• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniach 02-13 maja 2022 r. na zaproszenie Cubic Defense UK oraz Squadron dr hab. inż. Tomasz Rubaj – Profesor Akademii Kaliskiej, Kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie uczestniczył w ćwiczeniu Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii pod kryptonimem
„Iron Dragon – 22”. Ćwiczenie prowadzone było w Królewskiej Szkole Artylerii w Wielkiej Brytanii (ang. Royal School of Artillery) w Larkhill, położonym na południowy-zachód od Londynu.

W początkowym etapie ćwiczenia pracował nad przygotowaniem scenariuszy dla ćwiczących zespołów w roli eksperta, starszego doradcy do spraw zasad użycia i sposobów działania strony przeciwnej (ang. Oppiosite Forces – OPFOR), w tym przede wszystkim dotyczących taktyki Wojsk Rakietowych
i Artylerii.

W kolejnych etapach scenariusze oraz inne zadania ogólne i szczegółowe były przedmiotem rozważań zespołów ze składu 3 Dywizji (3 rd United Kingdoom Division) w ramach doskonalenia Zespołów Integracji Działań Powietrznolądowych (ang. Joint Air-Groun Integration Center – JAGIC).
Rola zespołów tego typu ciągle wzrasta wobec działań prowadzonych w niezwykle złożonych i turbulentnych obszarach (domenach) przestrzeni walki, stąd też wiele uwagi poświęcono prowadzeniu ognia połączonego i połączonego wsparcia ogniowego przez środki naziemne i powietrzne, głównie artylerię, siły powietrze i lotnictwo wojsk lądowych w integracji, a w tym ścisłej koordynacji i synchronizacji z działaniem wojsk lądowych.

Ćwiczenie było również doskonałą okazją do wymiany poglądów, spostrzeżeń, a także zapoznania się z historią, niezwykle bogatymi tradycjami i dziedzictwem nie tylko Uczelni, ale również artylerii brytyjskiej.

Królewska Szkoła Artylerii w Larkhill zlokalizowana jest w bardzo bliskiej odległości od znanych na całym świecie tzw. „Wiszących Kamieni” (ang. Stonehange), które można było zwiedzić w czasie wolnym.

Doświadczenia i wnioski z pobytu zostaną wykorzystane w działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i publicystycznej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej m.in. podczas szczegółowych analiz współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych w trudnoprzewidywalnym środowisku bezpieczeństwa.

Do Akademii Kaliskiej, na ręce jego Magnificencji Rektora, tuż po zakończeniu ćwiczenia pk. „Iron Dragon – 22” wpłynęły podziękowania od organizatorów za skierowanie i pracę eksperta.

– Udział profesora Tomasza Rubaja w tych ćwiczeniach jest nobilitacją nie tylko tego naukowca Akademii Kaliskiej, ale całej uczelni. Warto podkreślić, że został zaproszony do Królewskiej Szkoły Artylerii jako ekspert, który miał dzielić się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem, a specjalne podziękowania, które trafiły na moje ręce od organizatorów ćwiczeń, potwierdzają, iż w ich przygotowaniu i realizacji pełnił istotną rolę. Takie sukcesy naukowców uczelni, cieszą mnie niezmiernie – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej.