• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
logo centrum doskonałości kół zębatych

            W dniu 29 października 2021 roku uczniowie klasy 3 Mp – technik mechanik Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, pod opieką wychowawczyni Pani Anny Ostrowskiej-Kołodziejczak oraz Pana Przemysława Boreckiego – nauczyciela ZSP oraz adiunkta Akademii Kaliskiej, uczestniczyli w wyjeździe doInstytutu- Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej. Wizyta odbyła się w ramach projektu 8.3.1 “Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

            Uczniowie odwiedzili Laboratorium Dokładności Geometrycznej, Laboratorium Badań Wytrzymałościowych oraz Laboratorium Badań Materiałowych, w których uczestniczyli w niezwykle interesujących pokazach z zakresu właściwości wytrzymałościowych, fizycznych i chemicznych materiałów, a także metrologicznej charakteryzacji cech geometrycznych materiałów. Ponadto przedstawiona została aktualna oferta edukacyjna Akademii Kaliskiej.

logo centrum doskonałości kół zębatych

W dniach 24-25 października 2021 w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyła się II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny.

Konferencja rozpoczęła się Nabożeństwem religijnym w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Następnie w teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego nastąpiło uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Kaliskiej oraz nadanie Tytułu Doctora Honoris Causa  Akademii Kaliskiej profesorowi Theodorowi Meronowi University Of Oxford (UK), New York University (USA).

Druga część Konferencji odbywała się w budynku Instytutu-Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, na której prowadzone były równoległe sesje plenarne dotyczące min;

„ Rozwoju sytuacji zdrowotnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem lat 1990-2020”, „Opieka nad zdrowiem rodziny w Polsce , Izraelu i Mozambiku”, „Rozwój sytuacji zdrowotnej w krajach Europy Środkowej”. Omawiana była tez dość szeroko pandemia koronawirusa (COVID-19).

Duży udział mieli w konferencji  Laboranci  I-CDBKZ:  mgr inż. Paweł Nowakowski,

mgr inż. Adam Hofman, inż. Agata Świerek, którzy współtworzyli wraz z  prof. dr hab. Ireneuszem Teodorem Dziubkiem – dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego – poster  z afiliacją Akademii Kaliskiej pt. ”Wear and tear evaluation issues of short firearms on the example of the HK SFP9L pistol”.

logo centrum doskonałości kół zębatych

W dniu 15 września 2021 roku, w budynku Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej, odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy”.

W czasie przeznaczonym na dyskusję, kierownik Zespołu Laboratoriów I-CDBKZ dr inż. Antoni Niepokólczycki przedstawił aktualne możliwości badawcze Centrum.

Powiedział, że sytuacja w tym zakresie jest znacznie lepsza niż przed rokiem, co jest skutkiem zatrudnienia młodych ludzi na stanowiskach laborantów oraz wykonania serwisu ponad połowy istniejących w Centrum stanowisk badawczych.

Stanowiska te mają potwierdzony status metrologiczny, a personel Zespołu Laboratoriów został odpowiednio przeszkolony do prowadzenia badań.

Ponadto, Zespół Laboratoriów wdrożył i stosuje system zarządzania jakością w zakresie Badania laboratoryjne i kształcenie studentów zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

logo centrum doskonałości kół zębatych

W dniach 25-26.10.2021r. w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod nazwą: „1st CONFERENCE ON FAST/SPS From Research to Industry”. Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej (dalej I-CDBKZ) reprezentowali: dr inż. Przemysław Borecki, dr inż. Adrian Mróz oraz dr inż. Piotr Szablewski. Podczas sesji posterowej zaprezentowany został plakat dotyczący badań nad możliwości zastosowania technologii SPS w procesie wykorzystania innowacyjnych narzędzi skrawających. Praca pt. „Surface topography inspection after turning of Inconel 718 by Wiper insert and special insert made by SPS method”, której współautorami są dr inż. Piotr Szablewski, dr inż. Dariusz Garbiec, dr inż. Adrian Mróz, dr inż. Piotr Siwak, dr inż. Przemysław Borecki, mgr inż. Adrian Dera, stanowi rezultat współpracy naukowej pomiędzy I-CDBKZ, Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej oraz Politechniką Poznańską. Konferencja była doskonałą okazją do zaprezentowania możliwości badawczych I-CDBKZ, a także zacieśnienia istniejących i nawiązania nowych kontaktów naukowych.

