• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Po raz trzeci z rzędu Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego otrzymała certyfikat ,,Uczelnia Liderów” przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Uroczystość odbyła się w czwartek.

Certyfikaty wręczono tym, którzy są liderami, i którzy kreują liderów: w edukacji wyższej, działalności społecznej, aktywności zawodowej realizowanej po ukończeniu studiów. Tym, którzy mają moc dzielenia się wiedzą, pasją, kompetencjami, zarażania ludzi ideami, wartościami, marzeniami, duchem przedsiębiorczości. W programie „Uczelnia Liderów” wyróżniamy liderów rynku szkolnictwa wyższego, którzy kreują przyszłość tego rynku, jak i przyszłość swoich absolwentów dzięki współpracy z gospodarką, z otoczeniem społecznym, dzięki otwartości na oczekiwania i priorytety rynku pracy – powiedziała Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji.
 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu certyfikujemy szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw demokratycznych i partycypacyjnych oraz efektywną edukację praktyczną studentów.
 
Certyfikaty „Uczelnia Liderów” są przyznawane od 2011 roku instytucjom akademickim podejmującym wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, otwartych na zmiany, przygotowanych do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki wiedzy. Wyniki programu i lista laureatów tytułu „Uczelnia Liderów” to zarówno ważna informacja dla maturzystów wybierających miejsce dalszego kształcenia, jak i źródło wiedzy o polskim rynku szkolnictwa wyższego i innowacyjnych działaniach najlepszych polskich uczelni.
 
Jak zawsze gratuluję znakomitych osiągnięć i kreatywności w kształceniu, często wbrew rozmaitym przeciwnościom i wyzwaniom, przed którymi stają polskie uczelnie – mówił do laureatów prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego, reprezentujący Komisję Certyfikacyjną. W trakcie Gali Laureaci otrzymali recenzje zawierające wnioski z oceny przeprowadzonej w toku certyfikacji. Część z nich odebrała także Nagrody Nadzwyczajne przyznane m.in. za najwyższy wynik punktowy oraz za wdrożenie najbardziej innowacyjnych rozwiązań służących budowaniu kultury jakości kształcenia.

W programie „Uczelnia Liderów” specjalna komisja akredytacyjna ocenia przede wszystkim kształt oferty edukacyjnej uczelni oraz to, czy jednostka prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. Komisja bierze również pod uwagę wdrożone w uczelni rozwiązania mające na celu kształtowanie u studentów kreatywności, pomysłowości i postaw pro-innowacyjnych, a także proponowane przez uczelnię rozwiązania dydaktyczne zapewniające edukację praktyczną studentów. Nie bez znaczenia jest również forma i zakres współpracy uczelni z przedsiębiorcami i innymi podmiotami otoczenia zewnętrznego oraz opinie na temat uczelni formułowane przez studentów, absolwentów i pracodawców.

Karty absolutoryjne i dyplomy otrzymali w sobotę studenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy w tym roku ukończyli naukę na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej, a także słuchacze studiów podyplomowych,. Gratulacje i życzenia pomyślności przekazał absolwentom rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Absolutorium na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej odbyło się już po raz 23. Tym razem wzięło w nim udział 145 studentów studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunków: zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne i oraz studenci studiów magisterskich, na kierunku zarządzanie i dowodzenie.

– Spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, żeby świętować wasz sukces i ukończenie przez was studiów – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Pozwólcie, że złożę życzenia nie tylko wam, ale również waszym bliskim. Mam również nadzieję, że potwierdzicie dzisiaj, iż rozpoczynając studia na naszej uczelni dokonaliście właściwego wyboru. Dzisiaj, po trzech, bądź pięciu latach studiów wybór ten możecie ocenić sami. Wierzę, że często będziecie wracać pamięcią do czasu, spędzonego właśnie w Akademii Kaliskiej, która już niebawem, stanie się Uniwersytetem Kaliskim.

Studenci z rąk rektora odebrali karty absolutoryjne, a ci, którzy podczas kształcenia wyróżniali się, otrzymali nagrody.

– To wyjątkowy moment nie tylko dla Was, ale również dla całej społeczności akademickiej – dodała dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Akademii Kaliskiej, Beata Wenerska, która podkreśliła włożony przez absolwentów wysiłek i dużą determinację studentów.

Absolutorium na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej było nie tylko momentem symbolicznym, kończącym okres studiów, ale również początkiem nowego rozdziału w życiu absolwentów. Uroczystość ta była wyrazem uznania dla ich trudu, poświęcenia i determinacji w dążeniu do zdobycia wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności.

Również w sobotę odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów słuchaczom studiów podyplomowych. Oferta jest każdego roku wzbogacana przez Akademię Kaliską, co skutkuje stale rosnącą liczbą słuchaczy. W niej wzięli udział m. in.: poseł na Sejm Jan Mosiński, senator Janusz Pęcherz.

Cieszę się, że znaleźliście u nas studia podyplomowe dla siebie – przyznał prof. Andrzej Wojtyła. – Wy chcieliście się rozwijać, poszerzać swoje horyzonty, a my chcieliśmy wam w tym pomóc. Mam nadzieję, że nasze drogi nie rozejdą się, że nie tylko będziecie dobrze wspominać czas spędzony w naszej uczelni, ale również, że będziecie najlepszymi naszymi ambasadorami.

Z przyjemnością informujemy, że wśród tegorocznych laureatów stypendiów Fundacji Lanckorońskich, których dysponentem jest Polska Akademia Umiejętności, jest pracownik Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – dr Jarosław Durka.

Pan doktor w ramach stypendium będzie prowadził badania w archiwach wileńskich na temat ziemiaństwa. Serdecznie gratulujemy!!!

Ogólnopolska premiera najnowszej książki prof. Waldemara Łazugi ,,Uwikłani w przeszłość” odbyła się dzisiaj w Akademii Kaliskiej. Mimo, że publikacja jest dostępna na rynku bardzo krótko, uzyskała już entuzjastyczne recenzje. Warto dodać, że prof. Waldemar Łazuga, jest pracownikiem naukowym Akademii Kaliskiej.

– Jest mi niezmierni miło kolejny raz gościć w Kaliszu prof. Łazugę i kolejny raz w ramach działającego na naszej uczelni Akademickiego Klubu Dyskusyjnego – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. Krótkiej prezentacji wyjątkowego gościa dokonał z kolei prof. Krzysztof Walczak, który dodał: – Prof. Waldemar Łazuga mówi, że być może to jego najważniejsza książka. Dodam od siebie, że to wyjątkowa publikacja – książka historyczna, którą się czyta, jak powieść. Dla mnie z kolei najważniejsze jest to, że po raz pierwszy biorą ja do ręki kaliszanie, ludzie z naszego miasta, i naszego okręgu. Pierwsza promocja tej wyjątkowej publikacji następuje właśnie w murach Akademii Kaliskiej. Oczywiście będzie ona promowana w Krakowie, Rzeszowie, ale miło jest, że możemy o niej usłyszeć jako pierwsi w Polsce. Ale to nie wszystko – na ostatniej stronie okładki, czytam, że autor jest członkiem członek Polskiej Akademii Umiejętności i profesorem Akademii Kaliskiej. To nasza wspólna radość, że między nami jest dzisiaj wybitny historyk i że jest nasz.

– Jako autor książki nie mam wpływu na wiele kwestii, w tym na spotkania promocyjne. Dwa odbędą się w Wiedniu, w Krakowie itd. Ale mogłem zaplanować, gdzie odbędzie się prapremiera i wskazałem właśnie Kalisz, upierając się, żeby miało to miejsce jeszcze przed wakacjami. Jestem za to wdzięczny prof. Krzysztofowi Walczakowi, a także rektorowi Akademii Kaliskiej, prof. Andrzejowi Wojtyle. Tak to wszystko się potoczyło, że nawet nie zdążyłem się zorientować, a już jestem na etacie w Kaliszu… Zawsze chciałem napisać tę książkę, ponieważ jest coś takiego w nas, w historii, że pamiętamy to co chcemy pamiętać – nie pamiętamy naszych emocji, słów, myśli. Czy można wobec tego odtworzyć emocje i myśli sprzed 10 -15 lat? Można, pod warunkiem, że mamy materiały. Nikt nie prowadzi dzisiaj diariusza, a szkoda, ponieważ ma on wielką przewagę nad pamiętnikiem. Pamiętnik opisuje przeszłość, widzianą w pewnym wieku, z pewnej perspektywy. A ta książka jest w większości oparta właśnie na materiałach wyjątkowych, na listach, korespondencji prywatnej i na diariuszach. Do niedawna nikt nie wiedział, że te materiały istnieją. Żeby pokazać państwu skalę zagadnienia powiem tak: z 200 listów znałem zaledwie 30. (…) Pisząc tę  książkę postanowiłem, że musi ona mieć przypisy, żeby nikt nie myślał, że to wersja historii intelektualisty, który się nudzi. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie – dla historyków sztuki ważny będzie pierwszy rozdział, kolejne będą istotne dla psychologów, czy historyków politycznych. (…) Pracując nad tą publikacją wiedziałem, że musi być ona rzetelna. Często jest tak, że pisząc o historii, chcemy się bawić w powieści dla dzieci – w myśl tej zasady, każdy kto ma zasługi musi być święty. Ja tymczasem postanowiłem nie tyle odbrązowić postaci, ale ukazać je w wielowymiarowym kontekście – powiedział prof. Waldemar Łazuga.

Na koniec warto zacytować fragment recenzji promowanej publikacji.

– Ta książka to obszerna rozprawa o tym, jak traktowano „Austriaków” w II Rzeczypospolitej na gruncie akademickim, politycznym, czy wojskowym. Bardzo lubię tego typu publikacje. Przybliżają one tę nieopowiedzianą historię, o której nie mówi się w szkole. (…) Autor zawarł tutaj także mnóstwo wspaniałych zdjęć, które przedstawiają najbardziej znane osoby ówczesnego okresu, jak Julian Dunajewski, czy Stanisław Starzewski – czytamy na stronie empik.com.

Drugie miejsce w Polsce, wśród akademii nauk stosowanych, zajęła Akademia Kaliska w tegorocznym rankingu czasopisma ,,Perspektywy”. – Po raz ostatni byliśmy klasyfikowani w tej kategorii uczelni, dlatego miejsce na podium cieszy. Za rok będziemy oceniani tylko w gronie uniwersytetów – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Akademia Kaliska była w tym roku klasyfikowana w dwóch zestawieniach – w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2023, który obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne) znalazła się w okolicy 90. miejsca. W tym przypadku pod uwagę były brane uczelnie, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Ponadto w Rankingu uwzględnione zostały uczelnie, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów. Na końcową ocenę składają się kategorie, takie jak m. in. prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia czy umiędzynarodowienie.

Z kolei w Rankingu Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych, nasza uczelnia zajęła drugie miejsce. Tym razem organizatorzy przygotowali również inne zestawienia i tutaj również Akademia Kaliska zaznaczyła swoją obecność – w kategorii ,,wynalazczość” uczelnia zajęła 36 miejsce w Polsce, będąc przed m. in. Uniwersytetem Łódzkim, czy Uniwersytetem im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.

Slider - Promocja książki - Uwikłani w przeszłość

Rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła zaprasza na spotkanie Akademickiego Klubu Dyskusyjnego poświęcone promocji książki „Uwikłani w przeszłość” prof. zw. dra hab. Waldemara Łazugi.

Piątek 30.06.2023 r. o godz. 16.00, Aula im. Profesora Czesława Glinkowskiego (Budynek Rektoratu, ul. Nowy Świat 4, I piętro).

W poniedziałek Akademia Kaliska otrzymała potwierdzenie zgody ministra na uruchomienie kierunku prawo, a już od wtorku można się rekrutować na studia. Rektor Akademii Kaliskiej podpisał właśnie stosowne zarządzenie w tej sprawie.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów na kierunek prawo będzie trwać od 27 czerwca do 11 sierpnia 2023. Z kolei ogłoszenie wyników nastąpi do 22 sierpnia.  

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc w określonym terminie rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji dodatkowej. Terminy rekrutacji dodatkowej ogłasza rektor w drodze zarządzenia. Ponadto na indywidualny uzasadniony wniosek kandydata rektor może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów po terminie rekrutacji – czytamy w zarządzeniu.

Decyzja ministra nas cieszy, ale oczywiście nie jest dla nas zaskoczeniem – przyznaje prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. – Program studiów został przygotowany bardzo dobrze, wykazaliśmy, że zatrudniamy wymaganą liczbę profesorów, ale również istotne było przedstawienie interesariuszy, z którymi będziemy współpracować podczas procesu kształcenia studentów prawa. Nawiązaliśmy bliską współpracę z sądami regionu kaliskiego, prokuraturami, ale również bezcenne okazało się wsparcie jednostek samorządowych. Tradycyjnie wspierali nas prezydenci i burmistrzowie na czele z prezydentem Krystianem Kinastowskim. Wszystkim dziękuję za wsparcie tego projektu.

W roku akademickim 2023/2024 na kierunku prawo będzie mogło studiować 60 osób. Będą to studia bezpłatne, w trybie stacjonarnym. Formularze rejestracyjne, oraz pełna oferta edukacyjna znajduje się pod adresem: https://rekrutacja.akademia.kalisz.pl/.

Projekt autorstwa Małgorzaty Badowskiej z Kalisza, będzie logiem Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Taką decyzję podjęła w czwartek 22 czerwca 2023 r. Komisja Konkursowa, przyznając pracy największa liczbę punktów. Łącznie na konkurs wpłynęły 42 propozycje z całej Polski.

Siedmioosobowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem mgr. Grzegorza Szymańskiego, oceniała zgłoszone projekty zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. walory artystyczne – pomysł, komunikatywność, wyrazistość, czytelność, estetyka, oryginalność, a także wywołanie pozytywnych skojarzeń,
 2. walory graficzne – profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki,
 3. walory użytkowe – możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych zgodnie z wizerunkiem Uczelni.

Spośród 41 poddanych pod ocenę projektów (jeden wpłynął po wyznaczonym terminie, dlatego nie został wzięty pod uwagę), największą liczbę punktów (56) uzyskała praca Małgorzaty Badowskiej z Kalisza.

Autorka opisała ją w następujący sposób:

 1. Rozpoznawalność: monogram, czyli skrót nazwy „UK”, może zapewnić łatwą rozpoznawalność i identyfikację Uniwersytetu Kaliskiego. Skrócona forma nazwy może być szybko odczytana i zapamiętana przez odbiorców, co jest istotne w przypadku budowania rozpoznawalności marki.
 2. Estetyka monogramu: jego minimalizm przekazuje klarowność i czytelność, co jest istotne w projektowaniu logotypów.
 3. Wieloznaczność: monogram może mieć również znaczenie symboliczne lub wieloznaczne, co może wzbogacić przekaz marki. Na przykład, skrót „UK” może odnosić się nie tylko do Uniwersytetu Kaliskiego, ale także do wartości, takich jak uniwersalność, jedność czy jakość. W ten sposób monogram może tworzyć większe powiązania emocjonalne i dodatkowe znaczenia dla odbiorców
 4. Wszechstronność: monogram jest zwykle łatwy do skalowania i umieszczania w różnych kontekstach, takich jak strona internetowa, materiały drukowane, identyfikacja wizualna, odzież, gadżety i wiele innych. Dzięki swojej prostocie i kompaktowości monogram może być wykorzystywany w różnych rozmiarach i formatach bez utraty jakości czy czytelności.
 5. Unikalność: monogram może pomóc w wyróżnieniu się spośród innych uczelni lub instytucji edukacyjnych. Projektowanie wyjątkowego monogramu dla Uniwersytetu Kaliskiego pozwoli stworzyć indywidualny i niepowtarzalny wizerunek marki, który będzie się odróżniał od konkurencji.
 6. Skrót „UK” i używanie jego jako monogramu w kampanii promocyjnej może odnosić się do wartości uczelni. Jest łatwy i prosty w budowaniu przekazu:
  – „Unikalna Wiedza, Kreatywność”: skrót „UK” może symbolizować zdobywanie unikalnej wiedzy i rozwijanie kreatywności na Uniwersytecie Kaliskim. Podkreśla to wartość oryginalności, innowacyjności i umiejętności myślenia outside the box.
  – „Uniwersalność w Kompetencjach”: „UK” może odnosić się do uniwersalności w kompetencjach, które studenci zdobywają na Uniwersytecie Kaliskim. Podkreśla to, że absolwenci są przygotowani do różnych wyzwań, niezależnie od swoich dziedzin zainteresowań i specjalizacji.
  –  „Unikalne Kariery, Wybitni Absolwenci”: skrót „UK” może symbolizować tworzenie unikalnych ścieżek kariery dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego oraz wybitnych osiągnięć absolwentów. Podkreśla to wartość sukcesów i znaczącej roli, jaką absolwenci Uniwersytetu Kaliskiego odgrywają w różnych dziedzinach.
  – „Kultura, Kompetencje, Kreacja”: skrót „UK” może reprezentować trzy kluczowe wartości Uniwersytetu Kaliskiego: kulturę (włączającą zarówno dziedzictwo kulturowe, jak i nowoczesną kulturę akademicką), kompetencje (zdobywanie umiejętności i wiedzy) oraz kreację (rozwijanie kreatywności i innowacyjności).

