• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Naukowcy Uniwersytetu Kaliskiego zbadali odczucia Polaków na temat bezpieczeństwa ekonomicznego. Zaskakujące wyniki od kilku dni publikują m. in. ogólnopolskie portale ekonomiczne.

– Mamy wrażenie, że największa wartością dodaną naszego badania jest fakt, że taki projekt został uruchomiony – przyznał podczas konferencji prasowej dr Arkadiusz Derkacz, kierownik projektu BBE (Barometr bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce). – Śledzę literaturę na ten temat, również branżową i zauważyłem, że o bezpieczeństwie gospodarczym jest sporo artykułów, natomiast nie ma badania, które by pokazało ten aspekt z perspektywy społeczeństwa. Dodatkową wartością jest to, że ze względu na współpracę z ogólnopolskim panelem badawczym Ariadna, będziemy mogli nasze badania prowadzić cyklicznie. Co kwartał w skróconej wersji będziemy to prezentować opinii publicznej. Przekaz związany z odczuciami na temat bezpieczeństwa ekonomicznego, to tematyka ważna. Cykliczne ujawnianie tych zjawisk będzie zatem wartościowe. Wydaje się również, że z kaliskiej perspektywy ważne jest to, iż rzecz rozpoczęła się właśnie na Uniwersytecie Kaliskim i dzięki temu mamy możliwość promowania naszego miasta. Nasz indeks ocenia sytuację ekonomiczną z perspektywy gospodarstwa domowego i z perspektywy budżetów domowych. Dlatego w raporcie wielokrotnie akcentujemy, że chodzi o odczucia i poczucie bezpieczeństwa Polaków, a nie o bezpieczeństwo w rozumieniu twardym, z perspektywy dochodów.

Badaniami objęto 2170 osób z całej Polski. Określono, że wskaźnik BBE może przyjmować wartości od 0,0 do 1,0 pkt. Przyjęto cztery poziomy ocen: krytyczny (od 0,00 do 0,20 pkt), dostateczny (od 0,21 do 0,40 pkt), dobry (od 0,41 do 0,60 pkt), bardzo dobry (od 0,61 do 0,80 pkt) oraz wzorcowy (od 0,81 do 1,0 pkt). Średni wynik dla Polski wyniósł 0,33 pkt.

Szczególnie interesujące są wyniki w poszczególnych grupach – biorąc pod uwagę np. poziom wykształcenia, okazało się, że ankietowani, którzy mają wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne oceniają poziom bezpieczeństwa ekonomicznego swoich gospodarstw domowych jako dobry. Na przeciwnym biegunie znajdują się z kolei badani z wyższym wykształceniem, w opinii których poziom bezpieczeństwa ekonomicznego jest bardzo niski.

 Z raportu wynika również, że na poczucie bezpieczeństwa i szczęścia, nie zawsze największy wpływ mają osiągane dochody. – Nie jest tak, że ludzie, którzy zarabiają mniej, czują się nieszczęśliwi, a ci, którzy zarabiają więcej, czują się szczęśliwi. Często jest tak, że zarabiający więcej mają też większe oczekiwania od życia. W związku z tym brak kolejnej podwyżki dla takiej osoby wydaje się brakiem szczęścia – dodała dr Anna Ludwiczak, współautorka projektu, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego. Jeszcze bardziej zaskakujące wnioski płyną z badań w grupach różnicowanych ze względu na potomstwo. – Osoby bezdzietne swoje odczucia bezpieczeństwa ekonomicznego oceniły najniżej, a najwyższy wskaźnik bezpieczeństwa jest w grupie osób, które posiadają czworo i więcej dzieci. Niektórzy stawiają tezę, że może to być skutek programów 500 plus, a teraz 800 plus. Dla wielu tych rodzin tego typu dodatki wydłużają możliwą egzystencję w przypadku nagłej utraty dochodów, co wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa – dodała dr Ludwiczak.

Wyniki badań spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony ogólnopolskich mediów. O projekcie informowały m. in. serwisy: forsal.pl, naukawpolsce.pl, Radio 357, a także rozgłośnie regionalne ze… wschodniej Polski. Wszystko dlatego, że z badań wynika, iż w odczuciu bezpieczeństwa ekonomicznego nie ma już podziału na Polskę wschodnią i zachodnią.

