• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Rektor Akademii Kaliskiej prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, otrzyma tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Decyzję w tej sprawie podjęła 27 kwietnia Rada Miasta Kalisza.  Wszyscy obecni na sesji radni byli jednomyślni w tej sprawie.

W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano:

„Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, lekarz, specjalista chorób dziecięcych oraz zdrowia publicznego, rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Andrzej Wojtyła urodził się w 1955 r. w Kaliszu. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. 10 lat później uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii, a w 2004 r. – specjalizację z zakresu zdrowia publicznego. W 2005 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 r. – doktora habilitowanego. W latach 1994–96 pracował jako visiting researcher w Georgetown University w Waszyngtonie. Uzyskał amerykańskie tytuły zawodowe Public health administraion certificate oraz Public health management certificate.

Praktykę zawodową rozpoczął w 1980 r. jako lekarz w szpitalu miejskim w Pleszewie, gdzie pracował do 1992 r. Od 1985 r. do 1992 r. był też kierownikiem i lekarzem w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Jastrzębnikach. W latach 1992-1993 sprawował urząd Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, a w okresie 2005-2006 – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Od 2006 r. do 2010 r. był Głównym Inspektorem Sanitarnym, a w 2015 r. – Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu. W latach 2010-2012 zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, kierował też tamtejszym Zakładem Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia. Od 2012 do 2015 r. był adiunktem w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Andrzej Wojtyła jest ekspertem WHO w zakresie diety, aktywności fizycznej i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym oraz redaktorem naczelnym czasopism naukowych: „AAEM – Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, „PCCR Journal of Preclinical and Clinical Research” oraz „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”.

To poseł na Sejm i senator wielu kadencji. W Sejmie I kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W III kadencji był przewodniczącym Komisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego, wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia oraz członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. W Sejmie IV kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia oraz członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

Andrzej Wojtyła zawsze był jednym z najbardziej charakterystycznych polityków związanych z Kaliszem, jednak jego działalność nie ograniczała się tylko do wieloletnich działań i inicjatyw politycznych, lecz przede wszystkim cennych działań naukowych i medycznych.

Od 2014 r. wykładał jako profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Już jako senator RP podjął intensywne działania na rzecz rozwoju uczelni oraz podniesienia jej statusu. Od marca 2018 r. jego zmagania zostały docenione przez Senat PWSZ, który wybrał Andrzeja Wojtyłę rektorem Uczelni. Jego niezwykła aktywność i ogromne zaangażowanie doprowadziło do przekształcenia PWSZ w Akademię Kaliską.

Dzięki staraniom Rektora Akademia Kaliska w najbliższym czasie ma szansę przekształcić się w Uniwersytet Kaliski, otrzymując pozwolenie na uruchomienie w roku akademickim 2023-2024 jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim – kierunku przyszłości nie tylko dla miasta, ale przede wszystkim jego mieszkańców.

Bogate doświadczenie oraz całokształt działań podejmowanych na rzecz rozwoju miasta przyczyniły się w 2018 r. do uhonorowania Andrzeja Wojtyły Odznaką Honorową Miasta Kalisza, lecz Pan Rektor jak nikt inny zasługuje na najwyższe miejskie wyróżnienie – Honorowym Obywatelstwem Miasta Kalisza”.

Dziewięć dużych przedsiębiorstw będzie przyjmować na praktyki i staże studentów logistyki – nowego kierunku w Akademii Kaliskiej, który uruchomiony zostanie w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Nauk Społecznych. Porozumienie o współpracy strony zawarły 25 kwietnia, przy okazji trwającego w uczelni Dnia Logistyka.

Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki, która nie tylko zajmuje się transportem i magazynowaniem, ale również tworzeniem kompleksowych systemów logistycznych. Dlatego w najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu popytu na specjalistów w tej dziedzinie, a tych już dzisiaj brakuje na rynku pracy. Z największymi deficytami mierzą się firmy i operatorzy w Wielkopolsce, województwie łódzkim, mazowieckim oraz na Śląsku. To regiony, gdzie kumulują się największe huby magazynowe i kurierskie oraz gdzie realizowane są  największe inwestycje. Rosną również oczekiwania pracodawców, zwłaszcza w zakresie znajomości i umiejętności obsługi programów komputerowych, usprawniających realizację procesów logistycznych. Odpowiedzią na te wyzwania ma być nowy kierunek w Akademii Kaliskiej – logistyka. Studia pierwszego i drugiego stopnia ruszą już w październiku 2023 r. – Można powiedzieć, że już za dwa lata wypuścimy na rynek pracy magistrów z zakresu logistyki, bo studenci, którzy już skończyli lub będą kończyć licencjat na kierunku zarządzanie ze specjalnością z zakresu zarządzania logistyką, będą mogli kontynuować naukę już na kierunku logistyka – mówi dr Beata Wenerska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych. – Program studiów przygotowywaliśmy bardzo starannie, przede wszystkim biorąc pod uwagę wymagania, jakie stawiają określone instytucje, które wyposażą naszych studentów w odpowiednie certyfikaty, ale też zainwestowaliśmy trochę w ten kierunek. Mamy bowiem świadomość, że nie może to być kierunek teoretyczny, dlatego czujemy się w obowiązku, aby wyposażyć studentów w odpowiednie instrumenty. Zakupiliśmy program SAP, czyli informatyczny zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, ale studenci pracują też na innych programach komputerowych, które także przygotowują do praktycznego realizowania obowiązków, które czekają na nich w miejscu pracy.

A praca czeka na logistyków. Otwarcie kierunku o takim profilu zasugerowali bowiem uczelni sami przedsiębiorcy. Czego spodziewają się po absolwentach? Akademia przeprowadziła wśród nich ankietę. – Przede wszystkim przedsiębiorcy wyrazili chęć przyjęcia naszych studentów na praktyki, natomiast absolwentów najchętniej zatrudniliby w działach gospodarka magazynowa oraz spedycja i zarządzanie transportem – mówi dr Leszek Szczupak, kierownik Zakładu Logistyki i Transportu . – Na pytanie, jakimi kryteriami kierowaliby się, przyjmując do pracy absolwentów naszej uczelni, na pierwszym miejscu postawili na rozmowę kwalifikacyjną, dlatego również do tego chcemy ich dobrze przygotować.

Ankietowani przedsiębiorcy oczekują od przyszłych pracowników m.in. umiejętności pracy w zespole, umiejętności planowania i organizacji pracy, kreatywności i otwartości na zmiany, chęci dalszego rozwoju, dyspozycyjności, zaangażowania i sumienności. Ich zdaniem kandydaci powinni też znać realia płacowe lokalnego rynku. – Pracodawcy wskazali ponadto, że w przypadku absolwentów kierunku logistyka, ważna jest dla nich wiedza z zakresu logistyki, znajomość zasad profesjonalnej obsługi klienta, a także umiejętność budowania relacji i umiejętności analityczne. Po kilku latach zatrudnienia, dla przedsiębiorców liczą się przede wszystkim umiejętności praktyczne pracownika – dodaje dr Leszek szczupak.

Oczekiwania pracodawców uczelnia uwzględniła w programie kształcenia przyszłych logistyków. A przedsiębiorcy potwierdzili swoje zainteresowanie studentami tego kierunku. We wtorek 25 kwietnia, w ramach zorganizowanego na Wydziale Nauk Społecznych Dnia Logistyka, prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej podpisał porozumienie o współpracy z dziewięcioma dużymi przedsiębiorstwami, w których studenci będą mogli odbywać praktyki oraz aplikować na staże. Partnerami nowego kierunku zostały zakłady: Adecon, Chenczke Logistic, Colian Logistic, Famot Pleszew, Geodis Polska, Konveyor Polska, Nestle Polska, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

W ramach Dnia Logistyka na uczelni stanęły punkty informacyjne, nie zabrakło też prezentacji i ciekawych rozmów. Wydarzenie było dla studentów doskonałą okazją, aby poznać praktyczne aspekty pracy w branży logistycznej i nawiązać kontakty z przedstawicielami firm.

Więcej informacji o kierunku logistyka oraz zasadach naboru można znaleźć na stronie Akademii Kaliskiej w zakładce Rekrutacja.

Burch - University - Logo

International Burch University w Sarajewie zaprasza pracowników administracji i pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Nauk Społecznych (kierunek Zarządzanie) oraz Wydziału Politechnicznego (kierunek Informatyka, Elektrotechnika oraz Budownictwo) do wzięcia udziału w International Week, który odbędzie się w terminie: 22.05.2023 – 26.05.2023. Pracownicy Akademii Kaliskiej mogą prowadzić zajęcia lub realizować szkolenie w ramach programu Erasmus+.

Poniżej wstępny program wydarzenia:

Monday 22.05.2023 – registration and opening, welcome lecture, International Caffe and Quiz, Start Up Boot Camp opening
Tuesday 23.05.2023 – university presentations, workshop (Copy Writing for Academic/Professional purposes), Boot Camp activities
Wednesday 24.05.2023 – Workshop 2 (Digital Media Data Analytics and Metrics Interpretation – crash course), B2B meetings, Boot Camp activities
Thursday 25.05.2023. – Workshop 3 (European Universities Initiative, challenges), DEMO Day event
Friday 26.05.2023 – closing of the IW, begging of the Festival on creative industries

Uczelnia partnerska może przyjąć więcej osób.

