• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
Colian-Logistic - Wizyta - News

Z inicjatywy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Zakładu Logistyki i Transportu Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej studenci  kierunku „Zarządzanie Logistyką” odbyli wycieczkę studyjną w  Firmie Colian Logistics w Opatówku .

W trakcie spotkania P. Patrycja Pyjecka  kierownik spedycji międzynarodowej i agencji celnej omówiła istotę oraz dokumentację wykorzystywaną w międzynarodowej spedycji drogowej, morskiej, lotniczej i kolejowej.  W praktyczny sposób pokazała  z jakich narzędzi oraz aplikacji korzysta w swojej pracy spedytor międzynarodowy, jakie kompetencje powinien posiadać, aby wykonywać swój zawód w sposób profesjonalny i skuteczny. Na koniec prelekcji studenci rozwiązali praktyczne case study.

Najwięcej jednak wrażeń dostarczyła studentem możliwość bezpośredniego przyjrzenia się procesom logistyczny w nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym magazynie wysokiego składowania, który powstał przy zakładzie produkcyjnym Colian. Kierownik logistyki P. Maciej Hyła w  bardzo interesujący  sposób pokazał poszczególne  elementy wchodzące w skład systemu zarządzania gospodarką magazynową, które  wspierane są przez  szereg nowoczesnych rozwiązań w tym branżowe systemy, takie jak: ERP, SAP, WMS, TMS.

 Pani Marzenia Witczak -Bembel specjalista ds. personalnych omówiła  możliwości oraz warunkach odbywania praktyk i pracy zawodowej w Firmie Colian Logistics. 

Pani Marice Rajter specjaliście ds. marketingu serdecznie dziękujemy  za koordynację wycieczki.

Akademia Kaliska zacieśnia współpracę z policją. W środę 17 maja br. porozumienie w tej sprawie podpisali rektor Akademii Kaliskiej prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła i Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. dr inż. Dariusz Bieniek.

Jak podkreślają władze uczelni dobra współpraca trwa od lat, teraz została sformalizowana i ujęta w ramy pisemnego porozumienia. – Z jednej strony funkcjonariusze będą wsparciem dla naszych studentów i pracowników, przekazując im szeroko pojętą wiedzę praktyczną, a z drugiej strony komenda będzie korzystać z doświadczeń naszych ekspertów – mówi koordynator porozumienia po stronie uczelni mgr Łukasz Mikołajczyk, dyrektor administracyjny i zastępca kanclerza Akademii Kaliskiej.

Głównym celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczeń obu stron, w tym dorobku naukowego uczelni, poprzez realizację wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zgodnie z zapisami podpisanego 17 maja dokumentu, współpraca będzie realizowana w szczególności poprzez:

a) wspólne prowadzenie projektów badawczych w dziedzinie nauk pozostających w zainteresowaniu Stron;

b) promowanie wymiany między instytucjami poprzez zapraszanie pracowników Uczelni i personelu Komendy do uczestniczenia w różnych działaniach związanych z nauczaniem, badaniami i profesjonalnym rozwojem;

c) wymianę doświadczeń edukacyjnych, metodycznych i organizacyjnych, poprzez  wzajemne kontakty przyczyniające się do wypracowania jak najbardziej optymalnych i   efektywnych kierunków działań;

d) współorganizowanie lub wspólny udział w konferencjach, sympozjach, seminariach i innych przedsięwzięciach naukowych i społecznych;

e) wymianę informacji w zakresie nauczania, programów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych.

Najpierw manewry nad Kaliszem, a dzień później Wielki Piknik Służb w Kobylej Górze (pow. ostrzeszowski) – w najbliższy weekend będziemy świadkami największych ćwiczeń służb mundurowych w kraju RENEGADE/SAREX-23. Towarzyszyć im będą liczne atrakcje w postaci  pokazów ratowniczych, pożarniczych i antyterrorystycznych, warsztatów, konkursów i zabaw dla dzieci. Współorganizatorem tej części wydarzenia jest Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-23, których organizatorem jest jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im gen. B. Kwiatkowskiego, to największe manewry z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim. Potrwają od 17 do 26 maja br. i odbywać się będą na terenie całego kraju, m.in. w Wielkopolsce. – 20 maja nad Kaliszem dojdzie do incydentu z udziałem dwóch statków powietrznych. Służby będą ćwiczyć działania poszukiwawczo-ratownicze oraz ratownicze. Kolejnym punktem ćwiczeń będzie dyslokacja poszkodowanych drogą powietrzną i lądową do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w regionie. W tym dniu na terenie miasta możemy zaobserwować wzmożony ruch służb, natomiast na niebie pojawią się śmigłowce wojskowe i ratownicze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – zapowiada Łukasz Mowczan z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Nocny Tropiciel RENEGADE/SAREX.

Nie będzie to jednak koniec mocnych wrażeń. Już następnego dnia tj. 21 maja w gminie Kobyla Góra (pow. ostrzeszowski) odbędzie się Wielki Piknik Służb pn. Akademia Ratownicza RENEGADE/SAREX. – Podczas imprezy zobaczymy pokazy, warsztaty, prelekcje oraz stoiska wielu służb, instytucji i urzędów. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Biuro Rzecznika Praw Dziecka przygotuje specjalne miasteczko zabaw dla dzieci oraz wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami – wymienia  Łukasz Mowczan. – W trakcie pikniku na niebie pojawią się wojskowe śmigłowce służby ratowniczej ASAR oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Będziemy mogli zobaczyć pokazy ratownicze, pożarnicze oraz antyterrorystyczne.

Współorganizatorem tego wydarzenia jest Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, dlatego pokazy przygotowali także studenci kierunku ratownictwo medyczne. W piątek 12 maja, na zapowiadającej piknik konferencji prasowej w Kobylej Górze, uczelnię reprezentował Łukasz Mikołajczyk, dyrektor administracyjny. – Bezpieczeństwo Polaków jest dla nas wszystkich priorytetowe i dzięki pasjonatom, którzy chcą szeroko o tym mówić, możemy się tutaj spotkać, aby nasze społeczeństwo zobaczyło, jak ogromny potencjał mają szeroko pojęte służby w Polsce – podkreślał Łukasz Mikołajczyk. – My jako uczelnia mamy wiele kierunków związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym, a również na Wydziale Nauk o Zdrowiu kształcimy ratowników medycznych i pielęgniarki, co też ma związek z szeroko pojętym bezpieczeństwem – dodał.

Oprócz Akademii Kaliskiej, współorganizatorami pikniku są: Gmina Kobyla Góra, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Komenda Główna Policji, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Wodna Służba Ratownicza oraz Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Nocny Tropiel RENEGADE/SAREX.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Minister dr Jan Mosiński Sekretarz Stanu, Andżelika Możdżanowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Gospodarzem wyjątkowego wydarzenia będzie 15 maja br. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Na otwarte spotkanie zapraszają czynni zawodowo żołnierze Formozy, czyli jednostki wojskowej płetwonurków bojowych, będącej pododdziałem Wojsk Specjalnych. Będzie to jedna z niewielu okazji, aby bezpośrednio od komandosów morskich usłyszeć o specyfice tej służby i zasadach selekcji, a także zadać żołnierzom pytania.

Jednostka Wojskowa Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego została utworzona w 2007 roku. Kontynuuje misję realizowaną wcześniej w ramach Grupy Okrętów Hydrograficznych i Grupy Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów (od 1990 do 2007) oraz Wydziału Działań Specjalnych 3. Flotylli Okrętów (od 1975 do 1990).
Obecny okres rozwoju jednostki jest objęty tajemnicą wojskową. Dotyczy to zarówno organizacji, jak i liczebności, zadań i uzbrojenia. W 2011 roku zmieniła się nazwa formacji z Morskiej Jednostki Działań Specjalnych na Jednostkę Wojskową Formoza w Gdyni. Podlega ona pod Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. 

Żołnierze Formozy wykonują ściśle tajne operacje i często działają w ekstremalnych warunkach. Dlatego do tej jednostki należą najlepsi z najlepszych. W najbliższy poniedziałek będzie ich można spotkać w Akademii Kaliskiej. – Jest to jedna z niewielu sytuacji, kiedy można posłuchać i zadać pytania czynnym zawodowo żołnierzom Jednostki Specjalnej Formoza. Inicjatywa ma charakter non profit i jest wydarzeniem otwartym – mówi kmdr ppor. Michał Synak, rzecznik prasowy JWF. – W trakcie spotkania operatorzy Jednostki Wojskowej Formoza opowiedzą o wyzwaniach, z jakimi wiąże się służba w jednostkach typu Special Operation Forces, a w sesji pytań i odpowiedzi zaspokoją ciekawość słuchaczy. W wystąpieniu żołnierze skoncentrują się na omówieniu obciążeń fizycznych i psychicznych podczas selekcji do służby oraz na kluczowych aspektach szkolenia w jednostkach specjalnych.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 15 maja 2023 r. w godz. 11:00 – 13:00 w auli Collegium Novum Akademii Kaliskiej przy ul. Nowy Świat 4a w Kaliszu. Wstęp wolny.

Więcej informacji na temat jednostki można znaleźć na stronie www.formoza.wp.mil.pl

Organizacja pracy w chmurze - AIP - Slider

Zakład Zarządzania i Dowodzenia Wydziału Nauk Społecznych, Koło Naukowe Sondaż oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Kaliskiej zapraszają na warsztaty online:

 • Komunikacja, tworzenie treści, współpraca w zespołach.
 • Organizacja pracy w chmurze.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu Firmy Jutra w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rozwoju oraz Krajowym Operatorem Chmury.

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się:

 • czym jest i jak działa Google Workspace,
 • jak współpracować w zespole na Dokumentach Google,
 • jakie są najczęściej wykorzystywane funkcje w Arkuszach Google,
 • jak przygotować prostą ankietę  z wykorzystanemu Formularze Google.

Warsztaty poprowadzi Bartłomiej Andrzejewski doradca Google w programie Firmy Jutra, który w sposób praktyczny wytłumaczy podstawowe pojęcia oraz narzędzia, które pomogą w pełni wykorzystać potencjał chmury.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników może:

● skorzystać z indywidualnej konsultacji dotyczącej wdrożenia i wykorzystania chmury,

● otrzymać dostęp do unikalnych materiałów szkoleniowych.

Link do spotkania (06.06.2023r. 11.45-13.15): Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

oraz

możliwość uczestnictwa w warsztatach online, sala komputerowa 102, ul. Nowy Świat 4 lub mobilnie z własnych urządzeń (laptop, smartfon, tablet).

Marian Pacholczak, dyplomowany nauczyciel Imperial Society of Teachers of Dancing London  (Królewskiego Towarzystwa Nauczycieli Tańca Wielkiej Brytanii), poprowadzili bezpłatne lekcje tańca dla pracowników i studentów Akademii Kaliskiej. Mistrz zapowiada, że zdradzi wiele tajników swojego fachu, których nie uczy się na kursach, a które pozwolą czerpać jak najwięcej radości z tańca. Pierwsze spotkanie już 12 maja na sali gimnastycznej przy Nowym Świecie 4a.

Udział  w zajęciach mogą wziąć wszyscy chętni, którzy chcą bawić się tańcem, bez względu na umiejętności. Można przyjść w parze (z partnerką/partnerem lub żoną/mężem), ale również samemu. Single mogą liczyć na towarzystwo mistrza. – Będą to tańce z grupy tańców latynoamerykańskich i tańców standardowych. Poza nauką samych kroków, będę uczył m.in., jak należy prowadzić partnerkę – również taką, która nie musi nawet znać kroków – zapowiada Marian Pacholczak. – Pokażę ponadto, jak radzić sobie w sytuacjach ograniczonych powierzchniowo, w tłoku czy narożnikach, a także jak dostosować znane sobie kroki do danej muzyki, a więc będą to rzeczy bardzo praktyczne, których jednocześnie nie uczy się na kursach. To wszystko oczywiście poprzez zabawę. Będzie to wszechstronna nauka, jak czerpać radość z tańca.

Program zajęć jest bardzo obszerny – znajdą się w nim m.in. zabawy taneczne, ćwiczenia usprawniające i wzmacniające poszczególne partie ciała (mięśnie ramion, nóg, tułowia w pozycjach wysokich i izolowanych, a także ćwiczenia oddechowe, odprężające i usprawniające). – Zajęcia te przyczynią się do poprawy postawy ciała, wzmocnienia siły mięśniowej i zakresu ruchów w stawach, a także ogólnej sprawności fizycznej. Sam, będąc pacjentem Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji w Poznaniu, gorąco tę metodę powrotu do sprawności polecam innym – dodaje instruktor.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek 12 maja 2023 r. o godz. 17.30 w sali gimnastycznej Collegium Novum przy Nowym Świecie 4a (obowiązuje obuwie sportowe). Lekcje są bezpłatne i będą odbywały się cyklicznie co tydzień, zawsze o tej samej porze. Zgłoszenia przyjmowane są na adres: a.miklas-pecherz@akademia.kalisz.pl do czwartku 11 maja. Liczba miejsc ograniczona.

Marian Pacholczak to wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w klasie międzynarodowej “S”. Wychował wielu późniejszych medalistów Mistrzostw Polski, w tym Mistrzów Polski Seniorów. Współpracował z najlepszymi kreatorami tańca na świecie, jak: Hans Galke, Jens Werner, Steen Lund czy Mia Bach. Organizator Międzynarodowego  Festiwalu Tańca “POZNAŃ CUP POLAND”  zaliczany do światowego rankingu sportowego IDSF. Posiada:

 • rekomendację Uniwersytetu Medycznego Katedra i Klinika Rehabilitacji ul. 28 Czerwca 1956 nr 135/147 opiniującej odpowiednie przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do prowadzenia zajęć ruchowo-tanecznych przy udziale muzyki zarówno w grupie osób zdrowych, jak i ograniczoną sprawnością,
 • rekomendację Kierownika Katedry Kliniki Rehabilitacji Prof.dr hab.med. Wanda Stryła.

Marian Pacholczak (z prawej) jako trener na Mistrzostwach Ameryki Północnej w Vancouver

Copenhagen Open. Na zdj. m.in. z Marcinem Hakielem, Michałem Malitowskim i Michałem Skawińskim oraz ich partnerkami – uczestnikami programu “Taniec z gwiazdami”.

Na zdj. m.in. Robert Rowiński, Magda Soszyńska, Kinga Jurecka i Rafał Maserak – uczestnicy programu “Taniec z Gwiazdami”

Pierwsi kandydaci już są! W poniedziałek 8 maja rozpoczął się pierwszy etap rekrutacji na kierunek lekarski, który uruchomiony zostanie w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Naukę na pierwszym roku jednolitych studiów  magisterskich rozpocznie 60 osób. Będzie to historyczny rocznik, bo od 1 października 2023 r. Akademia stanie się oficjalnie Uniwersytetem.

Lekarz to nie tylko zawód prestiżowy, ale również cieszący się wielkim zaufaniem społecznym. Tym bardziej cieszy fakt, że przyszli medycy kształceni będą w Kaliszu i swoją karierę zawodową być może zwiążą z naszym regionem. A zapotrzebowanie na nich jest ogromne. – Południowa Wielkopolska ma najniższy wskaźnik liczby lekarzy w kraju – 0,87 na 1000 mieszkańców, podczas gdy w Wielkopolsce wynosi on 1,57, w Polsce 2,4, a w Europie 4,8 – mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Prof. Wojtyła liczy na to, że studia podejmą głównie mieszkańcy aglomeracji kalisko-ostrowskiej i przyznaje, że zainteresowanie jest bardzo duże. 

