• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Drugie miejsce w Polsce, wśród akademii nauk stosowanych, zajęła Akademia Kaliska w tegorocznym rankingu czasopisma ,,Perspektywy”. – Po raz ostatni byliśmy klasyfikowani w tej kategorii uczelni, dlatego miejsce na podium cieszy. Za rok będziemy oceniani tylko w gronie uniwersytetów – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Akademia Kaliska była w tym roku klasyfikowana w dwóch zestawieniach – w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2023, który obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne) znalazła się w okolicy 90. miejsca. W tym przypadku pod uwagę były brane uczelnie, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Ponadto w Rankingu uwzględnione zostały uczelnie, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów. Na końcową ocenę składają się kategorie, takie jak m. in. prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia czy umiędzynarodowienie.

Z kolei w Rankingu Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych, nasza uczelnia zajęła drugie miejsce. Tym razem organizatorzy przygotowali również inne zestawienia i tutaj również Akademia Kaliska zaznaczyła swoją obecność – w kategorii ,,wynalazczość” uczelnia zajęła 36 miejsce w Polsce, będąc przed m. in. Uniwersytetem Łódzkim, czy Uniwersytetem im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.