• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Zagraniczni goście z Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Czech oraz najlepsi specjaliści w zakresie technik interwencji i samoobrony wezmą udział w warsztatach, które w piątek i sobotę (03-04.06) odbędą się na terenie kampusu studenckiego Akademii Kaliskiej przy ulicy Poznańskiej.

To już trzecia edycja Międzynarodowych Warsztatów Technik Interwencji i Samoobrony. Podobnie jak w latach wcześniejszych będą w nich uczestniczyć będą przedstawiciele wojska, wszystkich służb mundurowych z Polski i zagranicy oraz studenci i klasy mundurowe. Zajęcia prowadzą uznani instruktorzy- eksperci służb mundurowych i wojska z Polski, Hiszpanii, Rumunii Włoch, Czech itd.. Zademonstrowane zostaną techniki stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz techniki samoobrony z Krav Magi, Jiu- Jitsu, Modern Combat, Systema, Karate, Taekwondo, Judo itd.

– Celem warsztatów jest zapoznanie studentów, uczniów klas mundurowych ze specyfiką służby w służbach mundurowych – przyznaje organizator warsztatów, ppłk. Dr inż. Mirosław Kuświk, wykładowca Akademii Kaliskiej. – Szkolenie ma na celu zapoznanie oraz doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji, oraz samoobrony. Warsztaty wpisują się  jako jeden
z ważnych elementów systemu bezpieczeństwa państwa.  Dodatkowo wpisują się jako szkolenie doskonalące mające wpływ na podnoszenie indywidualnych i zespołowych umiejętności oraz kompetencji funkcjonariuszy, studentów, uczniów w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Służą także, zapoznaniu się z najnowszymi trendami stosowania środków przymusu bezpośredniego i technik samoobrony w Europie w szeroko rozumianym bezpieczeństwie personalnym. Warsztaty mają charakter praktyczny. Oprócz wymiany doświadczeń praktycznych, będą przeprowadzone zawody z zakresu technik interwencji, samoobrony dla studentów, przedstawicieli klas mundurowych oraz dzieci z Taekwondo.

Podczas warsztatów zaplanowano również rywalizację sportową, w której zawodnicy będą rywalizować o Puchar Rektora Akademii Kaliskiej, o Puchar Przewodniczącego ZG NSZZFiPW oraz o Puchar Przewodniczącego NSZZP województwa wielkopolskiego.


Plan szczegółowy

03.06.2022 r.(piątek)

Godz.             I mata(zawody)          II mata          III mata                            IV parkietUwagi
17.00-17.40 Cristian Burde- WłochySilochi Florinel- RumuniaEmili lee LLaser, Francesc Castellanos- HiszpaniaKorty
17.40-18.20 Emili lee LLaser, Francesc Castellanos – HiszpaniaCristian Burde- WłochySilochi Florinel -RumuniaKorty
18.20-19.00 Silochi Florinel- RumuniaEmili lee LLaser, Francesc Castellanos – HiszpaniaCristian Burde – WłochyKorty

W dniu 04.06.2022 r. (sobota) uroczyste otwarcie Międzynarodowych Warsztatów Technik Interwencji i Samoobrony

Godz.         I mata (zawody)          II mata           III mata            IV parkietUwagi
09.00-09.20                                                                                     Uroczyste otwarcie warsztatówKorty
09.20-09.35                                                                                      Pokaz Grup Interwencyjnych SWKorty
09.00-09.55                                                                                                  Pokaz POLICJABoisko
10.00-10.40(zawody) techniki interwencyjneJacek Chęciński  Jacek Jaworski  Sławomir Piesiak, Bogdan WalczakKorty
10.45-11.25(zawody) samoobronyCristian Burde -Włochy     Konrad Czarnek  Robert Jędrzejewski  Korty
11.30-12.10(zawody) samoobronySilochi Florinel RumuniaCristian Burde- Włochy    Piotr Jarczewski  Korty
12.15-12.55(zawody) walki wręcz dzieciEmili lee LLaser, Francesc Castellanos – HiszpaniaSilochi Florinel Rumunia       Cristian Burde- WłochyKorty
13.00-13.40(zawody) walki wręcz dzieciCristian Burde-Włochy  Emili lee LLaser, Francesc Castellanos – Hiszpania     Silochi Florinel – RumuniaKorty
13.45-14.25(zawody) walki wręcz dzieciKrzysztof Jankowiak  Mirosław KuświkEmili lee LLaser, Francesc Castellanos – HiszpaniaKorty
14.30-15.10(zawody) walki wręcz dzieci Paweł Handzilik    Mariusz Sibert    Cezary PrygaKorty
15.10 -15.40                                                                           Uroczyste zakończenie warsztatów 

