• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Za nami drugi – ostatni dzień obrad III Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny, która zgromadziła znakomitych badaczy, zajmujących się na co dzień zdrowiem publicznym.

Naukowcy z całego świata, którzy przyjechali do Kalisza, skupili się na istotnych kwestiach związanych z zdrowiem publicznym. Właśnie w Akademii Kaliskiej wymienili wiedzę, doświadczenia i poglądy, a także zachęcali do dyskusji na temat szkodliwości różnych produktów dla zdrowia, monitorowania przemysłu oraz nierówności zdrowotnych. Wyniki swoich badań konfrontowali przedstawiciele różnych ośrodków naukowych i instytucji z Polski, Wielkiej Brytanii, USA, Litwy, Norwegii i innych krajów. Nadrzędnym celem konferencji było zwiększenie świadomości na temat szkodliwości niektórych produktów dla zdrowia publicznego oraz przedstawienie aktualnych badań i strategii mających na celu poprawę zdrowia społeczności. Dyskusje i prezentacje miały na celu identyfikację problemów, analizę przyczyn i poszukiwanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy zdrowia i redukcji nierówności zdrowotnych.

Konferencja kolejny raz okazała się być ważnym forum, które pozwoliło na wymianę wiedzy, analizę badań naukowych oraz budowanie sieci współpracy między ekspertami i praktykami zajmującymi się zdrowiem publicznym. Dzięki temu możliwe jest podjęcie skutecznych działań mających na celu ochronę zdrowia społeczności i poprawę jakości życia.

Drugiego dnia konferencji skupiono się na zagadnieniach związanych z niezbędnymi składnikami pokarmowymi a zdrowiem, nierównościami społecznymi związanymi z tytoniem i alkoholem oraz pandemią COVID-19. Sesje moderowane były przez Kingę Janik-Koncewicz i dr. Mindaugasa Štelemėkasa.

W sesji 5 poruszono temat niezbędnych składników pokarmowych dla zdrowia. Prof. Witold Zatoński z Akademii Kaliskiej przedstawił badania dotyczące tłuszczów i ich wpływu na zdrowie kardiowaskularne w Polsce. Z kolei prof. Piotr Jankowski z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii omówił choroby układu krążenia w Polsce w kontekście aktualnych wytycznych żywieniowych. Dr Anna Harton przedstawiła informacje na temat błędów dietetycznych i konsekwencji zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian żywieniowych w czasie pandemii COVID-19. Z kolei dr Danuta Gajewska przedstawiła aktualny stan odżywienia ludności w Polsce. Dr Katarzyna Połtyn-Zaradna z Katedry Zdrowia Populacyjnego omówiła związek między odżywkami a profilaktyką chorób układu krążenia, a na zakończenie prof. Hanna Krauss przedstawiła żywieniowe modyfikatory odporności.

Kolejny panel, pt. ,,Nierówności: metody, tytoń, alkohol”, był moderowany przez dr. Marka Parascandolę z Center for Global Health, National Cancer Institute, USA oraz dr. Krzysztofa Przewoźniaka z Akademii Kaliskiej. Poruszono w nim różne aspekty nierówności związanych z paleniem tytoniu i spożyciem alkoholu. Najpierw zaprezentowano pracę doktorską dr. Mateusza Zygmunta Zatońskiego, który został wygłoszony w 2017 roku w San Francisco. Następnie, dr Krzysztof Przewoźniak omówił aktualne nierówności związane z kontrolą tytoniu w Polsce, zwracając uwagę na nagłe potrzeby i nowe wyzwania w tej dziedzinie. Panel kontynuował dr. Mark Parascandola, który przedstawił nierówności w paleniu tytoniu w USA. Jego prezentacja skupiła się na różnicach społeczno-ekonomicznych i demograficznych, które wpływają na wzorce palenia tytoniu w Stanach Zjednoczonych. Prof. Małgorzata Pikala omówiła natomiast nierówności edukacyjne w alkoholowej marskości wątroby w Polsce, zwracając uwagę na związek między poziomem wykształcenia a ryzykiem rozwoju tej choroby. Kolejnym prelegentem był prof. Łukasz Balwicki, który omówił używanie urządzeń dostarczających nikotynę, takich jak e-papierosy, wśród dzieci w Polsce. Jego prezentacja koncentrowała się na zagrożeniach związanych z młodzieżowym stosowaniem tych nowoczesnych produktów tytoniowych. Dr. Mindaugas Štelemėkas z Health Research Institute, Lithuanian University of Health Sciences, przedstawił natomiast dane dotyczące konsumpcji alkoholu i trendów w alkoholowej marskości wątroby w Polsce i na Litwie. Kolejnym punktem była prezentacja dotycząca Europejskiej Sieci Prewencji Używania Tytoniu (ENSP) jako centrum kontroli tytoniu w Europie. Dr. Krzysztof Przewoźniak przedstawił rolę ENSP w promowaniu działań antynikotynowych oraz podzielił się informacjami na temat współpracy międzynarodowej w zakresie kontroli tytoniu. Prezentację uzupełnił Cornel Radu-Loghin z ENSP. Panel zakończyła dyskusja, która umożliwiła uczestnikom konferencji wymianę poglądów i zadawanie pytań dotyczących przedstawionych tematów.

Po przerwie odbyła się sesja 7, która skupiła się na pandemii COVID-19. Panel ten był moderowany przez dr. Andrzeja Trybusza z Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz dr Anetę Tomaszewską z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach tego panelu, prof. Frode Forland z Norwegian Institute of Public Health, Norwegia, przedstawił sytuację związana z COVID-19 w Norwegii, prof. Carlo La Vecchia z Department of Clinical Sciences and Community Health, University of Milan omówił tendencje w zakresie COVID-19 i nadmiarowej umieralności w latach 2020-2023, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji we Włoszech.

Kinga Janik-Koncewicz z Instytutu – Europejskiego Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego przedstawiła natomiast przebieg pandemii koronawirusa w Polsce. Dr. Mark Parascandola omówił ewoluującą infodemię COVID-19 w USA, analizując szerzenie się fałszywych informacji medycznych i jej wpływ na społeczeństwo.

Dr Aneta Tomaszewska i prof. Filip Raciborski z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawili wyniki badania MedFake, które miało na celu zrozumienie powodów, dla których ludzie wierzą w błędne informacje medyczne.

Ostatnim wystąpieniem była prezentacja prof. Pauliny Wojtyły-Buciory z Akademii Kaliskiej, dotycząca występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych i niepożądanych zdarzeń medycznych po szczepieniach przeciwko COVID-19 w Polsce.

Panel został zakończony dyskusją, która umożliwiła uczestnikom podsumowanie prezentacji i poruszenie dodatkowych kwestii związanych z pandemią.


Konferencja naukowa – III Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny,

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu

„Doskonała Nauka” moduł  „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dofinansowanie: 250 000 PLN

Całkowita wartość: 297 000 PLN