• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza studentów Akademii Kaliskiej do zapisów na 2 -dniowy kurs zawodowy „ Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych”  

Celem kursu jest:

 •   nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi kas fiskalnych, 
 •  nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi terminali płatniczych.

Program kursu zakłada:

L.p.Tematyka zajęćZajęcia teoretyczneZajęcia praktyczne
1.Podstawowe akty prawne regulujące obowiązek posiadania kasy fiskalnej w placówce oraz określające obowiązki wynikające z ich posiadania10
2.Podstawowe pojęcia fiskalne0,50
3.Budowa i zasada działania kas i drukarek fiskalnych z kopią tradycyjną oraz elektroniczną0,50
4.Sprzedaż na kasie fiskalnej przy zastosowaniu kodów towarowych, kodów kreskowych, opakowań zwrotnych, przy podłączonej wadze, szybka sprzedaż, stornowanie pozycji oraz usuwanie paragonu, udzielanie rabatów03
5.Kończenie paragonu przy zastosowaniu różnych form płatności00,5
6.Obliczanie reszty, przeglądanie otwartego paragonu00,5
7.Raporty kasy fiskalnej: raport dobowy, miesięczny, stanu kasy, rozliczeniowy; raport zerujący, niezerujący, raport fiskalny02
8.Współpraca kas fiskalnych z urządzeniami zewnętrznymi , drukarki fiskalne02
9.Obsługa terminali płatniczych02
 Ogółem ilość godz. na kursie:210

Planowany termin realizacji kursu: kwiecień /maj  2023 r. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia potwierdzające nabycie kompetencji zawodowych. Przewidywania liczba uczestników kursu to 12 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń . Zainteresowanych studentów proszę o zgłaszanie deklaracji uczestnictwa na adres: m.spychalska@akademia.kalisz.pl

AIP - Spotkanie - Algieria - Wpis

W siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości dyskutowano o tym jak budować przedsiębiorczość na rynku algierskim . Spotkanie realizowane było w ramach projektu bilateralnego mającego na celu utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Skikdzie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Algierskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców – AYA (Algerian Youth Association), którzy chcieli skorzystać z polskich rozwiązań i doświadczeń, aby uniknąć wielu pomyłek już na etapie tworzenia Inkubatora. Akademię Kaliską reprezentowała Małgorzata Spychalska-dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Algieria - Spotkanie - Inkubator
Algieria - Spotkanie - Inkubator
Algieria - Spotkanie - Inkubator

Uczestników spotkania powitała Ewa Niemier-Pawłowska –  attachée ds. ekonomicznych w Ambasadzie RP w Algierze oraz dr hab. Maciej Klósak z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – inicjator projektu powołania Inkubatora Przedsiębiorczości w Skikdzie na przykładzie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kaliszu.

W trakcie spotkania Omar Saoudi , były Vice Prezes Zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczość opowiedział jak inicjował powołanie w 1993r. Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, natomiast Zuzanna Szczudlik obecna Prezes Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości przybliżyła aktualnie realizowane projekty.

Algieria - Spotkanie - Inkubator

Małgorzata Spychalska omówiła obszary działania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Kaliskiej oraz podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie  budowania i rozwijania przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej. Ważnym aspektem spotkania było nakreślenie możliwych warunków współpracy pomiędzy ośrodkiem Enterprise Europe Network ,a Akademią Kaliską w obszarze  utworzenia wspólnej platformy akademicko – biznesowej do rozwoju międzynarodowego ekosystemu wspierania przedsiębiorczości. Wspólna inicjatywa, dzięki zaangażowaniu polskich i międzynarodowych studentów, stworzy możliwość kompleksowego poznania potencjału zagranicznego rynku, zakładania i rozwijania firmy w danym kraju, łączenia innowacyjnych pomysłów, dostosowywania pomysłów biznesowych do danego rynku, czy pozyskiwania funduszy na rozwój działalności.

Algieria - Spotkanie - Inkubator
Algieria - Spotkanie - Inkubator
Algieria - Spotkanie - Inkubator

Młodzi dorośli na rynku pracy
Kompetencje, zawody przyszłości , nowoczesne doradztwo zawodowe
24.02.2023r godz. 11.00-13.00

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza studentów do uczestnictwa w

 Webinarium EPALE na temat kompetencji przyszłości i przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy oraz doradztwa zawodowego młodych dorosłych.  W trakcie spotkania omówione  zostaną  potrzeby i wyzwaniach  aktualnego rynku pracy ,a także przedstawione zostaną dobre praktyki oraz narzędzia rozwijające kompetencje doradców zawodowych.  