Organizator

Organizatorem warsztatów jest Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej, przy udziale Koła Naukowego Komandos

Honorowy Patronat

  1. Pan Czesław Tuła Przewodniczący ZG NSZZFiPW w Warszawie.
  2. Pan mł. insp. Andrzej Szary Przewodniczący NSZZP województwa wielkopolskiego w Poznaniu,
  3. Pan płk zw. Grzegorz Kuświk Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Wielkopolski.

Dodatkowe informacje udziela:

ppłk w st. sp. dr inż. Mirosław Kuświk 10 Dan

e-meil: kuswik_jiu_jitsu@op.pl

Tel .kom. 604 505 830–  Dziękuję rektorowi, prof. Andrzejowi Wojtyle i wszystkim ludziom dobrej woli z Akademii Kaliskiej, za pomoc i wsparcie, jakie od was otrzymaliśmy i otrzymujemy. Nigdy o tym nie zapomnimy – powiedział prof. Andrii Bazylewicz, na co dzień pracownik Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, a ostatnio koordynator ratownictwa wojennego Ukrainy, który przyjechał do Kalisza.

Prof. Andrii Bazylewicz od 2019 roku jest profesorem wizytującym w kaliskiej uczelni. Dotychczas przyjeżdżał do Kalisza regularnie, m. in. na Światowe Konferencje Zdrowia Rodziny. Wybuch wojny, zaskoczył go, podobnie jak większość Ukraińców.

– Ukrainy mogłoby już nie być, gdyby nie wsparcie takich przyjaciół, jak tych, których mamy w Kaliszu – powiedział prof. Bazylewicz. – Po rosyjskiej agresji na mój kraj, natychmiast skontaktował się ze mną rektor Akademii Kaliskiej i zapytał, czego potrzebujemy. Kilka dni później dotarł do Lwowa transport m. in. leków środków pierwszej pomocy. Nigdy wam tego nie zapomnimy.

Prof. Andrii Bazylewicz przywiózł ukraińskie gazety, wydawane już po wybuchu wojny, w które pisały o pomocy, jakiej udzieliła Akademia Kaliska. Prezydentowi Kalisza wręczył z kolei książkę, opisującą historię Światowej Federacji Ukraińskich Towarzystw Lekarskich (której jest prezesem) i okazało się, że ta organizacja została założona… w Szczypiornie przez internowanych lekarzy.

– Staramy się wspierać was, jak tylko możemy. Wszyscy mamy nadzieję, na rychłe zakończenie wojny i powrót do normalności – przyznał prezydent Krystian Kinastowski

– Wierzymy głęboko w to, że tak się właśnie stanie i będziemy mogli kontynuować współpracę między uczelniami, ale angażując w nią oba miasta – dodał prof. Bazylewicz, który jest autorem unikalnej metody rehabilitacji kardiologicznej z wykorzystaniem ścieżek spacerowych w parkach.

– Pracujemy nad tym, aby ten program wdrożyć w Kaliszu. Prof. Bazylewicz znalazł czas, aby zobaczyć Las Winiarski, ścieżkę zdrowia na Wolicy, Park Przyjaźni, Park Miejski i Park nad Krępicą. Chce w Kaliszu stworzyć taki właśnie system ścieżek spacerowych i swoim pomysłem zainteresował prezydenta. Oby tylko wojna jak najszybciej się skończyła i oby nasi przyjaciele mogli wrócić do normalnej pracy – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej.


Po przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa, wróciły Akademickie Targi Pracy, organizowane przez uczelnię. Tym razem uczestniczyła w nich rekordowa liczba firm.

Targi, organizowane przez Akademię Kaliską, umożliwiły spotkanie pracodawców ze studentami. – Z założenia miały przybliżyć naszym studentom środowisko przemysłowe. Wszystko po to, aby umożliwić im rozeznanie rynku pracy i lepszy start – mówi Artur Kijewski, dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju Akademii Kaliskiej.

Tym samym na imprezie zorganizowanej w hali sportowej kampusu studenckiego przy ulicy Poznańskiej, studenci mogli porozmawiać z konsultantami firm branży motoryzacyjnej, lotniczej, a także spożywczej.

– Chciałbym podziękować wszystkim wystawcom, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w targach – dodaje Artur Kijewski. – Współpraca Akademii Kaliskiej z biznesem przynosi wiele korzyści obu stronom. Akademia Kaliska przygotowuje wykwalifikowanych pracowników, a także w wielu przypadkach stanowi zaplecze naukowe dla firm. My z kolei czerpiemy z ich doświadczenia i praktycznej wiedzy.

Uczestnicy Akademickich Targów Pracy:

– Usługi Ślusarskie – CUT STEEL,

– COLIAN,

– Portos TR7,

– PAULA Ingredients Sp. z o.o. ,

– Scanfil Poland sp. z o.o. ,

– TEKNIA KALISZ SP. ZO.O.,

– FAMOT Pleszew Sp. z o. o.,

– Konveyor Polska Sp. z o.o.,

– Meyer Tool Poland Sp. z o.o.,

– Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A.,

– MAHLE,

– MB Aerospace Technologies (Poland) Sp. z o.o.,

– Reco Polska Produkcja,

– COLIAN LOGISTIC,

– Pratt&Whitney ,

– Powiatowy Urząd Pracy.


Akademia Kaliska jako jedyna uczelnia w Polsce, otwiera nowy kierunek – socjologię bezpieczeństwa. Minister edukacji i nauki udzielił uczelni pozwolenia na utworzenie tego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

3-letnie studia na socjologii bezpieczeństwa, zakończą się tytułem licencjata. Po ich ukończeniu absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej jako ekspert ds. socjologii w obronności i bezpieczeństwa, w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP jako pracownik cywilny oraz pozostałych służbach mundurowych, strażach i inspekcjach funkcjonujących w sektorze związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz organizacjach pozamilitarnych.

Studia zapewnią wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk socjologicznych oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania ze znajomością istoty operacyjnego użycia sił do osiągania celów politycznych, społecznych lub gospodarczych. Będzie również przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych np. konfliktu społecznego, wojennego oraz w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i zagrożeń bezpieczeństwa, działań na rzecz środowisk regionalnych i lokalnych, a także współpracy z organami państwowymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami zajmującymi się obronnością i bezpieczeństwem państwa w tym sektorze oraz do prowadzenia badań naukowych w stopniu zezwalającym na podjęcie studiów trzeciego stopnia.

Kierunek studiów socjologia bezpieczeństwa należy do dziedziny  nauk społecznych i obejmuje problematykę socjologii i bezpieczeństwa w zakresie systemu bezpieczeństwa narodowego, socjologii grup dyspozycyjnych, teorii sztuki wojennej, dowodzenia, zarządzania kryzysowego, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu. Co ważne – uczelnia opracowała własną koncepcję programową dostosowaną do lokalnych uwarunkowań. Profil praktyczny studiów na tym kierunku oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia realizowane przez kadrę akademicką jak i 6-miesięczna praktyka zawodowa, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i seminaria z podmiotami gospodarczymi, administracji, instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa). Taka formuła dotyczy wielu przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz do wyboru, umożliwi to weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta w danym środowisku zawodowym.

