• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
grafika - festiwal cyfryzacji 2020 rok

Festiwal Cyfryzacji  2020 to największa inicjatywa edukacyjno – technologiczna w Polsce, której głównym celem jest przybliżenie  wiedzy na temat nowych technologii ,cyfryzacji  oraz innowacji.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Kaliskiej serdecznie zaprasza społeczność akademicką do zapoznania się z ofertą Festiwalu Cyfryzacji 2020 . Szczególnie interesująco zapowiada się sesja pt. : Noc Innowacji.  W ramach wydarzenia odbędzie się wiele ogólnodostępnych spotkań, dyskusji, webinariów, wykładów,  wycieczek on-line  oraz szkoleń.

Ogólnopolski Festiwal Cyfryzacji to 10 dni atrakcji, 45 inspirujących wydarzeń, 122 partnerów oraz 240 godzin z cyfryzacją . Więcej informacji  na stronie:  festiwalcyfryzacji.plotwiera się w nowym oknie

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną tegoroczna edycja Festiwalu odbywa się on-line.

Aglomeracja będzie współpracować z Akademią Kaliską-1

Porozumienie o współpracy Akademii Kaliskiej ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko – Ostrowska podpisali w miniony piątek rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła oraz prezydent Kalisza Krystian Kinastowski i starosta kaliski Krzysztof Nosal.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Akademia Kaliska oraz Aglomeracja będą podejmować wspólne działania i inicjatywy naukowe, a także społeczne, gospodarcze, środowiskowe, kulturowe, czy sportowe. Istotna będzie współpraca naukowo – badawcza, z wykorzystaniem potencjału Uczelni. – W tym przypadku współpraca będzie się opierała na sporządzaniu publikacji, ekspertyz, opinii, czy analiz – przyznaje prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. – Jesteśmy również otwarci na konsultacje techniczno – technologiczne, , ekonomiczne, czy inne z danej dziedziny naukowej. Będziemyrównież wymieniać doświadczenia edukacyjne, metodyczne i organizacyjne z różnych dziedzin działalności, by rozwiązywać bieżące problemy, a także odpowiadać na wyzwania rozwojowe. Zamierzamy wspólnie organizować konferencje, spotkania, warsztaty, seminaria, również naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych właśnie badań.

Prof. Wojtyła podkreśla, że podpisanie porozumienia jest usankcjonowaniem wieloletniej współpracy uczelni z samorządami regionu. – Nasi naukowcy pracują w Komitecie Rewitalizacji, współpracują z samorządem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych dziedzinach, które trudno wymienić. Podpisane porozumienie jedynie te kwestie precyzuje – dodaje rektor Akademii Kaliskiej.

logo erasmus+

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu Kursu Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców w roku akademickim 2020/2021. Zajęcia będą trwały od 10 października 2020 do 26 czerwca 2021 roku.

Opłata wpisowa za kurs wynosi 300 zł. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie pozwalające na podjęcie studiów w języku polskim w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, mieszczącym się w Budynku Głównym przy ul. Nowy Świat 4, pokój nr. 43, tel. 62 767 95 66, email: zagranica@pwsz.kalisz.pl .

Klapeida State University of Applied Sciences - webinarium

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium zorganizowanym przez naszą uczelnię partnerską – Klapeida State University of Applied Sciences na Litwie.
Spotkanie będzie poświęcone promocji programu Erasmus+ oraz zachęceniu studentów do wyjazdu do tej uczelni na studia. Podczas spotkania zostaną przybliżone szczegółowe informacje na temat uczelni oraz informacje na temat programu.
Webinarium odbędzie się  28 września o godzinie 14:00 na platformie Zoom.

Informacje do logowania:

platforma zoom otwiera się w nowym oknie

meeting ID – 752 8307 6282,

hasło – KVK .

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą Akademii Kaliskiej:

tel. 62 76 79 566
email: zagranica@pwsz.kalisz.pl

moje stypendium

Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na MojeStypendium.pl – to całkowicie darmowa baza ofert stypendiów krajowych i zagranicznych, konkursów i staży. Na portalu publikowane są także artykuły o tematyce stypendialnej i edukacyjnej.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne. Stypendium może pomóc m.in. sfinansować studia na wymarzonej uczelni osobom z małych miejscowości, umożliwić wyjazd na staż za granicę czy realizację projektu artystycznego. Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypendiów, konkursów i staży na portalu MojeStypendium.pl otwiera się w nowym oknie pomaga znaleźć oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.

Wiedza, doświadczenie i mądre dziennikarstwo

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2006 roku przez Fundację Dobra Sieć – organizację społeczną, która od ponad 10 lat aktywnie działa w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego, w tym popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. W bazie serwisu od początku jego istnienia zgromadzone zostało ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.

Moje Stypendium to nie tylko baza ofert – to także baza wiedzy. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją – m.in. o tym, jak poszukiwać stypendiów w Polsce otwiera się w nowym oknie czy gdzie szukać wsparcia na studia za granicą otwiera się w nowym oknie.