Uzasadnienie, dlaczego monogram „UK” jest umieszczony w konturach herbu:

 1. Kontynuacja tradycji: umieszczenie monogramu „UK” w herbie nawiązuje do tradycji uczelni, które często posiadają herby lub symbole reprezentujące ich historię i tożsamość. Jest to sposób na kontynuację i podkreślenie zakorzenionej historii i tradycji Uniwersytetu Kaliskiego.
 2. Wartość symboliczna herbu: Herby mają długą historię i są stosowane do reprezentowania ważnych wartości, cech i historii instytucji. Umieszczenie monogramu „UK” w herbie oznacza, że ma on szczególne znaczenie dla uczelni i reprezentuje jej istotne elementy.
 3. Odzwierciedlenie nowoczesności: choć monogram „UK” nawiązuje do tradycji herbowego kształtu, jego wykonanie w nowoczesnym stylu przekazuje wizję nowoczesnego Uniwersytetu Kaliskiego. To połączenie tradycji z nowoczesnością może sugerować, że uczelnia posiada bogatą historię, ale jest również dynamiczna i dostosowuje się do współczesnych wyzwań i trendów.
 4. Identyfikacja i rozpoznawalność: umieszczenie monogramu „UK” w herbie pozwala na łatwe rozpoznawanie i identyfikację Uniwersytetu Kaliskiego. Jest to spójny element graficzny, który może być stosowany we wszystkich materiałach związanych z uczelnią, budując jej jednolity wizerunek i markę.
 5. Połączenie tradycji z innowacją: stylizacja monogramu „UK” w nowoczesnym herbie odzwierciedla połączenie tradycji z innowacyjnością, które jest często ważne dla uczelni. Przedstawienie tradycyjnego herbowego kształtu w nowoczesnej formie podkreśla to, że Uniwersytet Kaliski jest instytucją o bogatej historii, ale jednocześnie otwartą na nowoczesne podejście do nauki i rozwoju.

Zwycięska praca stanie się logo Uniwersytetu Kaliskiego. Pod tym szyldem Uczelnia zacznie funkcjonować od 1 października 2023 r.

Za nami drugi – ostatni dzień obrad III Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny, która zgromadziła znakomitych badaczy, zajmujących się na co dzień zdrowiem publicznym.

Naukowcy z całego świata, którzy przyjechali do Kalisza, skupili się na istotnych kwestiach związanych z zdrowiem publicznym. Właśnie w Akademii Kaliskiej wymienili wiedzę, doświadczenia i poglądy, a także zachęcali do dyskusji na temat szkodliwości różnych produktów dla zdrowia, monitorowania przemysłu oraz nierówności zdrowotnych. Wyniki swoich badań konfrontowali przedstawiciele różnych ośrodków naukowych i instytucji z Polski, Wielkiej Brytanii, USA, Litwy, Norwegii i innych krajów. Nadrzędnym celem konferencji było zwiększenie świadomości na temat szkodliwości niektórych produktów dla zdrowia publicznego oraz przedstawienie aktualnych badań i strategii mających na celu poprawę zdrowia społeczności. Dyskusje i prezentacje miały na celu identyfikację problemów, analizę przyczyn i poszukiwanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy zdrowia i redukcji nierówności zdrowotnych.