– Na bieżąco monitorujemy zapotrzebowanie na rynku pracy i właśnie dlatego nasza oferta edukacyjna jest atrakcyjna dla przyszłych studentów. Jestem pewien, że w Akademii Kaliskiej każdy znajdzie coś dla siebie – mówi rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2022/2023.

Zgodnie z § 3 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023”

Program adresowany jest tylko dla maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl

W dniach 02-13 maja 2022 r. na zaproszenie Cubic Defense UK oraz Squadron dr hab. inż. Tomasz Rubaj – Profesor Akademii Kaliskiej, Kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie uczestniczył w ćwiczeniu Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii pod kryptonimem
„Iron Dragon – 22”. Ćwiczenie prowadzone było w Królewskiej Szkole Artylerii w Wielkiej Brytanii (ang. Royal School of Artillery) w Larkhill, położonym na południowy-zachód od Londynu.

W początkowym etapie ćwiczenia pracował nad przygotowaniem scenariuszy dla ćwiczących zespołów w roli eksperta, starszego doradcy do spraw zasad użycia i sposobów działania strony przeciwnej (ang. Oppiosite Forces – OPFOR), w tym przede wszystkim dotyczących taktyki Wojsk Rakietowych
i Artylerii.

W kolejnych etapach scenariusze oraz inne zadania ogólne i szczegółowe były przedmiotem rozważań zespołów ze składu 3 Dywizji (3 rd United Kingdoom Division) w ramach doskonalenia Zespołów Integracji Działań Powietrznolądowych (ang. Joint Air-Groun Integration Center – JAGIC).
Rola zespołów tego typu ciągle wzrasta wobec działań prowadzonych w niezwykle złożonych i turbulentnych obszarach (domenach) przestrzeni walki, stąd też wiele uwagi poświęcono prowadzeniu ognia połączonego i połączonego wsparcia ogniowego przez środki naziemne i powietrzne, głównie artylerię, siły powietrze i lotnictwo wojsk lądowych w integracji, a w tym ścisłej koordynacji i synchronizacji z działaniem wojsk lądowych.

Ćwiczenie było również doskonałą okazją do wymiany poglądów, spostrzeżeń, a także zapoznania się z historią, niezwykle bogatymi tradycjami i dziedzictwem nie tylko Uczelni, ale również artylerii brytyjskiej.

Królewska Szkoła Artylerii w Larkhill zlokalizowana jest w bardzo bliskiej odległości od znanych na całym świecie tzw. „Wiszących Kamieni” (ang. Stonehange), które można było zwiedzić w czasie wolnym.

Doświadczenia i wnioski z pobytu zostaną wykorzystane w działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i publicystycznej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej m.in. podczas szczegółowych analiz współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych w trudnoprzewidywalnym środowisku bezpieczeństwa.

Do Akademii Kaliskiej, na ręce jego Magnificencji Rektora, tuż po zakończeniu ćwiczenia pk. „Iron Dragon – 22” wpłynęły podziękowania od organizatorów za skierowanie i pracę eksperta.

– Udział profesora Tomasza Rubaja w tych ćwiczeniach jest nobilitacją nie tylko tego naukowca Akademii Kaliskiej, ale całej uczelni. Warto podkreślić, że został zaproszony do Królewskiej Szkoły Artylerii jako ekspert, który miał dzielić się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem, a specjalne podziękowania, które trafiły na moje ręce od organizatorów ćwiczeń, potwierdzają, iż w ich przygotowaniu i realizacji pełnił istotną rolę. Takie sukcesy naukowców uczelni, cieszą mnie niezmiernie – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się w niedzielne popołudnie stoisko Akademii Kaliskiej, które było jedną z atrakcji Festynu Rodzinnego w kaliskim parku przyjaźni.

Dzięki studentom i pracownikom Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej uczestniczący w festynie mogli wykonać podstawowe badania, takie jak pomiar ciśnienia tętniczego, czy glikemii. Mogli również uczestniczyć w szybkim kursie udzielania pierwszej pomocy, obserwować akcję ratunkową, czy dowiedzieć się, jak dbać o kręgosłup. Nie brakowało również zainteresowanych konsultacjami dietetycznymi, kosmetologicznymi czy fizjoterapeutycznymi. Chętni mieli również okazję do rozmów na temat uczelni z rektorem Akademii Kaliskiej, prof. Andrzejem Wojtyłą.

Podczas Festynu Rodzinnego uroczyście została otwarta tężnia solankowa, którą mieszkańcy Kalisza wybrali w tegorocznym budżecie obywatelskim.Przyjmuje się, że godzina w otoczeniu tężni dostarczy nam tyle jodu, ile trzy dni spędzone nad Morzem Bałtyckim. Inwestycje w zdrowie są inwestycjami w naszą dobrą przyszłość, niech tężnia nam służy – powiedział prezydent Krystian Kinastowski.

– Cieszę się, że władze Kalisza inwestują w zdrowie mieszkańców. Dbałość o zdrowie jest szalenie ważna – zdrowie nie jest przecież czymś, co dostajemy raz i mamy na zawsze – o zdrowie trzeba dbać, trzeba je pielęgnować i dobrze, że mamy w Kaliszu tego świadomość. Jestem również wdzięczny, że mogliśmy – jako Akademia Kaliska – przyczynić się do organizacji tego festynu – dodał prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej.

W Collegium Medicum Wydziału Nauk o Zdrowiu (13 maja) pielęgniarki, pielęgniarze oraz położne z południowej Wielkopolski przyjmowali podziękowania za ofiarną pracę, życzenia i gratulacje z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Gospodarzami obchodów byli Marek Przybył, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu oraz prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. W uroczystości uczestniczyli: wiceminister zdrowia Piotr Bromber, Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a także wiceprezydent Kalisza Mateusz Podsadny.

– Moja obecność na dzisiejszej uroczystości jest przede wszystkim formą podziękowania dla Pań i Panów za obecność przy pacjencie, za zaangażowanie w pracy i profesjonalizm. Spodziewam się, że wykonując swój zawód odczuwacie Państwo satysfakcję, bo to bardzo ważne – powiedział wiceminister Piotr Bromber. – Świat w medycynie oraz jej otoczeniu bardzo się zmienia i właśnie rolą Ministerstwa Zdrowia jest zapewnienie warunków organizacyjnych oraz formalnych, by każdy zawód medyczny mógł rozwijać się adekwatnie do dynamiki zmian w jego otoczeniu. Kompetencje, umiejętności, wynagrodzenia – to są elementy, na których się skupiamy. Mam nadzieję, że nasze starania są dostrzegane i nie chodzi o tablice pochwalne, ale działanie w dialogu z Państwem – samorządem i związkami zawodowymi. Zależy nam na stworzeniu dobrych warunków dla wykonywania zawodów medycznych, jednak przede wszystkim na dobru pacjentów.

Wiceminister Piotr Bromber oraz prezes Mariola Łodzińska uhonorowali najbardziej zasłużonych pracowników służby zdrowia odznaczeniami resortowymi i medalami samorządu zawodowego. Gratulacje od ministra i rektora Akademii przyjęła również K inga Owczarek, finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Położnych oraz Katarzyna Stępień, wykładowczyni, która miała spory udział w przygotowaniu studentki do olimpiady.

O wysokim poziomie kształcenia pielęgniarek i położnych w Akademii Kaliskiej zapewniał przewodniczący Marek Przybył, który podkreślił walory dydaktyczne i naukowe kadry Wydziału Nauk o Zdrowiu, a także znakomite wyposażenie laboratoriów. Minister zdrowia miał okazję zwiedzić Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, po którym oprowadzał dr Wojciech Grzelak, dyrektor Centrum. Minister chyba był trochę zaskoczony, że w Kaliszu mamy tak nowoczesne fantomy, przy pomocy których pielęgniarki i położne mogą zdobywać konkretne umiejętności, a w przyszłości z fantomów będą mogli korzystać także studenci kierunku lekarskiego. Prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, przekazując życzenia i gratulacje pielęgniarkom oraz położnym, podkreślił, iż do tych zawodów odnosi się z ogromnym szacunkiem, bo jako lekarz na co dzień współpracuje z pielęgniarkami i dobrze wie, że ich praca jest nie do przecenienia. – W naszych zawodach bardzo ważne jest zbalansowanie empatii z asertywnością – powiedział prof. Andrzej Wojtyła. – Pacjenci oczekują empatii i taką należy im okazać, ale jednocześnie lekarz czy pielęgniarka muszą w pewnym momencie umieć powiedzieć nie, by skutecznie wdrażać proces leczenia. A to nie jest taka łatwa sztuka. Czasem trzeba wielu lat, by ów balans osiągnąć. Cieszę się, że prężnie działa samorząd pielęgniarek i położnych, bo kiedy byłem ministrem zdrowia, to miałem swój udział w budowaniu tego samorządu.

O samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych mówiła Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

– Wykonywanie naszego zawodu opieramy na trzech filarach, tj. samodzielności, niezależności i zaufaniu publicznym – powiedziała wiceprezes Łodzińska. Zależy nam na rozszerzaniu naszych kompetencji, by w niektórych, lżejszych przypadkach pielęgniarka mogła zaordynować pacjentowi leki i udzielić zwolnienia do 5 dni roboczych. Na przykład w czasie pandemii to pielęgniarki miały prawo kwalifikowania pacjentów do szczepień, a wcześniej byłoby to nie do pomyślenia. Sądzę zatem, że jest szansa, by uprawnienia pielęgniarek się poszerzały.

W czasie uroczystości oficjalnie otwarto Muzeum Pielęgniarstwa. Warto podkreślić, że powstało ono dzięki determinacji Tomasza Giędy, pasjonata, pracownika Wydziału Nauk o Zdrowiu, który przez kilka lat mozolnie zbierał eksponaty, poszukiwał ich niemal w całej Polsce, wydobywał z niejednego zapomnianego lamusa. Muzeum jest imponujące i z pewnością w przyszłości będzie się jeszcze powiększało. ​

Minister Piotr Bromber na zakończenie swojego pobytu w Kaliszu złożył wizytę w kaliskim szpitalu oraz zwiedził laboratoria uczelni przy ul. Poznańskiej, gdzie z rektorem, prof. Andrzejem Wojtyłą, kanclerzem Grzegorzem Szymańskim i Łukaszem Mikołajczykiem, dyrektorem administracyjnym, rozmawiał na temat planowanego otwarcia kierunku lekarskiego w Akademii Kaliskiej. (rec)

Forum Mechaniczne w Akademii

W Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej 12 maja odbyło Forum Mechaniczne, zorganizowane z inicjatywy firmy Guhring, czołowego producenta precyzyjnych narzędzi do obróbki skrawaniem . W konferencji udział wzięli naukowcy i studenci, a także przedstawiciele firm zajmujących się produkcją silników i części zamiennych, m.in. na rzecz branży lotniczej oraz samochodowej. Forum było okazją do popularyzacji nowoczesnych technologii wytwórczych, podniesienia umiejętności oraz kwalifikacji kadry technicznej średniego i wyższego szczebla, ale także nawiązania szerszej współpracy naukowców z praktykami, by łatwiejszy był transfer wiedzy w obie strony.