Wsparcie w czasie epidemii

Zwłaszcza w sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy wywołanej pandemią COVID-19, wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, mogą być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób.

Fundacja stara się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w obecnej sytuacji. W ostatnim czasie na portalu pojawiły się m.in. artykuły w przystępny sposób opisujące, jak wygląda funkcjonowanie szkół otwiera się w nowym oknie i powrót na uczelnie otwiera się w nowym oknie w czasie epidemii.

Pomoc dla organizatorów stypendialnych oraz badania stypendiów

Działalność Fundacji obejmuje także szeroko zakrojone badania i analizy systemu stypendiów w Polsce oraz wsparcie organizacji w tworzeniu, udoskonalaniu i promocji programów stypendialnych. Między innymi, na portalu regularnie publikowane są zestawienia grantów dla organizacji otwiera się w nowym oknie ze szczególnym uwzględnieniem grantów dla organizatorów stypendialnych oraz organizacji społecznych działających na polu edukacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu.

W 2018 roku Fundacja przeprowadziła kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II” (PDF) otwiera się w nowym oknie, na podstawie którego opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?” (PDF) otwiera się w nowym oknie. Broszura przybliża tematykę stypendiów w Polsce w przystępny sposób – może służyć zarówno osobom szukającym wsparcia stypendialnego, jak i organizacjom, które planują uruchomić własny program stypendialny.

W poszukiwaniu wsparcia i wiedzy zajrzyj na mojestypendium.pl otwiera się w nowym oknie!

logo erasmus+

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 września 2020 wznowiliśmy możliwość wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Mobilności zagraniczne będą realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów destynacji uczestników wymiany.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Uprzejmie informujemy, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Pragniemy jednak poinformować, że dofinansowanie wyjazdów dotyczy jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (email: e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, email: monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, email: j.gancarz@pwsz.kalisz.pl, tel. 62 7679566).

Szczególny dzień dla Kalisza-1

“W tym szczególnym dniu, pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania akademii” – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, podczas specjalnej konferencji prasowej w pierwszym dniu funkcjonowania Akademii Kaliskiej.

Właśnie 1. września 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego, na mocy którego powstała Akademia Kaliska. – Ten dzień jest szczególny nie tylko dla naszej uczelni, ale dla całego miasta – powiedział prof. Wojtyła. – Utworzenie Akademii Kaliskiej to zasługa przede wszystkim kadry naukowej i dydaktycznej, pracowników administracji uczelni, ale również związków zawodowych, które wspierały moje działania w tym zakresie. Dziękuję również posłom – Janowi Dziedziczakowi i Janowi Mosińskiemu, którzy przez cały czas nie ustawali w działaniach na rzecz Akademii Kaliskiej. Jej utworzenie było możliwe po spełnieniu pewnych warunków w tym uzyskania prawa doktoryzowania na dwóch kierunkach – w ub. roku uzyskaliśmy takie prawo w dyscyplinie o zdrowiu, a w roku bieżącym w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. To dało nam podstawy, by stać się uczelnią akademicką. Chciałbym podkreślić, że w rankingu ,,Perspektyw” w tym roku byliśmy oceniani w gronie uczelni zawodowych, ale po raz pierwszy również jako uczelnia akademicka wraz z uniwersytetami i akademiami, które funkcjonują w Polsce. Warto podkreślić, że tradycje akademickie Kalisza sięgają bardzo daleko, sięgają roku 1389, ale zostały przerwane podczas I wojny światowej, gdy Kalisz został spalony i praktycznie wyludniony. Odbudowano szkolnictwo średnie, niestety do chwili utworzenia Akademii Kaliskiej tradycje akademickie nie były przywracane. Teraz wracamy do historii i piszemy własną. Myślimy już o tym żeby stworzyć Uniwersytet Kaliski – to nie jest temat na jeden, czy dwa lata, ale myślę, że na koniec mojej kadencji, będę pierwsze efekty tych działań.

“Miło jest siedzieć obok rektora Akademii Kaliskiej w tym historycznym dniu” – dodał Jan Dziedziczak, minister w KPRM. – “Mamy to, udało się i wszyscy możemy pogratulować sobie, że Kalisz ma uczelnię akademicką. Warto podkreślić, że nie ma żadnego opóźnienia. Tak jak obiecaliśmy jesienią ub. roku od roku akademickiego 2020/2021 funkcjonuje Akademia Kaliska.”

“To kolejny dowód naszej wiarygodności – Deklarowaliśmy, że zrobimy wszystko, by Akademia Kaliska stała się faktem i tak się stało. Chcę podkreślić, że nie mamy do czynienia ze zmianą nazwy. Powstała nowa jednostka organizacyjno – prawna, z innym statusem prawnym, mająca takie same cechy, charakter, sens, istotę, jak Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim” – przyznał poseł Jan Mosiński, który od początku wspierał pomysł powołania Akademii Kaliskiej.