logo centrum doskonałości kół zębatych

W dniu 18.10.2021 przedstawiciel Instytutu – dyrektor Marek Pawlicki reprezentował Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na Krajowym Forum Integracji Polskiej Metrologii odbywającym się na Politechnice Lubelskiej. Celem Forum było utworzenie i organizacja działalności Polskiej Unii Metrologicznej (PUM). Na spotkaniu, z udziałem m.in. Ministra Edukacji i Nauki P. Przemysława Czarnka oraz Rektora Politechniki Lubelskiej JM P. Profesora Zbigniewa Patera, dyskutowano sposoby i metody integracji, sieciowania i wspólnego występowania o finansowanie projektów, badań naukowych przez polskie jednostki naukowe zrzeszone w PUM. Ponadto delegaci jednostek naukowych podpisali deklarację przystąpienia do PUM oraz zdeklarowali czynny udział w opracowaniu „powszechnego spisu metrologicznego”. Pan Minister Czarnek zapowiedział uruchomienie specjalnego strumienia finansowania projektów metrologicznych z środków własnych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Udział w Forum był wyśmienitą okazją do podtrzymywania i budowania nowych kontaktów naukowych i biznesowych I-CDBKZ.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwiedził  Akademię Kaliską.

Podczas wizyty Pan Premier  zwiedzał między innymi Collegium Oecologicum oraz Instytut- Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych.

Jako pracownicy mieliśmy możliwość  zaprezentowania Panu Premierowi działalności, niepowtarzalności oraz unikatowości naszych maszyn, dzięki którym Instytut może funkcjonować na tak wysokim poziomie.

W dniu 1 lipca 2021r nasz Instytut -Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Odwiedził Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek.
Podczas wizyty zostało zaprezentowane wyposażenie laboratoriów pomiarowo badawczych między innymi laboratorium pomiarów geometrycznych, badań wytrzymałościowych oraz badań materiałowych. Zaprezentowano również działalność Instytutu jako partnera w trwających już badaniach z partnerskimi uczelniami oraz nastąpił pokaz skanera 3D, który jest unikatowym urządzeniem w skali krajowej.

Wizyta ministra Przemysława Czarnka w Akademii Kaliskiej – obejrzyj w serwisie YouTubeotwiera się w nowym oknie

MŚP znów nam zaufały. Dla jednej z podpoznańskich firm produkcyjnych, pracownicy naukowi I-CDBKZ opracowali Mapę Drogową – plan wdrożenia zmian w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji w kontekście transformacji w kierunku idei „Przemysł 4.0”. Dokument o znaczeniu strategicznym dla rozwoju firmy, stanowi merytoryczne uzasadnienie dla złożenia wniosku o dofinansowanie grantu w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pilotaż Przemysł 4.0. Konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego otrzymał certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie badań laboratoryjnych i kształcenia studentów. Certyfikat ISO 9001 o numerze 12 100 51726/04 TMS, nadany Instytutowi przez renomowaną firmę TÜV SÜD Management Service GmbH, jest potwierdzeniem wdrożenia wymagań normy międzynarodowej w zakresie zarządzania oraz realizacji najwyższych standardów usług spełniających wymagania klientów. Podczas auditu certyfikacyjnego, który odbył się w dniach 19-20 kwietnia 2021 roku, ocenie został poddany m. in. cały proces realizacji badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach kształcenia oraz oferowanych na zewnątrz Instytutu.

certyfikat iso 9001

Szanowni Przedsiębiorcy, 

wraz z rozpoczęciem kolejnej perspektywy budżetowej UE, planowane jest m.in. uruchomienie Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.  Planowany budżet FENG to 7,9 mld euro.  

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zachęca do zapoznania się z założeniami programu FENG (pobierz prezentację (PDF)) oraz do podjęcia wspólnych działań, w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, których rezultatem będzie dążenie do pozyskania środków unijnych na działania B+R+I.    

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych 
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego