• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Forum Mechaniczne w Akademii

W Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej 12 maja odbyło Forum Mechaniczne, zorganizowane z inicjatywy firmy Guhring, czołowego producenta precyzyjnych narzędzi do obróbki skrawaniem . W konferencji udział wzięli naukowcy i studenci, a także przedstawiciele firm zajmujących się produkcją silników i części zamiennych, m.in. na rzecz branży lotniczej oraz samochodowej. Forum było okazją do popularyzacji nowoczesnych technologii wytwórczych, podniesienia umiejętności oraz kwalifikacji kadry technicznej średniego i wyższego szczebla, ale także nawiązania szerszej współpracy naukowców z praktykami, by łatwiejszy był transfer wiedzy w obie strony.

– Nie ma postępu bez współpracy świata nauki ze światem biznesu – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, podczas otwarcia obrad. – Żadna uczelnia nie może dzisiaj działać w oderwaniu od zmieniającego się bardzo szybko otoczenia gospodarczego. Każde przejawy zacieśniania współpracy naszych naukowców, dydaktyków i studentów z nowocześnie zarządzanymi firmami, producentami urządzeń na światowym poziomie jest powodem do satysfakcji. Akademia Kaliska to młoda uczelnia, ale osiągnięcia naszych naukowców i studentów powodują, że nie mamy żadnych kompleksów w konfrontacji z innymi uczelniami wyższymi. Dbamy również o to, by zapewnić nowoczesne instrumentarium do prowadzenia badań i pracy dydaktycznej.

Warto wiedzieć, że niemiecka firma Guhring na świecie zatrudnia ponad 8 tys. pracowników, a w Polsce ma zakłady w Dąbrowie Górniczej, Polkowicach i Bielsku Białej. Niebawem kolejny zakład powstanie w Kaliszu. Prezes Guhinga, dr Rafał Subbotko potwierdził, że właśnie uruchomienie produkcji w Kaliszu będzie tym momentem, który może przynieść ściślejszą współpracę między zarządzaną przez niego firmą a Akademią Kaliską. Na nowe miejsca pracy, w tym dla absolwentów kierunków technicznych zarówno akademickich, jak i średniego szkolnictwa technicznego liczy Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, który również brał udział w Forum.

– Mamy znakomitych inżynierów i zakłady, które są producentami liczącymi się nie tylko w Polsce, ale i w Europie czy na świecie – stwierdził. –Wymienić wystarczy takie firmy jak Pratt & Whitney Kalisz, Nestle Winiary, Portos czy Com40. Są one znaczącymi pracodawcami w regionie, dają szansę nie tylko na zatrudnienie, ale i rozwój kariery, także międzynarodowej. Jako samorząd widzimy ten potencjał i szczególnie wspieramy szkolnictwo techniczne.

Z kolei dr Paweł Knast z Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej w swoim wystąpieniu zaprezentował m.in. prace dyplomowe studentów kierunku mechanika i budowa maszyn, a także wykazał, jak wielka szansa na rozwój Kalisza i regionu tkwi w nowoczesnej wiedzy technicznej absolwentów uczelni, ich kulturze pracy zespołowej, organizacyjnej i interdyscyplinarnej. Warto zapoznać się z całą prezentacją dra P. Knasta TUTAJ , bo można w niej odnaleźć prawdziwe perełki – prototypy robotów, nowatorskich urządzeń gotowych do wdrożenia czy też wyniki badań, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu większych projektów.

Prof. Piotr Cichosz z Politechniki Wrocławskiej nie krył swojego podziwu dla osiągnięć studentów Akademii Kaliskiej i stwierdził, że zaprezentowane prace dyplomowe świadczą o wysokim poziomie nauczania oraz praktycznym podejściu do analizowanych zagadnień. To, że wykształcenie politechniczne jest dobrym początkiem przyszłej kariery zawodowej potwierdził Dawid Świtoń, uczestnik konferencji, absolwent naszej uczelni, obecnie pracownik firmy Mahle.

– Ponad rok temu odbyła się tutaj obrona mojej pracy inżynierskiej, tym chętniej było mi wrócić choć na chwilę w mury uczelni, porozmawiać z wykładowcami, którym zawdzięczam to, gdzie jestem obecnie i to, gdzie jeszcze mam szansę zajść w przyszłości – powiedział.

W trakcie dyskusji panelowej m.in. zwrócono uwagę na to, że byłoby kardynalnym błędem lekceważenie praktycznej nauki zawodu inżyniera mechanika. Należy dbać o zachowanie balansu między przygotowaniem teoretycznym do zwodu a praktyką. Prof. Antoni Niepokólczycki, dyrektor Instytutu Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej, mając na względzie ową praktykę, wiąże duże nadzieje na nawiązanie współpracy z firmami takimi firmami jak Guhring w zakresie wykorzystania sprzętu laboratoryjnego, który stanowi wyposażenie instytutu. Bo przecież Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych jest jednym z najnowocześniejszych tego typu laboratoriów w Europie i byłoby wielkim marnotrawstwem niewykorzystanie jego potencjału.

W Forum Mechanicznym uczestniczyli również dr Ryszard Maciejewski, dziekan Wydziału Politechnicznego oraz kanclerz Grzegorz Szymański i Łukasz Mikołajczyk, dyrektor administracyjny uczelni. Prace związane z organizacją konferencji koordynował Artur Kijewski, dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju Akademii Kaliskiej . (rec)