Więcej informacji: emina.mekic@ibu.edu.ba
international.box@ibu.edu.ba

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą

ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, p. 43

telefon: +48 62 7679566, e-mail: zagranica@akademia.kalisz.pl

Zapraszamy!

Niepowtarzalną okazję odbycia praktyk na poligonie wojskowym w Kazuniu pod Warszawą, mieli studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademii Kaliskiej. Przy okazji nagrań do programu „Alarm”, wzięli udział w pionierskich badaniach związanych z przeprowadzeniem śledztwa powybuchowego po eksplozji samochodu. Przedsięwzięcie przeprowadzono w kontekście zamachów terrorystycznych, ale także dokumentowania zbrodni wojennych.

Tego dnia reportaż na poligonie przygotowywała redakcja programu Alarm” Telewizji Polskiej. – Wcześniej przeprowadziliśmy eksperyment, w którym o godz. 16.00, w pełnym słońcu zostawiliśmy walizkę na Polach Mokotowskich. Przeszło koło niej ponad 500 osób, nikt nie zareagował – mówi wydawca Magdalena Sosińska. – Zapytaliśmy ludzi, dlaczego. Część twierdziła, że nie zauważyła walizki, część, że poczucie własności jest większe niż poczucie zagrożenia. Ludzie zwracają uwagę na rzeczy pozostawione na lotniskach czy dworcach, ale w innych miejscach publicznych, jak chociażby park – już nie. Tymczasem w takiej walizce może być nawet 12-15 kg ładunku wybuchowego. Będziemy instruować, jak zachować się w takiej sytuacji, ale też pokażemy, jak realnie taki wybuch może wyglądać i jakie spustoszenie może poczynić nawet 150-160 metrów od miejsca eksplozji.

Organizatorzy przedsięwzięcia pod kierownictwem Piotra Peksy, doktoranta Akademii Kaliskiej zaaranżowali eksplozję samochodu. Ze względów bezpieczeństwa, cała operacja podlegała bardzo rygorystycznym zasadom – zarówno ekipa telewizyjna, jak i studenci musieli oddalić się od miejsca wybuchu o kilkaset metrów i zająć bezpieczne pozycje za wydmami i roślinnością. Przez cały pobyt cywilów na poligonie, obecna była również karateka pogotowia ratunkowego.

Studenci nie widzieli samej eksplozji, słyszeli jedynie huk, ale za to z blisko mogli obejrzeć spektakularne skutki działania ładunku wybuchowego. I tu zaczynało się ich zadanie. – Przyjechali na poligon, aby wziąć udział w śledztwie powybuchowym. Pracowali z wykorzystaniem geolokalizatora, który służył do lokalizowania śladów, wprowadzania opisu śladów oraz rejestrowania trasy przebytej podczas śledztwa – wyjaśnia Adam Hofman, opiekun grupy. – Ponadto studenci identyfikowali ślady, oznaczali je, mierzyli, określali materiał, z jakiego są zrobione i ich potencjalne przeznaczenie. Wcześniej nie mieli pojęcia, jakie zadania ich czekają.

Taki właśnie był cel tego zadania – aby studenci, nieprzygotowani do niego wcześniej, zaczęli całą pracę od podstaw. – Chodzi o możliwość wykorzystania osób, które nie mają styczności ani żadnego pojęcia na temat budowy ładunków wybuchowych, do śledztw wybuchowych. Sprawdzamy za pomocą prostych komend, czy są w stanie wykonywać prace, które pomogą śledczym w identyfikacji sprawców i w szybkim wykonaniu oględzin – wyjaśnia doktorant Piotr Peksa. Jak dodaje, ma to szczególne znaczenie w kontekście wojny w Ukrainie, choć pomysł na temat doktoratu zrodził  się jeszcze przed rosyjską inwazją. – Wtedy nie miałem świadomości, że będzie tam trzeba dokumentować zbrodnie wojenne. Teraz mamy sytuację, że wojsko walczy na froncie, a  policja oprócz zapewnienia porządku publicznego, musi jeszcze gromadzić i zabezpieczać ślady, a zwyczajnie brakuje im ludzi – wyjaśnia Piotr Peksa. W jego ocenie wsparciem dla służb mogliby być właśnie amatorzy. – Tego nikt na świecie nie robi, ale moim zdaniem to ma szanse powodzenia. Jeżeli jest ktoś w grupie, kto zna się na tym, to jest w stanie tak rozdysponować zadania, żeby ludzie niezwiązani ze służbami zabezpieczyli taki materiał, na którym specjaliści będą mogli później pracować. Oczywiście przy dużych sprawach, jak zabójstwa czy zamachy terrorystyczne, na miejsce jadą fachowcy. Jednak przy działaniach wojennych, gdzie trzeba te ślady zbierać szybko i jest tego bardzo dużo, mogliby robić to chociażby żołnierze WOT, harcerze czy właśnie studenci takich kierunków, jak bezpieczeństwo.

