• Polski
 • English
  • Kontrast
  • CzcionkaKOMITET ORGANIZACYJNY

 1. PROF. ANDRZEJ WOJTYŁA, rektor Akademii Kaliskiej
 2. GRZEGORZ SZYMAŃSKI, kanclerz
 3. ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK, zastępca kanclerza, dyrektor administracyjny

SEKRETARIAT KONFERENCJI

 1. RENATA CICHARSKA
 2. MONIKA NAPADŁEK
 3. EWA WASIELEWSKA

e-mail: conference@akademia.kalisz.pl


Konferencję dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka”   Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dofinansowanie: 250 000 złotych

Całkowita wartość: 297 000 złotych