W spotkaniu wezmą udział prof. dr Olga Borysowa (Wolny Uniwersytet w Warnie “Chernorizets Hrab”), dr hab. Małgorzata Rosalska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Marta Wrzosek (Fundacja Katalyst Education). 

Organizatorami wydarzenia są :

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro EPALE.

Rejestracja na webinarium:

https://www.webankieta.pl/ankieta/891679/webinarium-epale-mlodzi-dorosli-na-rynku-pracy.html

Udział w webinarium jest bezpłatny.  Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta lub rejestracja na Platformie EPALE.

AIP - ZDZ - Szkolenia - Baner - Główna

Dofinansowanie do usług szkoleniowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczych.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleń realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.

UWAGA !!!  Już w lutym 2023 r. rozpocznie się nowy projekt dotyczący dofinansowania usług szkoleniowych dla osób indywidualnych (fizycznych), przyczyniających się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników. Można zdobyć nowe kwalifikacje i/lub uprawnienia zawodowe w super atrakcyjnych cenach.

Pliki do pobrania:

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do osób dorosłych: pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo, uczniów i studentów, w wieku aktywności zawodowej (18 – 64 lat), zamieszkujących i/lub pracujących na terenie podregionu kaliskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

Usługi podlegające refundacji:

Usługi rozwojowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji tj. szkolenie/kurs kończący się egzaminem zewnętrznym lub egzaminem kwalifikacyjnym.

Poziom dofinansowania

 • 89% (wkład własny uczestnika tylko 11%),
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla uczestnika: 4.500,00 zł.

ZDZ w ramach bezpłatnego wsparcia oferuje następujące wsparcie:

–    pomoc w zidentyfikowaniu aktualnych potrzeb szkoleniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy,

–    dobór i indywidualne zaprojektowanie optymalnego zakresu i formy planowanych usług szkoleniowych,

–    wsparcie w zakresie aplikowania o dofinansowanie usług szkoleniowych,

–    wsparcie techniczne w zakresie obsługi Bazy Usług Rozwojowych (BUR), będącej narzędziem w procesie aplikowania i realizowania dofinansowanej usługi szkoleniowej,

–    pomoc w procesie rozliczenia dofinansowanej usługi szkoleniowej, –    rzetelne i profesjonalne świadczenie usług szkoleniowych, gwarantujące podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji uczestników szkoleń.


Więcej informacji na temat szkoleń, praktyk oraz webinarów znajdziesz na stronie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP):

https://akademia.kalisz.pl/jednostki/akademicki-inkubator-przedsiebiorczosci/

Informacja prasowa                                                                                        

JESTEŚ STUDENTKĄ UCZELNI TECHNICZNEJ? DOŁĄCZ DO PROGRAMU EDUKACYJNEGO SIEMENSA – INŻYNIERKI 4.0!

Warszawa, 12.12.2022 r. – Ruszyły zgłoszenia do piątej edycji programu Inżynierki 4.0 organizowanego przez firmę Siemens. W serii warsztatów i spotkań z ekspertami z branży weźmie udział 30 studentek uczelni technicznych, które przyślą najciekawsze eseje odpowiadające na pytanie “Co dla Ciebie oznacza bycie inżynierką?”.    

Jak wynika z raportu „Kobiety na politechnikach 2022”, przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, zaledwie 35% osób studiujących obecnie na publicznych uczelniach technicznych w Polsce to kobiety. Do równej reprezentacji płci jeszcze daleko, ale z każdym rokiem przybywa ambitnych, dynamicznych studentek, które chcą związać swoją przyszłość z zawodem inżynierki.
To właśnie z myślą o budowaniu potencjału i kompetencji zawodowych tych młodych kobiet firma Siemens Polska organizuje serię warsztatów i spotkań z ekspertami w ramach programu Inżynierki 4.0. W tym roku odbywa się jego piąta edycja.

Warsztaty dla inżynierek są wyjątkową okazją do poznania praktycznej strony Przemysłu 4.0., środowiska pracy w renomowanej firmie technologicznej, takiej jak Siemens, a także rozwijania sieci kontaktów z ekspertami i innymi studentkami uczelni technicznych.
Udział w tego typu programach pomaga znacząco zwiększać szanse na rynku pracy.