Zanika podział na tzw. Polskę A i Polskę B. Często się o tym mówi – Polska A i Polska B, Wschód i Zachód. Tutaj się okazało, że jeśli patrzymy na odczucia bezpieczeństwa gospodarstw domowych, ten podział zanikł, o ile w ogóle gdzieś nam się ujawnia. Historyczne, społeczno-gospodarcze czy polityczne uwarunkowania w Polsce nie są tym elementem, które różnicują Polskę na A i B – przyznał dr. Arkadiusz Derkacz.

Biorąc pod uwagę preferencje polityczne respondentów, okazało się, że najwyższy poziom odczuć bezpieczeństwa ekonomicznego dotyczy zwolenników Koalicji Obywatelskiej. Swoje bezpieczeństwo ekonomiczne na poziomie dostatecznym ocenili wyborcy Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości oraz Trzeciej Drogi, a najniższy wskaźnik wskazali wyborcy Konfederacji.

– Polacy ocenili poziom bezpieczeństwa swoich gospodarstw na trójkę – podsumował dr Derkacz.

Honorowy patronat nad projektem objęło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Raport jest dostępny na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Kaliskiego:

https://wydawnictwo.uniwersytetkaliski.edu.pl/barometr-bezpieczenstwa-ekonomicznego-gospodarstw-domowych-w-polsce/

Zapis konferencji prasowej dr Anny Ludwiczak i dr. Arkadiusza Derkacza

Serdecznie zachęcamy studentów Uniwersytetu Kaliskiego do zapoznania się z ofertą BIP przygotowaną przez naszą uczelnię partnerską Klaipeda State University of Applied Sciences w Litwie.

• Holistic Approach to Health – 18-22.03.2024

• Building an Interdisciplinary Team in Healthcare – 22-26.04.2024

• Contemporary Challenges of Management in Business Environment – 29.04 -3.05.2024

• Use of geographical information systems (GIS) for the delivery of tourism resources – 29.04 – 3.05.2024

• Smart Management of Personal Finance in the Digital World – 13-17.05.2024

Więcej informacji o każdym z proponowanych tematów oraz rejestracja online znajdują się na stronie: https://www.kvk.lt/en/erasmus/blended-intensive-programmes/

Dofinansowanie w ramach programu Erasmus+: 79 Euro/dzień mobilności fizycznej (+dofinansowanie podróży dla studentów otrzymujących stypendium socjalne lub z tytułu niepełnosprawności). Oferujemy dodatkowe wsparcie dla studentów wybierających podróż ekologicznymi środkami transportu.

Uznanie mobilności: 3 ECTS. Na podstawie BIP można zaliczyć przedmiot merytorycznie powiązany z tematyką BIP.

Aplikować mogą studenci co najmniej 2 roku studiów licencjackich.

Kontakt z organizatorem: i.varpiote@kvk.lt

Kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą: zagranica@uniwersytetkaliski.edu.pl

Prawie 150 uczniów wzięło udział w kolejnych seminariach i warsztatach, realizowanych przez Uniwersytet Kaliski w ramach programu #młodzi#zdrowi. Na przełomie stycznia i lutego w uczelni gościła młodzież z Technikum św. Józefa w Kaliszu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach zajęć pn. “Toksykologia, leki, dragi, dopki i inne wynalazki”, młodzież z technikum uczyła się m.in. udzielania pierwszej pomocy w przypadku zasłabnięcia po zażyciu substancji odurzającej, a także miała okazję wysłuchać wykładu wyjątkowego toksykologa, dr. Eryka Matuszkiewicza. – Podczas spotkań z młodymi ludźmi staram się mówić o narkotykach wszystko to, czego nie powie im diler – przyznał lekarz i naukowiec.

Spotkanie zatytułowane “Smarfon do nosa czy nos do smartfona – zdrowe nawyki bez bólu i skrzywienia”, poświęcono z kolei wadom postawy spowodowanym ciągłym wpatrywaniem się w ekran smartfona. Podczas intensywnych warsztatów uczniowie „Ekonomika” otrzymali dokładny instruktaż ćwiczeń korekcyjnych dla wad postawy, kolan i stóp, a na zakończenie – przydatne do ćwiczeń gadżety.

