• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka


 • Prof. Witold Zatoński, przewodniczący, Instytut – Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Akademia Kaliska, Polska.
 • Kinga Janik-Koncewicz, wiceprzewodnicząca, Instytut – Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Akademia Kaliska, Polska.
 • Aleksandra Herbeć, wiceprzewodnicząca, Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych, Akademia Kaliska, Polska.
 • Dr hab. Łukasz Balwicki, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska.
 • Alicja Basiak-Rasała, Katedra Zdrowia Populacyjnego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
 • Prof. dr hab. Wojciech Cichy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Kaliska, Polska.
 • Anna Gilmore, Grupa Badawcza ds. Kontroli Tytoniu, Instytut Badań nad Polityką, Uniwersytet w Bath, Wielka Brytania.
 • Martin Gorsky, Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Departamentu Zdrowia Publicznego, Środowiska i Społeczeństwa, Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej, Wielka Brytania.
 • Prof. Piotr Jankowski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Polska.
 • Dr hab. Hanna Krauss, prof. uczelni,  Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych, Akademia Kaliska.
 • Prof. Carlo La Vecchia, Wydział Nauk Klinicznych i Zdrowia Społecznego, Uniwersytet w Mediolanie, Włochy.
 • Prof. Leif Aaro, Norweski Instytut Zdrowia Publicznego, Bergen, Norwegia.
 • Prof. Martin McKee, Departament Badań i Polityki Służby Zdrowia, Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej, Wielka Brytania.
 • Dr Jarosław Neneman, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Polska.
 • Dr Mark Parascandola, Narodowy Instytut Raka, Bethesda, Maryland, USA.
 • Prof. Jacek Piątek, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Kaliska, Polska.
 • Dr Mindaugas  Stelemekas, Instytut Badań nad Zdrowiem, Wydział Zdrowia Publicznego, Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu, Kowno, Litwa.
 •  Prof. Katarzyna Sygit, prorektor Akademii Kaliskiej, Polska.
 •  Prof. Janusz Szymborski, Instytut – Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Akademia Kaliska, Polska.
 •  Dr Andrzej Trybusz, prof. uczelni, Akademia Kaliska, Polska.
 •  Prof. Robert West, University College w Londynie, Wielka Brytania.
 •  Prof. dr hab. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, Polska.
 •  Dr hab. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. uczelni, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Kaliska, Polska.
 •  Dr hab. Katarzyna Zatońska, Katedra Zdrowia Populacyjnego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska.
 •  Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Komisja Zdrowia Publicznego Państwowej Akademii Nauk, Polska.