Pierwszy etap rekrutacji – rekrutacja elektroniczna, rozpoczął się 8 maja 2023 r. i potrwa do 30 czerwca 2023 r. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w oparciu o konkurs świadectw. Zainteresowani muszą wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z matematyki lub z fizyki/fizykiastronomii. Kandydaci legitymujący się tzw. starą maturą zobowiązani są posiadać zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzające wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii. W  przypadku przedmiotów do wyboru Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wybiera wariant korzystniejszy dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 200. Do przyjęcia na studia w ramach limitu przyjęć zostaje zakwalifikowany kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, nie mniejszą niż 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.

Na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, trwających 6 lat (12 semestrów), przyjętych zostanie 60 kandydatów. Studia umożliwią im zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej m.in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Program nauczania obejmuje przedmioty przedkliniczne tzw. przedmioty podstawowe, m.in. anatomię prawidłową, chemię medyczną czy patomorfologię oraz przedmioty kliniczne tzw. przedmioty kierunkowe, m.in. choroby wewnętrzne, chirurgię czy pediatrię.

Po ukończeniu studiów absolwent, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, musi zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Wynik z LEK-u ma kluczowe znaczenie w rekrutacji na rezydenturę. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na stronie Akademii Kaliskiej, w zakładce Rekrutacja.

Około 460 uczniów kaliskich szkół skorzystało z kursów przygotowawczych do matury, zorganizowanych przez Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wspólnie z Miastem Kalisz. W każdy weekend, od 25 lutego do 30 kwietnia, młodzież mogła uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, biologii oraz chemii. W piątek 5 maja rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła oraz prezydent miasta Krystian Kinastowski podziękowali osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Uczniów do matury przygotowali wykładowcy: mgr Katarzyna Rzepczak (biologia), dr inż. Janusz Pęcherz i (nieobecna na spotkaniu) mgr Renata Dominiak (chemia) oraz dr Marek Dębczyński (matematyka). – Dziękujemy, że pomimo natłoku spraw związanych z maturami, zgodziła się pani na poprowadzenie tych zajęć. Naprawdę ogromne zaangażowanie – chwalił mgr Katarzynę Rzepczak dyrektor administracyjny mgr Łukasz Mikołajczyk. – Na pana również zawsze mogliśmy liczyć i za to serdecznie dziękujemy, tym bardziej, że zadeklarował pan całkowicie bezpłatne prowadzenie zajęć – zwrócił się do dr. Janusza Pęcherza. – I pan dr Marek Dębczyński – z dumą o tym mówię, bo to pracownik naszej uczelni. Pan doktor cieszy się bardzo dużym uznaniem młodzieży i słyszałem nawet opinię jednego z uczniów, że bardzo żałuje, że pana wcześniej nie spotkał na swojej drodze – dodał Łukasz Mikołajczyk.

Z kolei wykładowcy nie szczędzili słów uznania dla młodych ludzi, którzy pomimo weekendów i wczesnej pory licznie stawiali się na zajęcia. W ocenie władz oświatowych z kursów zadowoleni są także uczniowie, dla których  była to szansa na powtórzenie i usystematyzowanie materiału przed egzaminem dojrzałości. – Przede wszystkim kiedy młodzież usłyszała nazwiska wykładowców, nikogo nie musieliśmy przekonywać, że to będą świetne zajęcia. I takie były – powiedziała Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji w Kaliszu. – Nie ukrywam, że włożyliśmy w to dużo energii, ale to się samo rozkręciło. Nie zakładaliśmy na przykład podstawy z matematyki, ale duża grupa była zainteresowana i trafiliśmy w bardzo dużą potrzebę tych młodych ludzi. Myślę, że daliśmy im takie poczucie bezpieczeństwa – dodała naczelnik.