Konferencja kolejny raz okazała się być ważnym forum, które pozwoliło na wymianę wiedzy, analizę badań naukowych oraz budowanie sieci współpracy między ekspertami i praktykami zajmującymi się zdrowiem publicznym. Dzięki temu możliwe jest podjęcie skutecznych działań mających na celu ochronę zdrowia społeczności i poprawę jakości życia.

Drugiego dnia konferencji skupiono się na zagadnieniach związanych z niezbędnymi składnikami pokarmowymi a zdrowiem, nierównościami społecznymi związanymi z tytoniem i alkoholem oraz pandemią COVID-19. Sesje moderowane były przez Kingę Janik-Koncewicz i dr. Mindaugasa Štelemėkasa.

W sesji 5 poruszono temat niezbędnych składników pokarmowych dla zdrowia. Prof. Witold Zatoński z Akademii Kaliskiej przedstawił badania dotyczące tłuszczów i ich wpływu na zdrowie kardiowaskularne w Polsce. Z kolei prof. Piotr Jankowski z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii omówił choroby układu krążenia w Polsce w kontekście aktualnych wytycznych żywieniowych. Dr Anna Harton przedstawiła informacje na temat błędów dietetycznych i konsekwencji zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian żywieniowych w czasie pandemii COVID-19. Z kolei dr Danuta Gajewska przedstawiła aktualny stan odżywienia ludności w Polsce. Dr Katarzyna Połtyn-Zaradna z Katedry Zdrowia Populacyjnego omówiła związek między odżywkami a profilaktyką chorób układu krążenia, a na zakończenie prof. Hanna Krauss przedstawiła żywieniowe modyfikatory odporności.

Kolejny panel, pt. ,,Nierówności: metody, tytoń, alkohol”, był moderowany przez dr. Marka Parascandolę z Center for Global Health, National Cancer Institute, USA oraz dr. Krzysztofa Przewoźniaka z Akademii Kaliskiej. Poruszono w nim różne aspekty nierówności związanych z paleniem tytoniu i spożyciem alkoholu. Najpierw zaprezentowano pracę doktorską dr. Mateusza Zygmunta Zatońskiego, który został wygłoszony w 2017 roku w San Francisco. Następnie, dr Krzysztof Przewoźniak omówił aktualne nierówności związane z kontrolą tytoniu w Polsce, zwracając uwagę na nagłe potrzeby i nowe wyzwania w tej dziedzinie. Panel kontynuował dr. Mark Parascandola, który przedstawił nierówności w paleniu tytoniu w USA. Jego prezentacja skupiła się na różnicach społeczno-ekonomicznych i demograficznych, które wpływają na wzorce palenia tytoniu w Stanach Zjednoczonych. Prof. Małgorzata Pikala omówiła natomiast nierówności edukacyjne w alkoholowej marskości wątroby w Polsce, zwracając uwagę na związek między poziomem wykształcenia a ryzykiem rozwoju tej choroby. Kolejnym prelegentem był prof. Łukasz Balwicki, który omówił używanie urządzeń dostarczających nikotynę, takich jak e-papierosy, wśród dzieci w Polsce. Jego prezentacja koncentrowała się na zagrożeniach związanych z młodzieżowym stosowaniem tych nowoczesnych produktów tytoniowych. Dr. Mindaugas Štelemėkas z Health Research Institute, Lithuanian University of Health Sciences, przedstawił natomiast dane dotyczące konsumpcji alkoholu i trendów w alkoholowej marskości wątroby w Polsce i na Litwie. Kolejnym punktem była prezentacja dotycząca Europejskiej Sieci Prewencji Używania Tytoniu (ENSP) jako centrum kontroli tytoniu w Europie. Dr. Krzysztof Przewoźniak przedstawił rolę ENSP w promowaniu działań antynikotynowych oraz podzielił się informacjami na temat współpracy międzynarodowej w zakresie kontroli tytoniu. Prezentację uzupełnił Cornel Radu-Loghin z ENSP. Panel zakończyła dyskusja, która umożliwiła uczestnikom konferencji wymianę poglądów i zadawanie pytań dotyczących przedstawionych tematów.