Mimo trudnych warunków polowych, studenci kaliskiej uczelni przez kilka godzin, z ogromnym zapałem zbierali i dokumentowali ślady po eksplozji. Wyniki śledztwa powybuchowego, które zapisane są w aplikacji Piotr Peksa będzie dopiero analizował, ale już jest pod wrażeniem uczestników eksperymentu. – Szkoliłem profesjonalistów, wojskowych, policjantów, studentów ze starszych roczników, ale wasz grupa była najbardziej zaangażowana. Poszło wam doskonale – pochwalił swoich podopiecznych.

Dla nich również zajęcia na poligonie były nie lada atrakcją, ale przede wszystkim okazją na zdobycie wyjątkowych umiejętności. Te potwierdzone zostaną certyfikatem udziału w śledztwie powybuchowym, który w przyszłości każdy z uczestników tego przedsięwzięcie będzie mógł włączyć do swojego CV.

 • Emisję programu realizowanego na poligonie z udziałem naszych studentów, zaplanowano na 9 maja (wtorek) o godz. 20.15 i 10 maja (środa) o godz. 20.15 na TVP1.

Fot. AMP, fot. z eksplozji “Alarm” TVP1

Rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski, pracownicy biur wyceny nieruchomości i urzędnicy realizujący zadania związane z gospodarowaniem mieniem i planowaniem przestrzennym, wzięli udział w szóstej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nieruchomość w przestrzeni”, zorganizowanej przez Akademię Kaliską i Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu. Przez dwa dni (21-22 kwietnia) uczestnicy dyskutowali o najbardziej aktualnych problemach wyceny nieruchomości. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowali: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Prezydent Miasta Kalisza oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Nieruchomość w przestrzeni” organizowana jest cyklicznie od 2015 roku. Jej celem jest integracja naukowców i praktyków szacowania nieruchomości, dlatego oprócz wykładów, konferencji towarzyszyły również liczne warsztaty i dyskusje poświęcone wycenie nieruchomości. Kalisz był po raz trzeci gospodarzem tego wydarzenia i jak podkreślał Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Tomasz Ciodyk, „Kalisz stał się miejscem kultowym, niemal Mekką dla rzeczoznawców majątkowych”. Prezydent Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu Stanisław Michał Wegner dodał, że konferencja „Nieruchomość w przestrzeni 6” jest największym wydarzeniem naukowo-praktycznym w kraju.

Dyskusję rozpoczęła prof. Maria Trojanek, przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji. – Nieruchomość to nie tylko miejsce, w którym żyjemy i pracujemy, ale także miejsce, które definiuje naszą tożsamość i aspiracje – podkreśliła, dodając, że konferencja to dobry przykład współpracy nauki z praktykami. Do tych słów nawiązał również rektor Akademii Kaliskiej prof. Andrzej Wojtyła, który wspólnie z prof. Beatą Wenerską, dziekan Wydziału Nauk Społecznych przywitał uczestników. – Mam nadzieję, że wnioski z konferencji będą przede wszystkim praktyczne, bo to bardzo ważne, aby upraktyczniać badania naukowe – powiedział rektor. Wykłady specjalne wygłosili: prof. Sabina Źróbek z UWM w Olsztynie, która przedstawiła wpływ założeń w wycenie nieruchomości na jej wartość oraz Krzysztof Grzesik, prezydent TEGOVA, który opowiedział o wpływie Unii Europejskiej na działalność w zakresie wyceny nieruchomości.

Pierwszą sesję poświęcono wartości nieruchomości określanej na potrzeby odszkodowań. Panel poprowadził prof. Ryszard Źróbek z UWM w Olsztynie. Z kolei Joanna Grzesiak, prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprezentowała sposób ustalania odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej. Zagadnienie to z perspektywy organów administracji publicznej omówił Krzysztof Pankowski, kierownik Oddziału odszkodowań w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Dr Cezary Kowalczyk z UWM w Olsztynie omówił procedury szacowania na potrzeby budowy i eksploatacji linii przesyłowych, a dr Tomasz Luterek, wiceprezydent PFSRM zapoznał uczestników z problematyką odszkodowań wypłacanych na podstawie wycen retrospektywnych.  