Kolejna grupa młodych ludzi, tym razem z Ostrowa Wielkopolskiego, wzięła udział w zajęciach ”Mistrzowie Sztuk Promiennych. Elektroradiolog – oczy medycyny”. Goście mieli okazję poznać tajniki pracy elektroradiologa, a także zwiedzić pracownie w Ośrodku Radioterapii.

Były to już kolejne wykłady i warsztaty w ramach projektu #młodzi#zdrowi, który realizuje Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Kaliskiego. – Celem projektu jest popularyzacja nauki i promocja zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej. Jako środowisko akademickie podejmujemy odpowiedzialność za edukację społeczeństwa oraz kształtowanie zdrowych nawyków i świadomości w zakresie żywienia, aktywności fizycznej, a także profilaktyki chorób cywilizacyjnych – mówi prodziekan ds. studenckich dr inż.  Małgorzata Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego.

Projekt skierowany jest do młodzieży z klas 7 i 8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli i rodziców. W sumie weźmie w nim udział 600 uczniów. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli Prezydent Miasta Kalisza oraz Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na realizację zadania Uniwersytet Kaliski pozyskał wsparcie finansowe z budżetu państwa, w ramach programu ,,Społeczna odpowiedzialność nauki II – popularyzacja nauki”.

Przedstawiciele instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości, świata nauki oraz studenci kierunku prawo wzięli udział w I Kaliskim Seminarium Prawniczym, które odbyło się 26 stycznia w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Kaliskiego. Tematem seminarium, które zorganizował Instytut Nauk Prawnych, były „Aktualne problemy stosowania Konstytucji RP”.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono m.in. sędziów, prokuratorów, prawników, radców prawnych i komorników. Gości powitali rektor uczelni dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. Uniwersytetu Kaliskiego, a także dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewa Szewczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego i prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Adam Plichta. – Cieszę się, że w naszej uczelni podejmowany jest temat bardzo aktualny obecnie i to nurtuje nie tylko nas – naukowców, prawników, ale całe społeczeństwo. Widzimy, co się dzieje i do czego to może prowadzić. Myślę, że ten podjęty temat będzie platformą wymiany informacji, opinii, jak również wniosków z badań naukowych –powiedział prof. Andrzej Wojtyła.

Pierwszy wykład poświęcony „Konstytucyjnym dylematom związanym z trybem wyboru Prezydenta RP” wygłosił dr hab. Konrad Składowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, członek Państwowej Komisji Wyborczej. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o problemach związanych z rejestracją list poparcia (m.in. pojawiające się dane nieżyjących osób), czy zasadności utrzymywania progu 100 tysięcy podpisów poparcia dla kandydata na prezydenta RP (w praktyce, już w trakcie wyborów okazuje się bowiem, że część kandydatów nie uzyskuje takiej liczby głosów).

Niezwykle aktualny temat „Konstytucja a tranzycja władzy” poruszył dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego. W swoich rozważaniach przywołał m.in. odmienny od polskiego model brytyjski, w którym monarcha natychmiast po ogłoszeniu wyników wyborów powierza liderowi zwycięskiej partii stanowisko premiera. Bardzo ożywioną dyskusję wywołał wykład  dr hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, prof. Uniwersytetu Kaliskiego która podjęła temat przekształceń publicznej radiofonii i telewizji. Ostatni z prelegentów skupił się na niezależność Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Wymianie opinii nie było końca i gdyby tylko czas pozwolił, spotkanie trwałoby znacznie dłużej. Tym bardziej cieszy zapowiedź organizatorów, że seminaria prawnicze organizowane będą cyklicznie. Pierwszą edycję poprowadzili prof. dr hab. Marek Szewczyk, pełnomocnik/koordynator rektora do spraw utworzenia Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kaliskim oraz prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski z Instytutu Nauk Prawnych.

University of Suceava

Serdecznie zachęcamy pracowników Wydziału Nauk Społecznych do wzięcia udziału w staff week organizowanym przez Faculty of Economics, Administration, and Business naszej uczelni partnerskiej w Rumunii – Stefan Stefan cel Mare University of Suceava.

Udział może zostać dofinansowany z programu Erasmus+.

Wydarzenie realizowane będzie w dniach 27-31.05.2024.

