• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniu 3 marca 2023 pod płytą Głównego Rynku w Kaliszu została umieszczona kapsuła czasu dla przyszłych pokoleń. W środku znajdowały się różne przedmioty nawiązujące do obecnej sytuacji Kalisza i jego mieszkańców m.in. list Prezydenta Miasta Kalisza, andruty, lokalna gazeta, prace konkursowe uczniów, flaga miejska, nasiona kwiatów, gadżety miejskie, itp.

Jako Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych mieliśmy własny wkład w tworzeniu historii miasta oraz uczelni, przekazując do kapsuły czasu dwa koła zębate, będące potwierdzeniem innowacyjności oraz rozwoju przemysłu i nauk technicznych w Kaliszu.

W dniu 7 października, z inicjatywy Instytutu-Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, oraz dzięki uprzejmości Władz Uczelni, która zorganizowała i sfinansowała transport, uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych im. Ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu wzięli udział w „XI Nocy w Instytucie Lotnictwa” w Warszawie.

„Noc w Instytucie Lotnictwa” to największa obecnie w Polsce, cykliczna, nocna impreza edukacyjna, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocja zawodów inżynierskich w tych obszarach.

Tegoroczna impreza zgromadziła ponad 100 wystawców: wojskowe bazy lotnicze, firmy lotnicze, kosmiczne i dronowe, fundacje, uczelnie, koła naukowe, aerokluby, muzea, wydawnictwa oraz instytuty badawcze, a w ciągu 6 godzin Instytut Lotnictwa odwiedziło około 58 tys. osób.

Krótką relację wideo z tej imprezy można obejrzeć na kanale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ivcEE2ubN9o

Dostępna jest również galeria zdjęć z wydarzenia: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/58-tysiecy-odwiedzajacych-na-11-nocy-w-instytucie-lotnictwa/

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych mieli okazję zwiedzić laboratoria, spotkać się z naukowcami oraz obejrzeć wystawy maszyn latających. Ponadto byli świadkami pokazów odpalania silników samolotów CCAF/NAA T-6 Harvard 4M, TS-11 Iskra oraz Lim-2, uczestniczyli także w wykładach.

W dniu wczorajszym gościliśmy w murach Akademii Kaliskiej dwudziestoosobową wycieczkę dzieci  pochodzących z Ukrainy, z terenu objętego wojną Tarnopolu. Dzieci,  które obecnie przebywają na turnusie w Zawidowicach, zorganizowanym przez Departament Rady Ministrów współpracujący z Polonią. Koloniści odwiedzili również  Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, w którym mieli okazję  zapoznać  się z nowoczesna aparaturą pomiarową, zwiedzić  laboratoria oraz obejrzeć film 3D o lotnictwie. Jednym z głównych punktów wizyty w I-CDBKZ był pokaz systemu wirtualnej rzeczywistości jednostek latających.

W dniu 25 czerwca 2022r odbyły się obrony pierwszej edycji studiów podyplomowych EMBA (Executive Master of Business Administration) w Akademii Kaliskiej. Zajęcia odbywały się w budynku Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych w formie hybrydowej.

Absolwentami studiów EMBA zostali pracownicy I-CDBKZ:

  • mgr Katarzyna Doberstein-Ganszer – sekretarz I-CDBKZ,
  • mgr inż. Adam Hofman – starszy laborant,
  • mgr inż. Paweł Nowakowski – Kierownik Zespołu Laboratoriów I-CDBKZ,

których praca dyplomowa została oceniona na ocenę bardzo dobrą.

Absolwenci studiów podyplomowych EMBA w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego uzyskali wiedzę merytoryczną oraz umiejętności praktycznego prowadzenia negocjacji w biznesie, zarządzaniu kadrą i nowoczesne podejście wobec zachodzących zmian społecznych i gospodarczych.

  Absolwenci studiów EMBA otrzymują dyplom uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 735). Dyplom zwalnia z państwowego egzaminu uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych.