Drugą sesję poprowadził Jan Robert Nowak, specjalista ds. finansowania nieruchomości, przez wiele lat związany z bankami. Problematyka określania wartości nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności i wymuszonej sprzedaży jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno pracy rzeczoznawców, jak i stabilnego systemu bankowego oraz w konsekwencji gospodarki. Zmiany przepisów, zaostrzanie wymogów ostrożnościowych banków i niestabilna sytuacja gospodarcza powodują spadek dostępności kredytów i wzrost wymagań stawianych rzeczoznawcom majątkowym. W tej części konferencji prof. Ewa Kucharska-Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego, omówiła kwestię wartości długoterminowej nieruchomości. Dr Katarzyna Kamińska z Uniwersytetu Śląskiego porównała sytuację prawną dłużników hipotecznych w Polsce i Holandii, dr Jan Konowalczuk z UE w Krakowie dokonał oceny ryzyka nieruchomości przy zabezpieczeniu kredytu z wykorzystaniem metodyki wyceny obejmującej efekty zewnętrzne, a dr Józef Kolański, komornik i przedstawiciel Akademii Kaliskiej przedstawił znaczenie rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym i spadkowym. Podczas konferencji zwrócono także uwagę na niezwykle ważną kwestię dopuszczalności i jakości automatycznych modeli wyceny.  

Drugi dzień konferencji okazał się bardzo burzliwy i bogaty w dyskusje. Trzecia sesja poświęcona wycenie nieruchomości komercyjnych, prowadzona przez prof. Iwonę Foryś z Uniwersytetu Szczecińskiego, obejmowała trudne zagadnienia. Prof. Dariusz Trojanowski z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił mity podejścia dochodowego, a dr Piotr Cegielski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wskazał kryteria wyboru techniki wyceny w podejściu dochodowym.

Niezwykle interesujące okazało się wystąpienie Doroty Lachowskiej z Polish Properties, dotyczące sposobów przeprowadzania analizy rynku w wycenie w podejściu dochodowym. Panel wzbogaciła dyskusja, w której udział wzięli dodatkowo Krzysztof Grzesik, przewodniczący TEGOVA i członek Polish Properties oraz Jacek Kamiński z JLL Polska, którzy podkreślili konieczność dokonywania analizy rynku wykraczającej daleko poza śledzenie aktów notarialnych, dostępnych z opóźnieniem. Mówili również o tym, jak ważny jest kontakt z deweloperami oraz podmiotami wynajmującymi powierzchnie komercyjne, dający dostęp do najświeższych informacji.

Kolejną sesję poprowadził prof. Marek Szewczyk z UAM. Dotyczyła ona skutków zmian w planowaniu przestrzennym w wycenie nieruchomości. Prof. Małgorzata Krajewska z PBŚ i UMK, przedstawiła case study związane ze zmianą wartości gruntu na skutek uchwalenia planu miejscowego, z jakim miała do czynienia jako rzeczoznawca majątkowy i zaproponowała sposób rozwiązania problemu. Następnie dr Anna Nowel w ciekawy sposób omawiała temat przeznaczenia nieruchomości i jej wartości w świetle planowanych zmian systemu aktów planowania przestrzennego. Tematykę planu ogólnego i jego znaczenie dla ustalania wartości nieruchomości omówili sędzia dr Mirosław Gdesz z NSA oraz Grzegorz Kubaszewski z MRiT. Na koniec panelu rzeczoznawcy dr Ewelina Wójciak i Marcin Czarnecki zapoznali uczestników z problemami ustalania opłaty planistycznej w świetle nowelizacji przepisów.

Ostatni panel dotyczył Data science w wycenie nieruchomości. Prof. Piotr Parzych z AGH w atrakcyjny sposób prowadził sesję, w której prelegenci pokazali, w jaki sposób zastosować naukę do analizy rynku i wyceny nieruchomości. Prof. Agnieszka Bieda z AGH i dr Kinga Szopińska z PBŚ zapoznały uczestników z narzędziami do analizy wpływu jakości środowiska na rynek nieruchomości, prof. Radosław Cellmer z UWM zaprezentował, w jaki sposób wykorzystać darmowe oprogramowanie QGIS, a prof. Jan Kazak wprowadził rzeczoznawców w tematykę Business Intelligence.

Konferencję uświetniły poruszający występ „Soul Soul Soul” Moniki Urlik w akompaniamencie Big Bandu Filharmonii Kaliskiej oraz uroczysta kolacja.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji była dr Izabela Rącka. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Prezydent Miasta Kalisza oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Patronat medialny sprawował Latarnik Kaliski.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nieruchomość w przestrzeni 6” została dofinansowana z budżetu państwa – ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”, moduł  „Wsparcie konferencji naukowych”.

Wartość dofinansowania: 105.250 zł Całkowita wartość zadania: 212.841,20 zł.

Fot. Dagmara Jeżyk, wideo: Latarnik Kaliski

To już koniec 5. edycji Młodzieżowych Misji Gospodarczych. Podsumowanie projektu, którego jednym z partnerów była Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, odbyło się w Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych.

5. edycja Młodzieżowych Misji Gospodarczych realizowana była od listopada 2022 do kwietnia 2023 roku. Jej celem było poznanie branży i kształcenia w kierunkach mechanicznych w subregionie kaliskim.

