• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Wykładowca Akademii Kaliskiej, dr hab. Mirosław Skarżyński otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Postanowienie w tej sprawie prezydent Andrzej Duda.

Wręczenie nominacji profesorskiej odbędzie się w najbliższych tygodniach w Pałacu Prezydenckim. Prof. Mirosław Skarżyński jest absolwentem jednocześnie Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich, specjalność: materiały pędne i smary (prymus, studia ukończył z wyróżnieniem, medalem i nagrodą Ministra Obrony Narodowej) oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ekonomiki i organizacji transportu, specjalność: ekonomika i organizacja transportu lądowego (1985). Studia podyplomowe w zakresie specjalności prawo obrotu gospodarczego ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1989), a stopień doktora nauk wojskowych w specjalności logistyka uzyskał na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie  w 1995. Habilitował się w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2004). Ukończył NATO LOGFASS and PfP Logistics Orientation Course w Centrum Szkolenia Partnerstwa dla Pokoju w Ankarze i NATO Logistics Course w Oficerskiej Szkole Technicznej w Aachen. Brał udział w szkoleniach: w Wojskowej Szkole Logistyki w Aalborgu, Oficerskiej Szkole Logistyki w Garlstedt, Uniwersytecie Obrony Narodowej w Budapeszcie, Wyższej Szkole Wojskowej Administracji i Zarządzania w Montpellier oraz Oficerskiej Szkole Wojsk Lądowych w Dreźnie. Uczestniczył w programie „Partnership for Peace” (High Wycombe, Ryga, Kadaga, Skopje, Ochryd). Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej w stopniu komandora, od 2012 r. pracował na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, a następnie został zatrudniony na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej.