• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka


Kinga Janik-Koncewicz

Kinga Janik-Koncewicz (magister,inżynier, studentka studiów doktoranckich) jest asystentką badawczą w Instytucie- Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych na Akademii Kaliskiej. Jej zainteresowania badawcze uwzględniają monitorowanie spożycia alkoholu i tytoniu oraz epidemiologie chorób alkoholowych i tytoniowych w Polsce. Jest główną redaktorką pomocniczą  w “Journal of Health Inequalities”, oraz dyrektorką  projektów w Fundacji Promocja Zdrowia.


Prof. Martin McKee

Jest profesorem europejskiego zdrowia publicznego oraz medycyny w London School of Hygiene and Tropical Medicine. Jest także kierownikiem badań w European Observatory on Health Systems and Policies, był również kierownikiem European Public Health Association. Wykształcony w zdrowiu publicznym i medycynie, autor wielu publikacji dotyczących zdrowia i ustawodawstwa zdrowotnego, w szczególności w państwach w trakcie przemian politycznych i społecznych.


Dr Jarosław Neneman

Wykładowca na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a wcześniej długoletni wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
W latach 2004-2005, 2006 oraz 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za politykę i legislację podatkową. W latach 2010-2014 społeczny doradca Prezydenta RP do spraw samorządu; od 2011 przewodniczący Rady Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Kiedy nie pracuje w Ministerstwie Finansów, wykłada mikroekonomię, teorię gier, ekonomię menadżerską, finanse publiczne i politykę podatkową. Publikuje również raporty i analizy, ekonomiczne głównie dotyczące podatków oraz tworzy materiały dydaktyczne do nauczania ekonomii.


Dr Mindaugas Štelemėkas

Jest kierownikiem Health Research Institute oraz profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Medycyny Prewencyjnej na Wydziale Zdrowia Publicznego w Uniwersytecie Medycznym w Kownie. Z wykształcenia jest specjalistą zdrowia publicznego i ekonomii zdrowotnej, jego sfera zainteresowań akademickich to behawioralne czynniki ryzyka zdrowotnego, np. alkohol i tytoń.


Dr Carlo La Vecchia

Dr C. La Vecchia uzyskał tytuł lekarza na Uniwersytecie Mediolańskim oraz tytuł magistra inżynierii w dziedzinie medycyny (epidemiologia) na Uniwersytecie Oksfordzkim. Obecnie jest profesorem statystyki medycznej oraz epidemiologii na Uniwersytecie Mediolańskim. Dr La Vecchia jest redaktorem w wielu słynnych medycznych i epidemiolgicznych czasopismach. Jest jednym z najbardziej znanych i docenianych epidemiologów, napisał ponad 2280 recenzowanych artykułów, jednocześnie będąc jednym z najczęściej cytowanych badaczy medycznych na świecie – wg statystyk Clarivate HighlyCited.com – twórców i wydawców Science Citation Index (2003, 2016, 2017, 2018, H index 183, H10 index 1804). Dr La Vecchia był adiunktem medycznym w Vanderbilt Medical Centre w Vaderbilt-Ingram Cancer Centre w Nashville, TN (2002-2018) oraz adiunktem epidemiologii w Uniwersytecie w Lozannie, CH (2000-2014).


Prof. Witold Zatoński

Profesor Witold Zatoński, lekarz, profesor nauk medycznych, doctor honoris causa Uniwersytetu w Aberdeen w Wielkiej Brytanii. W latach 1966 – 1979 pracował jako lekarz-internista (habilitacja) oraz jako biochemik w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Do roku 2016 był kierownikiem w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Profesor Zatoński jest założycielem i prezesem Fundacji Promocja Zdrowia.