Tym razem zadaniem uczniów było wypracowanie i wdrożenie akcji promującej potencjał i możliwości mechanicznej wśród rówieśników. Na wdrożenie wypracowanego pomysłu i realizację akcji promocyjnej w swojej szkole uczniowie otrzymali środki finansowe przekazane przez Partnerów projektu.

W ramach projektu 45 uczestników wzięło udział w 3 wizytach studyjnych w firmach połączonych z pracą warsztatową oraz w 3 spotkaniach online, w ramach których wypracowywali pomysły na akcje promocyjne. Uczniowie mogli także skorzystać z pomocy konsultantów – studentów Akademii Kaliskiej.

W efekcie 9 zespołów wypracowało akcje promocyjne branży mechanicznej dla swoich rówieśników, wśród których znalazły się m.in. warsztaty programowania robotów LEGO, stoiska targowe, dzień pokazowy, wywiad z przedstawicielami branży, video promocyjne, ulotka, gra terenowa.

Na pierwszym miejscu znalazł się zespół PSYCHO-ĆWIARTKI z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu – szkoły, która w tym roku zadebiutowała w projekcie. Miejsce drugie zajął zespół EKO-TEAM z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Na miejscu trzecim uplasował się zespół AVENGERSI z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. Czwarte miejsce przypadło drużynie FUM-OWCY z Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej (ZS2 Ostrzeszów).

Projekt Młodzieżowe Misje Gospodarcze jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego poprzez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Partnerami piątej edycji projektu MMG byli: Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski, JMP Medical sp. z o.o., MiBM Sp. z o.o. Sp. k., FB Mont A. Fułek Sp. k., Akademia Kaliska i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Szkoły biorące udział w projekcie: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu, ZSTE Kalisz, Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej (ZS2 Ostrzeszów), I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu, Technikum im. św. Józefa w Kaliszu.

26 firm z różnych branż zaprezentowało swoją ofertę podczas Akademickich Targów Pracy, które odbyły się 21 i 22 kwietnia na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko studentów, ale także mieszkańców regionu poszukujących zatrudnienia.

Targi były doskonałą okazją do rozmów, na neutralnym gruncie i w przyjaznej atmosferze, przedsiębiorców z potencjalnymi pracownikami. Ci zaś mogli poznać bliżej środowisko przemysłowe i rozeznać się na lokalnym rynku pracy. Zwłaszcza że w jednym miejscu swoją ofertę zaprezentowało aż 26 firm z branży motoryzacyjnej, lotniczej, spożywczej czy odzieżowej. Na uczestników czekały oferty pracy, staży i praktyk zawodowych. – Targi wypadły znakomicie. Przez dwa dni odwiedziło nas wielu studentów, ale też osób z zewnątrz. Niektórzy przychodzili już gotowym CV – mówi Marta Podwapińska, kierownik Biura Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym w Akademii Kaliskiej. – Dziękujemy serdecznie wszystkim wystawcom i uczestnikom. Mamy nadzieję, że ten czas wykorzystali efektywnie, a przy okazji świetnie się bawili.

W Akademickich Targach Pracy wzięły udział następujące firmy i instytucje:

 • Scanfil Poland w Sieradzu
 • FAMOT Pleszew Sp. z o.o.
 • MAHLE
 • Pratt & Whitney
 • Collins Areospace
 • BIG STAR JEANS
 • Portos TR7
 • Teamtechnik Poland
 • Skalmex
 • Grupa Com40
 • Colian
 • Meyer Tool Poland
 • Nestlé
 • Transition Technologies-Software
 • WSK „PZL-Kalisz” S.A.
 • Teknia Kalisz
 • Kilargo
 • Koleje Wielkopolskie
 • TEKNEQUIP
 • GRUPPORECO
 • Trasko Automatyka
 • Grupa Auto Centrum Lis
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu
 • MB Aerospace Kalisz
 • Pagra Energia dla Domu i Firmy
 • DGCS – Komfort w biznesie

Przed absolwentami z tą umiejętnością otworzą się drzwi do kariery nie tylko w Polsce i Europie, ale także na całym świecie. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego podpisała umowę z organizacją SAP University Alliance, dzięki której uzyskała możliwość współdziałania z jedną z wiodących na świecie firm technologicznych. Od przyszłego roku akademickiego 2023/2024, uczelnia będzie kształcić fachowców z obsługi SAP, czyli zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Organizacja SAP University Alliances skupia ponad 3500 szkół wyższych w 113 krajach na całym świecie, kilkanaście tysięcy naukowców i kilkaset tysięcy studentów. W Polsce współpracuje z nią około 30 uczelni, w tym od 1 kwietnia br. również Akademia Kaliska. Prekursorem i motorem przystąpienia do programu był Wydział Nauk Społecznych. – Możliwość korzystania z SAP-u pozwala nam na kształcenie studentów z umiejętności obsługi tego systemu, jak również – z punktu widzenia informatycznego – kształcenie w zakresie administrowania i wdrażania systemu – mówi dr inż. Leszek Szczupak, kierownik Zakładu Logistyki i Transportu w Akademii Kaliskiej.

