• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka


III Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny ,,Stan zdrowia publicznego  w Polsce” będzie międzynarodowym forum wymiany i analizy najnowszych rezultatów badań prowadzonych w Polsce, Europie i na świecie w zakresie zdrowotnych następstw pandemii COVID-19, a także palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Naukowcy i praktycy z Polski, Litwy, Estonii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch omówią m.in. metody oraz przyszłość leczenia i kontroli tytoniu, produkty szkodliwe dla zdrowia i monitorowanie przemysłu. Szczególnie duży blok obrad obejmie zdrowie publiczne w Polsce, a także kwestie związane z rozwojem sytuacji zdrowotnej w naszym kraju.

Inauguracja konferencji nastąpi 18 czerwca, podczas której zostaną nadane doktoraty honoris causa Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego pośmiertnie Profesorowi Peterowi Boyle’owi oraz Doktorowi Mateuszowi Zygmuntowi Zatońskiemu.  Na zakończenie uroczystości Profesor Theodor Meron z Uniwersytetu Oksfordzkiego wygłosi wykład pt. ,,Zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i jurysdykcja”.

Obrady lekarzy oraz specjalistów zdrowia publicznego poprzedzi sesja  poświęcona tematyce związanej z ochroną praw człowieka, a w szczególności humanitarnym prawem międzynarodowym w kontekście wojny na Ukrainie i aktami ludobójstwa, a także problem odpowiedzialności we  współczesnym prawie międzynarodowym.


Konferencję dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka”, Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dofinansowanie: 250 000 złotych

Całkowita wartość: 297 000 złotych