Na zajęcia zapisało się 458 chętnych. Kursy dedykowane były uczniom kaliskich szkół średnich, choć zainteresowanych było zdecydowanie więcej. – Odbiło się to szerokim echem także w innych miastach. Mieliśmy telefony z Sieradza, Kępna, Ostrowa Wielkopolskiego, a nawet Wrocławia – mówił mgr Łukasz Mikołajczyk. Dlatego organizatorzy nie mają wątpliwości, że kursy powinny odbywać się cyklicznie. Kolejna edycja ruszy prawdopodobnie w październiku, a obok aktualnych przedmiotów pojawi się również fizyka.

Rektor Akademii Kaliskiej prof. Andrzej Wojtyła liczy na to, że część uczestników kursów będzie zainteresowana nowym kierunkiem lekarskim (nabór na pierwszy rok studiów ruszył 8 maja br.) lub studiami inżynierskimi. – Na kierunek lekarski przyjmiemy na początek 60 osób, tymczasem na Wydziale Politechnicznym możemy kształcić nieograniczoną liczbę studentów, a z zatrudnieniem w klastrze lotniczym nie będą mieli problemów – przekonywał prof. Andrzej Wojtyła. W ofercie pojawi się także kolejny prestiżowy kierunek – prawo. – Prawo powstanie od najbliższego roku akademickiego, a naukę na pierwszym roku studiów podejmie 60 osób – zapowiedział kanclerz Akademii Kaliskiej mgr Grzegorz Szymański.

Będzie to historyczny rocznik, bo od 1 października 2023 r. uczelnia formalnie stanie się Uniwersytetem Kaliskim.

To historyczne wydarzenie nie tylko dla naszej uczelni, ale także Kalisza i regionu! 4 maja 2023 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę powołującą z dniem 1 października 2023 r. Uniwersytet Kaliski. Zgodnie z jej zapisami studenci Akademii staną się studentami Uniwersytetu.   

Ustawę w tej sprawie Sejm RP przyjął 9 marca br. Za powołaniem Uniwersytetu Kaliskiego głosowało 425 posłów, 3 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafiła do Senatu, a następnie z poprawkami ponownie do Sejmu i stamtąd na biurko prezydenta RP. Swój podpis Andrzej Duda złożył pod dokumentem w czwartek 4 maja 2023 r.

Formalnie Uniwersytet Kaliski  im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zacznie funkcjonować 1 października 2023 r. Nadzór nad nim sprawować będzie, podobnie jak nad Akademią, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Pierwszym rektorem Uniwersytetu, na okres do końca kadencji rozpoczętej w dniu 1 września 2020 r., będzie rektor Akademii Kaliskiej prof. Andrzej Wojtyła, a członkowie senatu oraz rady Akademii staną się członkami senatu i rady Uniwersytetu pierwszej kadencji. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii stanie się mieniem Uniwersytetu, a ten wstępuje z dniem utworzenia w prawa i obowiązki Akademii, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych.

Z dniem utworzenia Uniwersytetu:

1) jednostki organizacyjne Akademii stają się jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu;

2) osoby pełniące funkcje kierownicze w Akademii stają się osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Uniwersytecie;

3) pracownicy zatrudnieni w Akademii stają się pracownikami Uniwersytetu;

4) studenci Akademii stają się studentami Uniwersytetu;

5) uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia Akademii stają się uczestnikami odpowiednio studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia Uniwersytetu;

6) osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii stają się osobami przyjętymi na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie;

7) osoby przyjęte do szkoły doktorskiej Akademii stają się osobami przyjętymi do szkoły doktorskiej Uniwersytetu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uniwersytet, zdaniem inicjatorów, stworzy szanse na zwiększenie dostępności do wykształcenia wyższego młodzieży uboższej, szczególnie ze wsi i małych miasteczek, a także z niepełnosprawnościami.