Czym jest SAP? Skrót ten oznacza Systems Applications and Products in Data Processing i odnosi się do popularnego, zintegrowanego systemu informatycznego, który stworzyło niemieckie przedsiębiorstwo o nazwie SAP SE. – Aktualnie system stosowany jest głównie w dużych przedsiębiorstwach, aczkolwiek firma zaczyna tworzyć oprogramowanie również dla średnich i małych przedsiębiorstw. Jest to system kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem, poczynając od zarządzania majątkiem i finansami, poprzez logistykę, HR, kadry, płace, ewidencję majątku trwałego itd. – wymienia dr Leszek Szczupak. – Są w nim też elementy sztucznej inteligencji czy moduły analityczne, które mogą być wykorzystywane w projektowaniu, prognozowaniu i przygotowywaniu planów działalności przedsiębiorstwa. Jako uczelnia posiadamy dostęp do całości systemu. Oczywiście przykładowo na kierunku logistyka będziemy większy nacisk kładli na moduły logistyczne, a na zarządzaniu finansami na moduły finansowe.

Dzięki przystąpieniu do stowarzyszenia SAP UAP, Akademia Kaliska będzie mogła partycypować w wielu aktywnościach organizowanych dla kadry oraz studentów (Innojams, Codejams and Design Thinking), a członkostwo pozwoli uczelni na uzyskanie, poprzez lokalne SAP UCC (University Competence Cnter), dostępu do aplikacji SAP (w tym tak zaawansowanych rozwiązań jak SAP ERP, SAP SCM, SAP CRM, SAP BI, SAP HANA). Kształcenie z obsługi systemu znajdzie się w programie nauczania w kolejnym roku akademickim 2023/2024. Oferta skierowana będzie zarówno do dziennych, jak i zaocznych studentów, a jeśli zajdzie taka potrzeba również dla studentów podyplomowych. – Kształcenie będzie odbywało się od podstaw do coraz bardziej zaawansowanych czynności i wyłącznie praktycznie tzn. każdy student, który będzie poznawał SAP otrzyma indywidualny kod dostępu i przez cały okres kształcenia, 365 dni w roku i 24 godziny na dobę, będzie miał dostęp do tego systemu przez własny komputer, mogąc realizować zadania zlecone przez prowadzącego przedmiot, ale też samemu podróżować po tym systemie i go odkrywać – wyjaśnia dr Szczupak. Podkreśla przy tym, że fachowcy ze znajomością obsługi systemu SAP są bardzo poszukiwani na rynku pracy. – Przez firmy, które albo już korzystają z systemu, a w naszym regionie jest ich kilkanaście, albo firmy, które będą wdrażać ten system – dodaje.

Udział w programie SAP University Alliance pozwoli studentom kaliskiej uczelni na wymianę doświadczeń i realizację wspólnych projektów ze studentami na całym świecie. Na współpracy skorzysta również kadra naukowo-dydaktyczna. Program firmowany i dotowany przez największego na świecie producenta rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie organizacjami – firmę SAP AG, ma bowiem na celu transfer wiedzy, szkolenia i wspólne przedsięwzięcia badawcze. Wspiera też integrację środowisk akademickich zainteresowanych edukacją informatyczną oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy sferą uczelni a środowiskiem biznesu.

Uczniowie Technikum im. Św. Józefa w Kaliszu odwiedzili 21 kwietnia Akademię Kaliską. Młodzież skorzystała ze strzelnicy laserowej, a także zwiedziła nowoczesne Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Zarzadzania Kryzysowego „Jaśmin” – jedno z dwóch takich w Polsce. Uczelnia nagrodziła w ten sposób zwycięzców i wyróżnionych w Szkolnym Biegu Wilczym Tropem, który odbył się w marcu w technikum.

Niewątpliwą atrakcją dla młodych ludzi były zajęcia na nowoczesnej strzelnicy laserowej. – Mamy tu cztery stanowiska, na których strzelanie odbywa się z pistoletów typu Glock oraz karabinków bojowych Beryl, ale bez amunicji, za to z wykorzystaniem lasera. Tarcze odzwierciedlają jednak strzelanie przy pomocy amunicji, słychać też dźwięk wystrzału  – mówi dr Sławomir Wronka, szef Laboratorium Metodyki i Techniki Strzelania w Akademii Kaliskiej. – Jedyna różnica między strzelaniem z użyciem broni ostrej a strzelaniem w naszym laboratorium, to brak efektu odrzutu broni. Wszystkie pozostałe warunki są spełnione. 