Po przerwie odbyła się sesja 7, która skupiła się na pandemii COVID-19. Panel ten był moderowany przez dr. Andrzeja Trybusza z Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz dr Anetę Tomaszewską z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach tego panelu, prof. Frode Forland z Norwegian Institute of Public Health, Norwegia, przedstawił sytuację związana z COVID-19 w Norwegii, prof. Carlo La Vecchia z Department of Clinical Sciences and Community Health, University of Milan omówił tendencje w zakresie COVID-19 i nadmiarowej umieralności w latach 2020-2023, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji we Włoszech.

Kinga Janik-Koncewicz z Instytutu – Europejskiego Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego przedstawiła natomiast przebieg pandemii koronawirusa w Polsce. Dr. Mark Parascandola omówił ewoluującą infodemię COVID-19 w USA, analizując szerzenie się fałszywych informacji medycznych i jej wpływ na społeczeństwo.

Dr Aneta Tomaszewska i prof. Filip Raciborski z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawili wyniki badania MedFake, które miało na celu zrozumienie powodów, dla których ludzie wierzą w błędne informacje medyczne.

Ostatnim wystąpieniem była prezentacja prof. Pauliny Wojtyły-Buciory z Akademii Kaliskiej, dotycząca występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych i niepożądanych zdarzeń medycznych po szczepieniach przeciwko COVID-19 w Polsce.

Panel został zakończony dyskusją, która umożliwiła uczestnikom podsumowanie prezentacji i poruszenie dodatkowych kwestii związanych z pandemią.


Konferencja naukowa – III Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny,

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu

„Doskonała Nauka” moduł  „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dofinansowanie: 250 000 PLN

Całkowita wartość: 297 000 PLN

Kilkudziesięciu prelegentów, bogata i różnorodna tematyka, znakomicie goście – tak wyglądały poniedziałkowe sesje III Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny, która odbywa się w Akademii Kaliskiej. Jutro dalszy ciąg obrad.

Głównym tematem tegorocznej edycji konferencji jest ,,Stan zdrowia publicznego w Polsce”, a poruszane tematy, takie jak recesja zdrowotna, leczenie uzależnienia od tytoniu czy zagadnienia dotyczące alkoholu, mają wpływ na codzienne życie ludzi. Dyskusje i prelekcje na temat dostępności ekonomicznej alkoholu i papierosów nakreśliły nowe ramy dyskursu na temat używek, co w zestawieniu z radykalnym zwiększeniem sprzedaży papimogą dotyczyć polityk zdrowotnych, które mają na celu kontrolę cen i dostępności tych substancji, co może wpłynąć na nawyki konsumenckie i zdrowie jednostek. Również temat leczenia uzależnienia od tytoniu może być istotny dla osób próbujących rzucić palenie lub zrozumieć różne metody terapii.

Wszystkie omawiane zagadnienia miały na celu poprawę zdrowia publicznego i przeciwdziałanie problemom zdrowotnym, co w ostatecznym rozrachunku może wpłynąć na jakość życia każdego z nas.

Zanim jednak głos przejęli specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, odbyła się sesja przedkonferencyjna, której tematem była odpowiedzialność za wojnę na Ukrainie.

– Wykorzystując fakt, że nasza konferencja ma charakter światowy i ogromny zasięg, chcieliśmy po raz kolejny zwrócić uwagę na bestialstwo, które ma miejsce za naszą wschodnią granicą – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. – Nieprzypadkowo również gościliśmy prelegentów z Ukrainy. Ale nie ograniczaliśmy się jedynie gestów przyjaźni. Przeprowadziliśmy uczciwą analizę prawnych możliwości nałożenia na Rosję sankcji i kar.
Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, reprezentująca Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, poruszyła temat odpowiedzialności we współczesnym prawie międzynarodowym. Jej wystąpienie koncentrowało się na zasadach prawa międzynarodowego, które regulują odpowiedzialność państw za naruszenia prawa oraz ich konsekwencje. Dr. Sałkiewicz-Munnerlyn omówiła przykłady z praktyki i istniejące mechanizmy, które mają na celu egzekwowanie odpowiedzialności w kontekście współczesnych wyzwań politycznych i prawnych.

