• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Granty dla naukowców Akademii Kaliskiej

Naukowcy Akademii Kaliskiej – dr Cezary Wojtyła oraz dr Makary Górzyński zostali beneficjentami grantów, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu ,,Miniatura”.

Dr Wojtyła pracuje nad wykorzystaniem mikromacierzy opartych na technologii neoglikolipidów w multiomicznych badaniach nad poszukiwaniem biomarkera endometriozy.

Endometrioza jest chorobą dotykającą około 10 proc. kobiet. Wiąże się z cyklicznie pojawiającymi się dolegliwościami bólowymi i może prowadzić do niepłodności. Wczesne objawy endometriozy są niecharakterystyczne co powoduje, że jej diagnoza stawiana jest dopiero po około 10 latach od pojawienia się pierwszych dolegliwości. Obecnie nie istnieje metoda diagnostyczna wskazująca na wczesny etap choroby. W ramach przyznanego finansowania wykorzystane zostaną nowoczesne mikromacierze oparte na technologii neoglikolipidów. Pozwolą one na analizę związków sacharydowych w materiale osocza i płynu otrzewnowego pod kątem możliwości ich wykorzystania we wczesnej diagnostyce endometriozy.

Co istotne, projekt zakłada współpracę Akademii Kaliskiej z jednym z najlepszych Uniwersytetów na świecie – Imperial College w Londynie i jest częścią większego projektu realizowanego przez dr n. med. Cezarego Wojtyłę wykorzystującego nowe technologie typu „omics” w opracowaniu wczesnej, nieinwazyjnej metody diagnostycznej endometriozy.