30 – 17.00 Sesja 7

Moderatorzy: 

 • dr Andrzej Trybusz, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 • dr Aneta Tomaszewska, Warszawski Uniwersytet MedycznyPolska.
 1. COVID w Norwegii – prof. Frode Forland, Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway.
 2. Tendencje w zakresie COVID-19 i nadmiarowej umieralności w latach 2020-2023 ze szczególnym uwzględnieniem Włoch – prof. Carlo La Vecchia, Department of Clinical Sciences and Community Health, University of Milan, Italy.
 3. Przebieg pandemii koronawirusa w Polsce – Kinga Janik-Koncewicz, Instytut –  Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 4. Ewoluująca infodemia COVID w USA – dr Mark Parascandola, Center for Global Health, National Cancer Institute, Bethesda, USA.
 5. Dlaczego ludzie wierzą w błędne informacje medyczne? Wyniki badania MedFake – dr Aneta Tomaszewska, dr hab. Filip Raciborski, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska.
 6. Występowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych i niepożądanych zdarzeń medycznych po szczepieniach przeciwko COVID-19 w Polsce – prof. Paulina Wojtyła-Buciora, Wydział Nauk o Zdrowiu,Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Polska.
 7. Dyskusja

17.00 – 18.00 Podsumowanie konferencji