cbkaz nakladkajpg

Aktualności

MŚP znów nam zaufały

MŚP znów nam zaufały. Dla jednej z podpoznańskich firm produkcyjnych, pracownicy naukowi I-CDBKZ opracowali Mapę Drogową – plan wdrożenia zmian w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i

Czytaj więcej »

ISO 9001 dla I-CDBKZ

Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego otrzymał certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w

Czytaj więcej »

OFERTA

Badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe kół zębatych walcowych i stożkowych oraz środków smarnych (np. zacieranie, pitting i mikropitting)
Badania rozciągania, ściskania, zginania próbek
Stereoskopowe badania odkształceń i deformacji materiałowych
Kompleksowe przygotowanie zgładów metalograficznych
Badania składu chemicznego stopów metali
Badania twardości i mikrotwardości
Pomiary naprężeń resztkowych
Pomiary odchyłek kształtu, kierunku, położenia i bicia
Pomiary: chropowatości, konturu i topografii powierzchni
Pomiary na współrzędnościowych maszynach pomiarowych
Optyczne pomiary geometrii z wykorzystaniem mikroskopu
Kontrola i pomiar wzorców kół zębatych, długości i kąta
Pomiary współpracy jednostronnej kół zębatych walcowych i stożkowych
Pomiary kół zębatych i narzędzi do obróbki uzębień na specjalizowanej maszynie pomiarowej.
Pomiary współrzędnościowym skanerem optycznym i analiza geometryczna (porównanie do modelu CAD, inżynieria odwrotna, analiza GD&T)

WYPOSAŻENIE

KONTAKT

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych
ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Skip to content