– Nie ma postępu bez współpracy świata nauki ze światem biznesu – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, podczas otwarcia obrad. – Żadna uczelnia nie może dzisiaj działać w oderwaniu od zmieniającego się bardzo szybko otoczenia gospodarczego. Każde przejawy zacieśniania współpracy naszych naukowców, dydaktyków i studentów z nowocześnie zarządzanymi firmami, producentami urządzeń na światowym poziomie jest powodem do satysfakcji. Akademia Kaliska to młoda uczelnia, ale osiągnięcia naszych naukowców i studentów powodują, że nie mamy żadnych kompleksów w konfrontacji z innymi uczelniami wyższymi. Dbamy również o to, by zapewnić nowoczesne instrumentarium do prowadzenia badań i pracy dydaktycznej.

Warto wiedzieć, że niemiecka firma Guhring na świecie zatrudnia ponad 8 tys. pracowników, a w Polsce ma zakłady w Dąbrowie Górniczej, Polkowicach i Bielsku Białej. Niebawem kolejny zakład powstanie w Kaliszu. Prezes Guhinga, dr Rafał Subbotko potwierdził, że właśnie uruchomienie produkcji w Kaliszu będzie tym momentem, który może przynieść ściślejszą współpracę między zarządzaną przez niego firmą a Akademią Kaliską. Na nowe miejsca pracy, w tym dla absolwentów kierunków technicznych zarówno akademickich, jak i średniego szkolnictwa technicznego liczy Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, który również brał udział w Forum.

– Mamy znakomitych inżynierów i zakłady, które są producentami liczącymi się nie tylko w Polsce, ale i w Europie czy na świecie – stwierdził. –Wymienić wystarczy takie firmy jak Pratt & Whitney Kalisz, Nestle Winiary, Portos czy Com40. Są one znaczącymi pracodawcami w regionie, dają szansę nie tylko na zatrudnienie, ale i rozwój kariery, także międzynarodowej. Jako samorząd widzimy ten potencjał i szczególnie wspieramy szkolnictwo techniczne.

Z kolei dr Paweł Knast z Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej w swoim wystąpieniu zaprezentował m.in. prace dyplomowe studentów kierunku mechanika i budowa maszyn, a także wykazał, jak wielka szansa na rozwój Kalisza i regionu tkwi w nowoczesnej wiedzy technicznej absolwentów uczelni, ich kulturze pracy zespołowej, organizacyjnej i interdyscyplinarnej. Warto zapoznać się z całą prezentacją dra P. Knasta TUTAJ , bo można w niej odnaleźć prawdziwe perełki – prototypy robotów, nowatorskich urządzeń gotowych do wdrożenia czy też wyniki badań, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu większych projektów.

Prof. Piotr Cichosz z Politechniki Wrocławskiej nie krył swojego podziwu dla osiągnięć studentów Akademii Kaliskiej i stwierdził, że zaprezentowane prace dyplomowe świadczą o wysokim poziomie nauczania oraz praktycznym podejściu do analizowanych zagadnień. To, że wykształcenie politechniczne jest dobrym początkiem przyszłej kariery zawodowej potwierdził Dawid Świtoń, uczestnik konferencji, absolwent naszej uczelni, obecnie pracownik firmy Mahle.

– Ponad rok temu odbyła się tutaj obrona mojej pracy inżynierskiej, tym chętniej było mi wrócić choć na chwilę w mury uczelni, porozmawiać z wykładowcami, którym zawdzięczam to, gdzie jestem obecnie i to, gdzie jeszcze mam szansę zajść w przyszłości – powiedział.

W trakcie dyskusji panelowej m.in. zwrócono uwagę na to, że byłoby kardynalnym błędem lekceważenie praktycznej nauki zawodu inżyniera mechanika. Należy dbać o zachowanie balansu między przygotowaniem teoretycznym do zwodu a praktyką. Prof. Antoni Niepokólczycki, dyrektor Instytutu Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej, mając na względzie ową praktykę, wiąże duże nadzieje na nawiązanie współpracy z firmami takimi firmami jak Guhring w zakresie wykorzystania sprzętu laboratoryjnego, który stanowi wyposażenie instytutu. Bo przecież Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych jest jednym z najnowocześniejszych tego typu laboratoriów w Europie i byłoby wielkim marnotrawstwem niewykorzystanie jego potencjału.