W dniu 24 maja 2022 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, uczestniczyli w zwiedzaniu parku maszyn pomiarowych w Instytucie – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej.
Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem Laboratoriów: Dokładności Geometrycznej, Badań Wytrzymałościowych oraz Badań Materiałowych. Po przedstawieniu możliwości badawczych Centrum uczniowie zapoznali się z aktualną oferta edukacyjna Akademii Kaliskiej.

W Instytucie – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej powstał projekt utworzenia Centrum Praktycznego Kształcenia, w którym wykorzystywana będzie technologia wirtualnej rzeczywistości. Częścią realizacji tego projektu było podpisanie pomiędzy Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie (ITWL), a Akademią Kaliską listu intencyjnego, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie e-learningu, dokumentacji multimedialnej, poszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. W ramach podjętej współpracy, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zainstalował w naszym centrum własny symulator proceduralny, umożliwiający wykonywanie w wirtualnej rzeczywistości prostych, podstawowych czynności obsługowych śmigłowca Mi-8 i samolotu M28 Bryza.

Technologia wirtualnej rzeczywistości, powszechnie znana dzięki jej szerokiemu wykorzystaniu w rozrywce, np. filmy 360o, czy akcesoria uzupełniające do gier, dzięki którym stajemy się częścią wirtualnego świata, znajduje również zastosowanie w innych dziedzinach – medycynie, sztuce, inżynierii, architekturze itp. Może być również wykorzystywana do praktycznego kształcenia, szczególnie wtedy, gdy kształcenie to jest bardzo kosztowne lub szczególnie niebezpieczne. Intencją pomysłodawców Centrum Praktycznego Kształcenia jest objęcie zakresem działania obszarów: inżynierii mechanicznej, ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa.

W dniu 19 maja 2022, podczas wycieczki do I-CDBKZ uczniowie Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu miała okazję zwiedzić laboratorium pomiarowo – badawcze, w tym pomieszczenia metrologiczne, materiałowe i tribologii kół zębatych. Uczniowie zapoznali się także z działaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej, skanera optycznego oraz uczestniczyli w procedurze zrywania próbki.

Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego otrzymał przedłużenie certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie badań laboratoryjnych i kształcenia studentów. Certyfikat ISO 9001 o numerze 12 100 51726/04 TMS, nadany Instytutowi przez renomowaną firmę TÜV SÜD Management Service GmbH, jest potwierdzeniem wdrożenia wymagań normy międzynarodowej w zakresie zarządzania oraz realizacji najwyższych standardów usług spełniających wymagania klientów. Podczas auditu certyfikacyjnego, ocenie został poddany m. in. cały proces realizacji badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach kształcenia oraz oferowanych na zewnątrz Instytutu. Certyfikat został przyznany Instytutowi na kolejne trzy lata do 31.03.2025

śp prof. Jan Chajda

W niedzielę 20. lutego zmarł prof. Jan Chajda, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, w latach 2008 – 2016.

Urodził się w Poznaniu, 20 maja 1939 roku. Studia rozpoczął w 1956 roku na Wydziale Mechanicznym – Energetycznym Politechniki Wrocławskiej, a ukończył na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej w 1961 roku i w tym roku rozpoczął pracę w Katedrze Obróbki Skrawaniem.

Pracę doktorską obronił w 1969 roku na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, na temat ,,Wpływ zawartości perlitu na skrawalność stali konstrukcyjnej węglowej wyższej jakości”. W 1974 roku został powołany na stanowisko docenta. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1992 roku, a w 1997 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1968-1970 pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierskiej  w Bydgoszczy, a w latach 1970-1977 jako asystent ds. naukowo-technicznych dyrektora WSK-PZL Kalisz w Kaliszu.

W latach 1975-1977 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, a w latach 1975-1981 i 1987-1990 zastępcy dyrektora Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. W  roku 1977 doprowadził do powstania Zakładu Metrologii Technicznej, a później Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych.

