• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
logo centrum doskonałości kół zębatych

W dniu 18.10.2021 przedstawiciel Instytutu – dyrektor Marek Pawlicki reprezentował Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na Krajowym Forum Integracji Polskiej Metrologii odbywającym się na Politechnice Lubelskiej. Celem Forum było utworzenie i organizacja działalności Polskiej Unii Metrologicznej (PUM). Na spotkaniu, z udziałem m.in. Ministra Edukacji i Nauki P. Przemysława Czarnka oraz Rektora Politechniki Lubelskiej JM P. Profesora Zbigniewa Patera, dyskutowano sposoby i metody integracji, sieciowania i wspólnego występowania o finansowanie projektów, badań naukowych przez polskie jednostki naukowe zrzeszone w PUM. Ponadto delegaci jednostek naukowych podpisali deklarację przystąpienia do PUM oraz zdeklarowali czynny udział w opracowaniu „powszechnego spisu metrologicznego”. Pan Minister Czarnek zapowiedział uruchomienie specjalnego strumienia finansowania projektów metrologicznych z środków własnych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Udział w Forum był wyśmienitą okazją do podtrzymywania i budowania nowych kontaktów naukowych i biznesowych I-CDBKZ.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwiedził  Akademię Kaliską.

Podczas wizyty Pan Premier  zwiedzał między innymi Collegium Oecologicum oraz Instytut- Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych.

Jako pracownicy mieliśmy możliwość  zaprezentowania Panu Premierowi działalności, niepowtarzalności oraz unikatowości naszych maszyn, dzięki którym Instytut może funkcjonować na tak wysokim poziomie.

W dniu 1 lipca 2021r nasz Instytut -Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Odwiedził Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek.
Podczas wizyty zostało zaprezentowane wyposażenie laboratoriów pomiarowo badawczych między innymi laboratorium pomiarów geometrycznych, badań wytrzymałościowych oraz badań materiałowych. Zaprezentowano również działalność Instytutu jako partnera w trwających już badaniach z partnerskimi uczelniami oraz nastąpił pokaz skanera 3D, który jest unikatowym urządzeniem w skali krajowej.

Wizyta ministra Przemysława Czarnka w Akademii Kaliskiej – obejrzyj w serwisie YouTubeotwiera się w nowym oknie

MŚP znów nam zaufały. Dla jednej z podpoznańskich firm produkcyjnych, pracownicy naukowi I-CDBKZ opracowali Mapę Drogową – plan wdrożenia zmian w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji w kontekście transformacji w kierunku idei „Przemysł 4.0”. Dokument o znaczeniu strategicznym dla rozwoju firmy, stanowi merytoryczne uzasadnienie dla złożenia wniosku o dofinansowanie grantu w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pilotaż Przemysł 4.0. Konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego otrzymał certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie badań laboratoryjnych i kształcenia studentów. Certyfikat ISO 9001 o numerze 12 100 51726/04 TMS, nadany Instytutowi przez renomowaną firmę TÜV SÜD Management Service GmbH, jest potwierdzeniem wdrożenia wymagań normy międzynarodowej w zakresie zarządzania oraz realizacji najwyższych standardów usług spełniających wymagania klientów. Podczas auditu certyfikacyjnego, który odbył się w dniach 19-20 kwietnia 2021 roku, ocenie został poddany m. in. cały proces realizacji badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach kształcenia oraz oferowanych na zewnątrz Instytutu.

certyfikat iso 9001

Szanowni Przedsiębiorcy, 

wraz z rozpoczęciem kolejnej perspektywy budżetowej UE, planowane jest m.in. uruchomienie Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.  Planowany budżet FENG to 7,9 mld euro.  

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zachęca do zapoznania się z założeniami programu FENG (pobierz prezentację (PDF)) oraz do podjęcia wspólnych działań, w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, których rezultatem będzie dążenie do pozyskania środków unijnych na działania B+R+I.    

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych 
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w Konkursie Szybkiej Ścieżki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2021, numer Wniosku: POIR.01.01.01-00-0851/21.

Tytuł projektu  to: Opracowanie technologii zautomatyzowanego zgrzewania trzpieni montażowych dla elementów galanterii nagrobnej: mosiężnej, ze stali nierdzewnej. Kierownikiem B+R projektu jest dr inż. Adrian Mróz, Prof. Wizytujący Akademii Kaliskiej. 

Projekt został złożony przez konsorcjum w składzie: lider konsorcjum – Adjatech  Sp. z o.o. Sp. komandytowa oraz Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – partner konsorcjum. Budżet całkowity projektu: 6.715.868,60 PLN,  dofinansowanie: 5.210.377,80 PLN (dofinansowanie lidera konsorcjum: 3.636.227,20 PLN). Budżet całkowity partnera wynosi 1.574.150,60 PLN.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem technologii zautomatyzowanego zgrzewania trzpieni montażowych dla wykrawanych laserowo elementów galanterii nagrobnej ze stali nierdzewnej, mosiądzu. Rezultaty projektu ma stanowić zwalidowana i zoptymalizowana technologia, której wdrożenie w sposób istotny przyczyni się do zmniejszenia ilości generowanych braków (przez „braki” rozumie się wadliwe produkty). Efekt ten zostanie osiągnięty głównie przez automatyzację procesu tworzenia połączeń zgrzewanych (zapewnienie powtarzalności i eliminację czynnika ludzkiego), ale także przez robotyzację powierzchniowej obróbki wykańczającej wyrobów.