Szczegóły dotyczące programu zostaną wkrótce opublikowane przez uczelnię.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://feaa.usv.ro/international/#programme

Kontakt z organizatorem: angela.albu@usm.ro

Kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą: zagranica@uniwersytetkaliski.edu.pl

Zapraszamy

Polfund - Santander

Załóż lub rozwiń swoją firmę z MOCnymi w biznesie

Konkurs Grantowy

Chcesz założyć swoją firmę lub ją rozwinąć? Masz pomysł na biznes? Ten projekt jest dla Ciebie!

Zgłoś biznesplan, wypełnij i zyskaj grant o wartość:

1 miejsce 12.000zł.

2 miejsce 8 .000zł.

3 miejsce 6.000zł.  

Zainspiruj się  webinarami i zyskaj wsparcie finansowe.

Rozwiń  skrzydła!

 Polska Fundacją Przedsiębiorczości i Polfund FPK S.A. przygotowały:

•Cykl 10 bezpłatnych webinarów!, które prowadzone są na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Wszystkie webinary będą tłumaczone na PJM ( polski język migowy).

•Konkurs grantowy , do wygrania w każdej z 4 kategorii granty o wartości: 12, 8 lub 6 tysięcy złotych.

Link:

MOCni w biznesie 2024 – webinary i 🏆konkurs grantowy na biznesplan – Santander

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejną ofertą staff week organizowanego przez University of Maribior w Słowenii: Challenges of Green and Digital Transitions in Academic Institutions.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy, częściowo online (11 i 29 marca 2024), częściowo stacjonarnie (18-22.03.2024), realizowane będzie w formie BIP Erasmus+. Udział może zostać dofinansowany ze środków Erasmus+.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://staffweek.fov.um.si/

Termin zgłoszenia: 20.02.2024

Kontakt z organizatorem: international.fov@um.si

Kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą: zagranica@uniwersytetkaliski.edu.pl


Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zaprasza na I Kaliskie Seminarium Prawnicze „Aktualne problemy stosowania Konstytucji RP”.

Seminarium odbędzie się 26 stycznia 2024 roku o godz. 10.00 w Instytucie Inżynierii Mechanicznej (aula) przy ulicy Poznańskiej 201-205 w Kaliszu.

PROGRAM

Godz. 10.00 – otwarcie

Rektor Uniwersytetu Kaliskiego dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego dr hab. Ewa Szewczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Adam Plichta

Godz. 10.30 – sesja 1

dr hab. Konrad Składowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, członek Państwowej Komisji Wyborczej „Konstytucyjne dylematy związane z trybem wyboru Prezydenta RP”

dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego „Konstytucja a tranzycja władzy”

Godz. 11.45 – przerwa kawowa

Godz. 12.00 – sesja 2

dr hab. Jacek Zaleśny, prof. Uniwersytetu Warszawskiego „Niezależność Prezesa Narodowego Banku Polskiego”

dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego „Przekształcenia publicznej radiofonii i telewizji”

Godz. 13.15 – zakończenie

Wstęp wolny.

Staff Week w University of Maribor w Słowenii

Serdecznie zapraszamy pracowników Uniwersytetu Kaliskiego do wzięcia udziału w 16th International Week organizowanym przez University of Maribor w Słowenii w dniach 20-24 maja 2024.

Częścią wydarzenia będzie 8th International Scientific Conference »Challenges in the turbulent economic environment and organizations’ sustainable development«.

Udział w przedsięwzięciu może zostać dofinansowany ze środków Erasmus+.

Szczegółowe informacje opublikowane są na stronie:

https://www.iwac-feb.eu/about-international-week

Kontakt z organizatorem: sanja.kocijan@um.si

Kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą: zagranica@uniwersytetkaliski.edu.pl

Serdecznie zapraszamy pracowników Uniwersytetu Kaliskiego do wzięcia udziału w staff week organizowanym przez naszą uczelnię partnerską w Portugalii, Polytechnic University of Leiria, w dniach 19-23 lutego 2024.

Temat: Crisis management in Disruptive Times

Udział w wydarzeniu może zostać dofinansowany ze środków Erasmus+.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz opublikowane są na stronie:

http://staffmobility.eu/staffweek/crisis-management-disruptive-times

Formularz aplikacyjny: http://eventos.ipleiria.pt/portal/eventos?p_id=27928

Opłata rejestracyjna: 80 Euro

Kontakt z organizatorem: ana.boaventura@ipleiria.pt.

Kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą: zagranica@uniwersytetkaliski.edu.pl