Przez wiele kadencji był między innymi członkiem Zespołów Rektorskich ds. Rozwoju Uczelni, Komisji ds. Badań Naukowych. W latach 1974-1990 był również członkiem zespołu naukowo-dydaktycznego „Mechanika” przy Ministerstwie, a później Zespołu Ekspertów przy MEN. Reprezentował dziedzinę nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Specjalnością naukową profesora Chajdy była technologia maszyn, a w szczególności metrologia techniczna. Główne obszary prac naukowo-badawczych:

* metrologia kół zębatych, symulacja współpracy jednostronnej, budowa „inteligentnych” maszyn pomiarowych,

* technika współrzędnościowa, badania dokładności maszyn pomiarowych i oprogramowań, zagadnienia inżynierii odwrotnej,

* badania stereometrii powierzchni, topografia, charakterystyka 3D, badania błędów kształtu,

* sterowanie jakością, budowa i oprogramowania systemów SPC.

Dorobek publikacyjny prof. Chajdy to ponad 170 prac publikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych oraz 3 książki. Był promotorem 14 przewodów doktorskich oraz recenzowałem 27 rozpraw doktorskich, 5 rozpraw habilitacyjnych oraz 3 wniosków na tytuł profesora.

Opracował ponad 35 ważniejszych prac dla przemysłu i uzyskał 31 zastrzeżeń patentowych.

Był z wyboru członkiem:

– Akademii Inżynierskiej w Polsce,

– Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN,

– Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN,

– Komisji Cybernetyki Technicznej PAN, Oddział w Poznaniu,

– Komisji Budowy Maszyn PAN, Oddział w Poznaniu,

– Komitetu Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Do ważniejszych odznaczeń prof. Chajdy należy zaliczyć:

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia

– Medal Komisji Edukacji Narodowej

– Złoty Krzyż Zasługi

– Srebrne i Złote Odznaki Honorowe SIMP i NOT.

Uzyskał również 3-krotnie Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

– Prof. Jana Chajdę poznałem jeszcze w latach 80. za pośrednictwem Jana Kołodzieja, długoletniego dyrektora WSK Delta. Jeszcze w latach 70. prof. Jan Chajda był doradcą prezesa ds. rozwoju firmy. Całe życie zajmował się kołami zębatymi i nowymi technologiami, a to miało przecież ogromne znaczenie w budowie silników, produkowanych przez WSK. Pierwsze kontakty były sympatyczne, a najlepszym dowodem na to, jest zaangażowanie prof. Chajdy w powstanie pierwszej kaliskiej uczelni wyższej. Pamiętam, że nasz pierwszy wniosek, złożony do komisji akredytacyjnej przy ministrze oświaty i nauki o powołanie kaliskiej uczelni, został negatywnie oceniony i wtedy właśnie prof. Chajda, wspólnie z profesorem Żurkiem i Kutznerem, poprawili go, dzięki czemu w kolejnej ocenie, uzyskaliśmy zgodę na utworzenie uczelni. Prof. Chajda w 2000 roku został prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a osiem lat później, w wyborach rektora naszej uczelni został wybrany jednogłośnie. Pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Był prawdziwym wizjonerem – widział dużą uczelnię, zmieniającą swój charakter ze szkoły zawodowej w uczelnię akademicką i należy pamiętać, że właśnie prof. Chajda doprowadził do zmian w strukturze PWSZ, zmieniając instytuty w wydziały. Uczelnia w każdym wymiarze jest i będzie naznaczona jego działalnością. Był wspaniałym człowiekiem, który posiadał piękną cechę – potrafił słuchać ludzi. Chciał rozmawiać ze wszystkimi, którzy dobrze życzyli uczelni. Jak nikt, potrafił budować wokół PWSZ, a później Akademii Kaliskiej pozytywną aurę – wspomina Kazimierz Matusiak, kanclerz kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

– Prof. Jan Chajda do końca pracował na rzecz rozwoju Akademii Kaliskiej – dodaje rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła. – Życzliwie patrzył na rozwój Akademii i zawsze mogłem liczyć na jego doświadczenie oraz zaangażowanie. Pozostawił po sobie wielkie dzieło, które na co dzień będzie nam o nim przypominać.

Pogrzeb śp. Jana Chajdy odbędzie się w najbliższą środę, 2. marca, o godz. 11.50 na poznańskim Junikowie.