cbkaz nakladkajpg

Aktualności

OFERTA

Pomiary odchyłek kształtu, kierunku, położenia i bicia
Pomiary: chropowatości, konturu i topografii powierzchni
Pomiary na współrzędnościowych maszynach pomiarowych
Optyczne pomiary geometrii z wykorzystaniem mikroskopu
Kontrola i pomiar wzorców kół zębatych, długości i kąta
Pomiary współpracy jednostronnej kół zębatych walcowych i stożkowych
Pomiary kół zębatych i narzędzi do obróbki uzębień na specjalizowanej maszynie pomiarowej.
Pomiary współrzędnościowym skanerem optycznym i analiza geometryczna (porównanie do modelu CAD, inżynieria odwrotna, analiza GD&T)
Badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe kół zębatych walcowych i stożkowych oraz środków smarnych (np. zacieranie, pitting i mikropitting)
Badania rozciągania, ściskania, zginania próbek
Stereoskopowe badania odkształceń i deformacji materiałowych
Kompleksowe przygotowanie zgładów metalograficznych
Badania składu chemicznego stopów metali
Badania twardości i mikrotwardości
Pomiary naprężeń resztkowych
Badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe kół zębatych walcowych i stożkowych oraz środków smarnych (np. zacieranie, pitting i mikropitting)
Badania rozciągania, ściskania, zginania próbek
Stereoskopowe badania odkształceń i deformacji materiałowych
Kompleksowe przygotowanie zgładów metalograficznych
Badania składu chemicznego stopów metali
Badania twardości i mikrotwardości
Pomiary naprężeń resztkowych
Pomiary odchyłek kształtu, kierunku, położenia i bicia
Pomiary: chropowatości, konturu i topografii powierzchni
Pomiary na współrzędnościowych maszynach pomiarowych
Optyczne pomiary geometrii z wykorzystaniem mikroskopu
Kontrola i pomiar wzorców kół zębatych, długości i kąta
Pomiary współpracy jednostronnej kół zębatych walcowych i stożkowych
Pomiary kół zębatych i narzędzi do obróbki uzębień na specjalizowanej maszynie pomiarowej.
Pomiary współrzędnościowym skanerem optycznym i analiza geometryczna (porównanie do modelu CAD, inżynieria odwrotna, analiza GD&T)

WYPOSAŻENIE

Maszyny i urządzenia pomiarowe wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz wzorce dostarczyli liderzy w swoich branżach

WYPOSAŻENIE

KONTAKT

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych
ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Skip to content