Z kolei prof. Olga Butkevych z Ukrainian Association of International Law przedstawiła perspektywę ukraińską na temat odpowiedzialności państwowej w kontekście prawa międzynarodowego. Jej wystąpienie dotyczyło aktualnej sytuacji na Ukrainie i analizy działań Rosji oraz ich wpływ na przestrzeganie prawa międzynarodowego. Prof. Butkevych omówiła również możliwość odebrania prawa weta Rosji w ONZ, co jest tematem dyskusji w kontekście skuteczności działań międzynarodowych.

Bartłomiej Żyłka, prawnik reprezentujący Europejskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (ESIL) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Publicznego (ICON Society) z Polski, skupił się na analizie konfliktu na Ukrainie w kontekście zbrodni wojennych, ludobójstwa oraz humanitarnego prawa międzynarodowego. Jego wystąpienie dotyczyło definicji tych pojęć, ich zastosowania w kontekście konfliktów zbrojnych na Ukrainie oraz roli prawa międzynarodowego w zapobieganiu i karaniu takich zbrodni.

Wystąpienia prelegentów przyczyniły się do lepszego zrozumienia aspektów prawnych i odpowiedzialności związanych z aktualnymi wyzwaniami politycznymi i społecznymi w kontekście wojny na Ukrainie. Dyskusja na temat prawa międzynarodowego oraz skuteczności działań państw i organizacji międzynarodowych w utrzymaniu pokoju, bezpieczeństwa i przestrzegania prawa na arenie międzynarodowej, była wyjątkowo interesująca.

Kolejne sesje miały wymiar zdrowotny. W pierwszej, dotyczącej stanu zdrowia publicznego w Polsce uczestniczyli m.in. prof. Andrzej Wojtyła, prof. Witold Zatoński, prof. Martin Gorsky i dr Aurelijus Veryga. Podczas prezentacji omówiono obecny stan zdrowia publicznego w Polsce oraz przedstawiono perspektywy i wyzwania w tej dziedzinie. Gospodarzem naukowym sesji był prof. Witold Zatoński. Dyskusję panelową poprowadzili z kolei prof. Martin Gorsky i prof. Katarzyna Sygit. W ramach tej sesji omówiono rolę badań historycznych w zdrowiu publicznym, rolę nauki o zdrowiu publicznym w Polsce i innych krajach, szanse i wyzwania w kontroli tytoniu, oraz rolę zdrowia publicznego w kontrolowaniu szkód zdrowotnych wynikających z picia alkoholu. Wystąpili m.in. prof. Martin Gorsky, prof. Janusz Szymborski, prof. Martin McKee, prof. Robert West, i prof. Katarzyna Zatońska. Sesję zakończyła dyskusja. Trzecia sesja poświęcona była recesji zdrowotnej w Polsce, spożycia alkoholu i epidemiologii alkoholowej marskości wątroby, chorób układu krążenia, dostępności ekonomicznej alkoholu i papierosów oraz przyszłych kierunków działań w zakresie recesji zdrowotnej w Polsce. Wystąpili m.in. prof. Witold Zatoński, Kinga Janik-Koncewicz, prof. Piotr Jankowski i prof. Tomasz Zdrojewski. Na zakończenie pierwszego dnia obrad dyskutowano na temat leczenia uzależnienia od tytoniu. W tej sesji omówiono historię, teraźniejszość i przyszłość stosowania cytyzyny w Polsce, sukcesy i perspektywy leczenia uzależnienia od tytoniu, rzucanie palenia tytoniu w warunkach klinicznych, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w optymalizacji leczenia uzależnienia od tytoniu. Wystąpili m.in. prof. Witold Zatoński, prof. Robert West, prof. Piotr Jankowski, i dr Aleksandra Herbeć.

We wtorek kolejny dzień obrad. Początek o godz. 9.

Konferencję dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka”, Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dofinansowanie: 250 000 złotych. Całkowita wartość projektu: 297 000 złotych.


Konferencja naukowa – III Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny,

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu

„Doskonała Nauka” moduł  „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dofinansowanie: 250 000 PLN

Całkowita wartość: 297 000 PLN