Akademia Kaliska – serwis youtube otwiera się w nowym oknie

Jest godło i sztandar Akademii Kaliskiej-8

Projekt godła i sztandaru Akademii Kaliskiej przyjęły w czwartek Rada Uczelni oraz uczelniany Senat. Uroczyste posiedzenia odbyły się w Katedrze Kaliskiej pw. Świętego Mikołaja.

Projekty wykonał dr Jerzy Wypych, podczas uroczystej prezentacji, przedstawił symbolikę godła, odniesienia historyczne, a także podzielił się własnym odkryciem.

“Dotąd byliśmy przekonani, że szkolnictwo w Kaliszu należy wiązać z datą powołania Kolegium Jezuickiego, ale okazało się, że ćwierć wieku wcześniej powstała Kolonia Akademicka Akademii Krakowskiej” – powiedział dr Wypych.

To odkrycie znalazło się uzasadnieniu uchwał Rady Uczelni i Senatu.

“W poszukiwaniu znaczeń odwołujemy się do dziejów szkolnictwa wyższego Kalisza i historii Miasta. Inspiracji szukamy w namalowanej w 1909 roku przez Włodzimierza Tetmajera Kaplicy Polskiej powstałej na zlecenie jej ówczesnego proboszcza ks. Jana Sobczyńskiego. Znak przedstawia orła z umieszczoną na piersi tarczą z herbami: Ziemi Kaliskiej i Kalisza. Wokół biegnie dewiza łączona z herbem województwa kaliskiego czy wcześniej Ziemi Kaliskiej: GENTES FRENANTUR SUPERBAE, co możemy przetłumaczyć: Ludy dumne kierują się rozumem. W otoku umieszczona jest data o istnieniu w Kaliszu Kolonii Akademickiej Akademii Krakowskiej – 1389 i rok powołania Akademii Kaliskiej 2020.

Z kolei w uzasadnieniu uchwały o przyjęciu projektu godła, autorzy napisali: – Godłem Uczelni jest zgeometryzowana i uproszczona tarcza herbowa ze Sztandaru Uczelni. Przedstawia w górnym polu herb Ziemi Kaliskiej – głowę bawołu, opisywaną również jako głowa żubra. Po obu stronach litery A i K. Poniżej herb Kalisza. W wersji zachowanej w Monografii m. Kalisza Józefa Raciborskiego z roku 1912 : W roku 1447 i 1450 przebywa w Kaliszu król Kazimierz Jagiellończyk, w tym też czasie słynie z nauki wybitnej Mikołaj z Kalisza, proboszcz Żarnowiecki, mistrz Dekretów i Rektor Akademji Krakowskiej. Autentyczna pieczęć Kazimierza Jagiellończyka w zbiorach gabinetu archeologicznego przy Uniwersytecie Krakowskim zachowana, przekazała nam współczesny wizerunek herbu Kalisza; wyobraża ona bramę miejską zamkniętą, z dwiema nad murami wieżycami, między któremi stoi mąż w długim żupanie, z czapką rogatą na głowie, o długich włosach, trzymający w ręce lewej przy ustach trąbę, a w prawej różdżkę oliwną; nad głową gwiazda. Około herbu napis: „ Signum maius civitas Calissiensis primere fundationis” Obok godła z prawej strony nazwa Uczelni: u góry AKADEMIA KALISKA Poniżej napis – im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Podczas posiedzenia Senatu gratulacje i kwiaty otrzymała prorektor Katarzyna Sygit, która została profesorem belwederskim, a za uzyskanie habilitacji, nagrodzony został dr Krzysztof Talaśka. Ponadto każdy z członków Senatu otrzymał podziękowania z rąk rektora, prof. Andrzeja Wojtyly. Uroczyste i zarazem ostatnie posiedzenie uświetnił koncert kwartetu smyczkowego Libiamo.

XVII edycja Konkursu Otwarte drzwi-plakat

Szanowni Absolwenci,

Zapraszamy serdecznie absolwentów uczelni do wzięcia udziału w XVII edycji Konkursu „Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie, doktorskie oraz projekty kół naukowych, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Ideą Konkursu organizowanego od 17 lat przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zwiększanie zainteresowania tematyką niepełnosprawności wśród osób kończących studia wyższe, próba zmiany sposobu postrzegania niepełnosprawności, jak również wyznaczenie kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Prace można składać do dnia 15 października 2020 roku.

Za najlepiej ocenione prace magisterskie przysługują nagrody w wysokości do 6 000 zł, natomiast w przypadku rozprawy doktorskiej wysokość głównej nagrody wzrasta nawet do 12 000 zł.

Więcej szczegółów o Konkursie „Otwarte drzwi” mogą Państwo znaleźć na stronie PFRON, w komunikatach z regionu, jak również na oficjalnym profilu Oddziału Wielkopolskiego PFRON, na portalu społecznościowym Twitter, pod poniższymi linkami:

Twitter PFRON Oddział Wielkopolski otwiera się w nowym oknie

Szczegóły o Konkursie na stronie PFRON otwiera się w nowym oknie