Uczestnicy zajęć mogą strzelać do różnego rodzaju tarcz m.in. wojskowych czy policyjnych, które można przybliżać i oddalać, a także zwiększać lub zmniejszać wirtualną odległość od tarcz. – Jest też możliwość strzelania dynamicznego w różnym terenie, do różnych celów i w różnych warunkach, jak noc, dzień, mgła opady deszczu czy śniegu. Myśliwi mogą np. strzelać do zwierzyny w ruchu. Tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo – dodaje dr Sławomir Wronka.

Strzelnicę otwarto w listopadzie zeszłego roku głównie z myślą o studentach, którzy mają tutaj zajęcia z budowy broni i strzelania. Miejsce jest jednak dostępne także dla uczniów kaliskich szkół (nieodpłatnie) i wszystkich zainteresowanych (komercyjnie). – Docelowo planujemy rozbudować strzelnicę. Myślimy m.in. o dołożeniu kolejnego stanowiska, zakupie pistoletów typu Beretta i mat do strzelania w pozycji leżącej – mówi dr Paweł Kamiński z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

Pod jego opieką młodzież spędziła drugą część wycieczki do kaliskiej uczelni, tym razem poznając możliwości nowoczesnego Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Zarzadzania Kryzysowego „Jaśmin” – jednego z dwóch takich w kraju. To innowacyjne oraz rozlegle działające rozwiązanie, dedykowane dla struktur krajowego systemu zarządzania kryzysowego, NATO i UE. Zapewnia kompleksowe teleinformatyczne wsparcie działań administracji publicznej (także służb mundurowych, w tym wojska) i samorządowej podczas sytuacji ratowniczych i/lub kryzysowych oraz związanych z realizacją zadań prewencyjnych. System ten wspiera procesy zarządzania, planowania, dowodzenia, kierowania, a także monitorowania (obrazowania) rzeczywistych zagrożeń o charakterze polityczno-militarnym oraz niemilitarnym.

W zajęciach wzięło udział około 20 uczniów Technikum im. św. Józefa w Kaliszu wraz z nauczycielką Katarzyną Reszke. – Młodzież jest bardzo zadowolona z wizyty. Zarówno strzelanie, jak wykład były bardzo ciekawe, dziękujemy – podsumowała.  

Szukasz pracy? A może chcesz zmienić pracę? Wydział Politechniczny Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na Akademickie Targi Pracy. Wydarzenie potrwa dwa dni: 21 i 22 kwietnia, a swoje oferty zaprezentuje ponad 20 największych pracodawców z regionu.

Akademickie Targi Pracy umożliwiają odnalezienie się na współczesnym rynku pracy, łącząc w swojej formule możliwość rozwoju społecznego, naukowego i gospodarczego. To doskonała okazja do spotkania przedsiębiorców z przyszłymi pracownikami, a jednocześnie do poznania oczekiwań i oferty pracodawców, znalezienie stażu czy praktyk zawodowych. – Wydarzenie skierowane jest do studentów kaliskich uczelni, uczniów szkół branżowych i do wszystkich poszukujących pracy w naszym regionie – zachęca Marta Podwapińska z Akademii Kaliskiej. – Już w ten piątek i sobotę na zainteresowanych będą czekać stoiska, na których będzie można zapoznać się z ofertami pracy naszych sponsorów, wystawców oraz partnerów.

Akademickie Targi Pracy odbędą się w dniach 21-22 kwietnia w godz. 9.00-17.00 w Collegium Mechanicum przy ul. Poznańskiej 201-205. Patronat medialny nad wydarzeniem objął RocketJobs.pl Portal pracy przyszłości. 

Podczas targów swoją ofertę zaprezentują:

 1. Collins Areospace
 2. Scanfil Poland w Sieradzu
 3. FAMOT Pleszew Sp. z o.o.
 4. MAHLE
 5. Pratt & Whitney
 6. BIG STAR JEANS
 7. Portos TR7
 8. Teamtechnik Poland
 9. Grupa Com40
 10. Colian
 11. Meyer Tool Poland
 12. Nestlé
 13. Transition Technologies-Software
 14. WSK “PZL-Kalisz” S.A.
 15. Teknia Kalisz
 16. Kilargo
 17. Koleje Wielkopolskie
 18. TEKNEQUIP
 19. GRUPPORECO
 20. Trasko Automatyka
 21. Grupa Auto Centrum Lis
 22. Komenda Miejska Policji w Kaliszu
 23. MB Aerospace
 24. DINOPOL
 25. PAGRA

Link do wydarzenia na Fb: https://fb.me/e/3jZVx0rh6