Około 70 prelegentów oraz goście z terenu diecezji kaliskiej, ale też innych zakątków Polski wzięli udział w III edycji Kongresu 108. Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej, który odbył się w Krotoszynie i Kaliszu 27 i 28 kwietnia br. W ramach wydarzenia zorganizowano dwie główne debaty oraz dwanaście paneli tematycznych, których tytułami były myśli Błogosławionych Męczenników. Partnerem strategicznym Kongresu, a także gospodarzem drugiego dnia była Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Tematyka Kongresu nawiązuje do wydarzeń sprzed blisko ośmiu dekad, kiedy to do obozu zagłady w Dachau trafiło 2794 zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich, w tym 1773 z Polski. Cudem ocalało 800 z nich. 22 kwietnia 1945 r. uroczystym ślubowaniem oddali siebie i pozostałych współwięźniów w opiekę Świętemu Józefowi, a tydzień później, 29 kwietnia zostali ocaleni z obozowej niewoli przez niewielki oddział patrolowy armii amerykańskiej. Stało się to niespodziewanie, na dwie godziny przed likwidacją obozu i na kilkanaście godzin przed atakiem na KL Dachau planowanym przez dowództwo amerykańskie.

Po zakończeniu wojny i powrocie do kraju, polscy księża i zakonnicy wypełnili swoje obozowe ślubowanie i corocznie 29 kwietnia pielgrzymowali z dziękczynieniem do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Od 2005 r., decyzją Konferencji Episkopatu Polski, w miejsce pielgrzymek byłych więźniów KL Dachau, w Kaliszu odbywają się ogólnopolskie obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Tegoroczne poprzedził Kongresu 108. Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej, którego inauguracja odbyła się w Krotoszynie. Drugi dzień wydarzenia toczył się w murach kaliskiej uczelni.

W głównej debacie, której przyświecały słowa Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego „Owoce waszego cierpienia przyjdą, bądźcie cierpliwi”, wziął udział m.in. prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. – Jan Szczepański powiedział, że sztuka życia polega przede wszystkim na wiedzy o sobie samym w kontekście radzenia sobie z cierpieniem. To cierpienie we współczesnym świecie może być bardzo różne, może być związane na przykład z tym, że nie możemy osiągać swoich ambicji życiowych, pozycji zawodowej – mówił rektor. W głównej mierze skupił się jednak na cierpieniu, z jakim ma do czynienia co dzień jako lekarz: fizycznym oraz psychicznym. Jak zauważył prof. Wojtyła pacjent, która ma wokół siebie bliskich łatwiej radzi sobie z cierpieniem oraz stresem, dlatego do osoby chorej powinno podchodzić się kompleksowo – nie tylko leczyć ciało, ale pamiętać też o uczuciach. – Nasza medycyna nastawia się na leczenie określonych chorób, na specjalistykę, ale nie myślimy o holistycznym podejściu do leczenie pacjenta. Na kierunku lekarskim filozofia nie jest obowiązkowym przedmiotem, łacina nie jest obowiązkowym przedmiotem, psychologia nie jest obowiązkowym przedmiotem To kogo my wypuścimy, jeżeli nie będzie miał wiedzy humanistycznej, jak nawiązać kontakt z pacjentem, jak nawiązać kontakt z matką chorego dziecka? To idzie w zupełnie złym kierunku – zauważył prof. Andrzej Wojtyła.

Swoje punkty widzenia zaprezentowali przedstawiciele różnych pokoleń i środowisk, a dyskusje i wymiana poglądów trwały do wieczora.

Przedsięwzięcie zorganizowało Polskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa”, a patronat honorowy objęli: Biskup Kaliski Damian Bryl, ks. Dariusz Wilk CSMA, Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz portal zyciezakonne.pl. Partnerami strategicznymi wydarzenia były Akademia Kaliska oraz Miasto Krotoszyn.