W Forum Mechanicznym uczestniczyli również dr Ryszard Maciejewski, dziekan Wydziału Politechnicznego oraz kanclerz Grzegorz Szymański i Łukasz Mikołajczyk, dyrektor administracyjny uczelni. Prace związane z organizacją konferencji koordynował Artur Kijewski, dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju Akademii Kaliskiej . (rec)


O Bogu i Ewangelii, czasach zwątpienia, wyobcowaniu i samotności – m.in. wokół tych tematów we wtorek (10 maja) w kaliskim Akceleratorze Kultury toczyła się rozmowa z ks. Bartoszem Rajewskim, autorem książki ,,Zgorszeni Bogiem”.

Na spotkanie z publicystą, proboszczem polskiej parafii pw. św. Wojciecha na South Kensington w Londynie, przyszła spora grupa kaliszan, w tym również studenci i pracownicy Akademii Kaliskiej, zaciekawieni książką o prowokacyjnym tytule i – rzecz jasna– jej autorem. Ks. Bartosz Rajewski przedstawił się jako zwolennik środkowego nurtu w Kościele – ani za bardzo konserwatywnego, ani liberalnego, czemu wyraźny dowód daje właśnie w książce, na którą składają się felietony pisane w ciągu kilku lat pod wpływem konkretnych wydarzeń lub medytacji.

Arcybiskup Ryszard Ryś tak opisał publikację ks. B. Rajewskiego: ,,(…) każdy znajdzie w niej fragmenty dla siebie jakoś „chropowate” – jedne teksty będą trudne do „przełknięcia” dla tradycjonalistów, a inne dla charyzmatyków. Niektóre oburzą przedstawicieli nurtu tzw. Nowej Ewangelizacji; inne – tych, którzy głoszą pochwałę tej „starej”… Oburzenie jednak dość łatwo mija, a to dzięki konsekwentnemu „MY”, jakim posługuje się Autor, ilekroć mówi o Kościele, a już w szczególności o jego problemach, kryzysach i grzechach” .

Prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej– która wspólnie z Fundacją Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu była organizatorem wieczoru autorskiego – podzielił się własnymi refleksjami.

– Uczelnia powinna być nie tylko miejscem, gdzie zdobywa się odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ale i ośrodkiem ułatwiającym studentom poszukiwania wzorców etycznych. A temu z pewnością znakomicie służyć mogą takie spotkania, jak to dzisiejsze –powiedział prof. Wojtyła. – Pod wpływem lektury książki uświadomiłem sobie, że nawet w moim otoczeniu, w szpitalu znajduję zbyt wiele przykładów na to, że nasza religijność bywa fasadowa. Często przywiązanie do praktyk religijnych nie idzie w parze z tym, co dla katolika, jednocześnie pracownika służby zdrowia powinno być oczywiste, czyli poświęcenie dla drugiego człowieka, wyrozumiałość i miłosierdzie. Mamy zatem ogromne pole do starań, by po prostu być lepszymi ludźmi…

Warto podkreślić, że zorganizowanie wieczoru autorskiego było możliwe dzięki inicjatywie i determinacji Marka Przybyła, przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

– Bardzo dziękuję ks. Bartoszowi Rajewskiemu oraz wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania za dyskusję, która być może stanie się źródłem inspiracji dla każdego z nas w przeżywaniu codzienności – powiedział Marek Przybył.

Wieczór autorski prowadziła Izabela Fietkiewicz-Paszek, która dzięki umiejętnie poprowadzonemu dialogowi z autorem ,,Zgorszonych Bogiem’’ przybliżyła treść książki słuchaczom, a i przygotowała pole do dyskusji.

Na oprawę muzyczną spotkania złożył się krótki recital Kornelii Raźniewskiej, studentki Akademii Muzycznej w Poznaniu, solistki Big Bandu ,,Po Godzinach” oraz występ utalentowanych studentów z Duszpasterstwa Akademickiego ,,Na piętrze”. (rec)