– Udział w programie uświadomił mi, że warto dążyć do założonych celów, nawet jeśli są to cele ogólne, jeśli naprawdę “chcę być inżynierką”. Dał mi odwagę i motywację aby szukać warsztatów i praktyk, a nawet pracy w swoim zawodzie, aby przetestować i sprawdzić, czy to jest rzeczywiście dla mnie – mówi Klaudia Kościołek, uczestniczka drugiej edycji programu Inżynierki 4.0, Młodsza Inżynierka Serwisu Automatyki Budowlanej w Siemens Polska.

–  Kierunki inżynierskie już dawno przestały być domeną wyłącznie mężczyzn. Każdego roku spotykamy wiele fantastycznych, ambitnych i chcących się rozwijać studentek uczelni technicznych, które dzięki nam wykonują swój pierwszy – najważniejszy – krok na ścieżce kariery zawodowej. W Siemensie wiemy, że warto inwestować w rozwój młodych talentów, dlatego już dziś nie możemy się doczekać zgłoszeń do najnowszej edycji programu Inżynierki 4.0 – zachęca Marta Benedyczak, Internal Communications Manager w Siemens Polska.

Jak dołączyć do programu Inżynierki 4.0?

Do 13 stycznia 2023 roku trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/aktualnosci/inzynierki-40.html, załączając esej pt: “Co dla Ciebie oznacza bycie inżynierką i jaki cel chcesz osiągnąć w tym zawodzie?”.
Zaproszenie na warsztaty otrzymają autorki 30 najlepszych tekstów.   

Kontakt: inzynierki4-0@communication.pl

Siemens Sp. z o.o. – polska spółka regionalna globalnego koncernu Siemens AG, istniejąca od 1991 roku. Oferuje na polskim rynku rozwiązania i produkty Siemensa, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki i techniki napędowej dla przemysłu, instalacji i systemów wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału, techniki i aparatury medycznej, transportu szynowego i drogowego, systemów zarządzania obiektami, infrastruktury komunalnej, specjalistycznej oraz efektywności energetycznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.siemens.pl


Więcej informacji na temat szkoleń, praktyk oraz webinarów znajdziesz na stronie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP):

https://akademia.kalisz.pl/jednostki/akademicki-inkubator-przedsiebiorczosci/

Młodzieżowe Misje Gospodarcze

Ruszyła V edycja programu edukacyjno-zawodowego Młodzieżowe Misje Gospodarcze (MMG). Tegoroczna edycja dedykowana jest branży mechanicznej w subregionie kaliskim.

 W projekcie wezmą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z południowej Wielkopolski oraz studenci Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej, którzy pełniąc role konsultantów w projekcie,  wspierać będą uczniów podczas realizacji zadań projektowych .

MMG to przedsięwzięcie, które łączy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz pracodawców. Zadaniem uczniów będzie wypracowanie i wdrożenie akcji promującej potencjał branży mechanicznej. Dzięki temu firmy poznają perspektywę młodzieży, a uczniowie potencjalnych pracodawców. Uczestnicy projektu wzmocnią kompetencje przyszłości ze szczególnym naciskiem na kreatywność, krytyczne myślenie, kompetencje cyfrowe i współpracę zespołową.

Bieżące informacje o projekcie znajdziesz na profilu MMG na Facebooku.

Projekt jest realizowany  w terminie od listopada 2022 roku do kwietnia 2023 roku. 

Osią projektu  są spotkania  warsztatowe realizowane w formule online pod okiem specjalistów i praktyków biznesowych , a tworzone przez uczniów koncepcje i zadania cząstkowe konsultowane są ze studentami Akademii Kaliskiej.

W realizację projektu zaangażowali się:

 • Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski,
 • MiBM,
 • JMP Medical,
 • Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości .

Projekt finansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a jego pomysłodawcą jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. 

30.XI. 2022r. godzina 12.00-14.00

sala 38, ul. Nowy Świat 4  

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zapraszają społeczność akademicką do udziału w spotkaniu , w trakcie którego omówione zostaną procedury rejestracyjne stowarzyszenia zwykłego i rejestrowego.
Spotkanie poprowadzi Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Łukasza Myszko.


Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych – projektu dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, skierowanego do przedstawicieli NGO, grup nieformalnych oraz osób chcących założyć organizację pozarządową z południowej Wielkopolski.

Łukasz Myszko

Łukasz Myszko – radca prawny, specjalista w zakresie obsługi przedsiębiorstw. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych, banków, producentów z branży spożywczej, stowarzyszeń i fundacji. Specjalista do spraw procesów związanych z kredytami denominowanymi i indeksowanymi do waluty CHF. 

11 osobowa grupa studentów Wydziału Nauk Społecznych w okresie od października do listopada b.r. uczestniczyła i pomyślnie ukończyła szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Studenci w ramach 35 godzin szkoleniowych nabyli zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę i umiejętności wymagane przy obsłudze wózka jezdniowego.

Istotnym aspektem szkolenia było uzyskanie uprawnień  kwalifikacyjnych potwierdzonych zewnętrznym egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego .
Wszyscy studenci pomyślnie zdali egzamin i uzyskali stosowne uprawnienia.

 Organizatorem szkolenia był Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości , wykonawcą Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy zdobycia uprawnień kwalifikacyjnych !

Data szkolenia: 16.11.2022r. godzina 11.45-13.15

Miejsce: Aula Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4

Dostępna jest również możliwość uczestniczenia w spotkaniu w formule online:

Link do spotkania: https://meet.google.com/zow-byup-cew

Wideomarketing - Szkolenie

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Google, Państwowy Fundusz Rozwoju  i Krajowy Operator Chmury  zapraszają na szkolenie w ramach programu Firmy Jutra, w trakcie którego dowiesz się, jak w prosty sposób tworzyć treści wideo do internetu – na stronę internetową oraz social media. Wyjaśnimy jakie są najlepsze praktyki i zasady dotyczące tworzenia treści wideo, a także na co należy zwrócić uwagę, aby tworzone przez nas materiały pozostały dobrej jakości i równocześnie przyciągały uwagę odbiorców. Omówimy wymagania techniczne, dajemy praktyczne wskazówki oraz zaprezentujemy przydatne narzędzia.

Dla kogo jest to szkolenie? Szkolenie dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, dzięki któremu dowiesz się, w jaki sposób tworzyć materiały wideo na stronę internetową oraz kanały społecznościowe.

 Co zyskujesz? W trakcie spotkania doradca Google z programu Firmy Jutra koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu narzędzi, które pomagają tworzyć unikalne, wartościowe i skuteczne materiały wideo do internetu.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników, może otrzymać dostęp do unikalnych materiałów szkoleniowych.

Skorzystaj!

16.11.2022r. godzina 11.45-13.15 , aula Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4

Możliwość uczestniczenia w spotkaniu w formule online.

Link do spotkania:

 https://meet.google.com/zow-byup-cew

Warsztaty poprowadzi Jakub Pustuła -certyfikowany specjalista ds. marketingu internetowego.
Doradca Google w programie Firmy Jutra, w ramach którego wspiera przedsiębiorców rozwijając ich wiedzę i kompetencje w obszarze marketingu internetowego oraz rozwiązań chmurowych . Od 2017 roku obsługuje firmy w zakresie analityki pozycjonowania oraz prowadzenia kampanii w Google Ads. Posiada komplet certyfikatów Google Partners.

Jakub Pustuła - Certyfikowany specjalista ds. marketingu internetowego

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres :

m.spychalska@akademia.kalisz.pl

Szukanie pierwszej pracy w trakcie lub po studiach wcale nie musi być skomplikowane ani czasochłonne. Młodzi ludzie powinni pamiętać, że obecnie większość rekrutacji prowadzona jest za pomocą narzędzi internetowych lub w formie hybrydowej – częściowo online, częściowo stacjonarnie. A to oznacza, że najwięcej ogłoszeń zatrudnienia znajdą w sieci. Nie wszystkie źródła ogłoszeń są jednak równie dobre – w czasie poszukiwań zalecane jest korzystanie z profesjonalnych, a więc cechujących się wysokim stopniem bezpieczeństwa platform rekrutacyjnych, np. praca.pl. Oto, jak tego typu serwis pomaga młodym ludziom znaleźć staż, zatrudnienie w trakcie nauki czy pierwszą pracę po studiach.

Przeglądanie najlepszych ofert

W czasie poszukiwania zatrudnienia szczególnie istotne jest to, by w bardzo krótkim czasie dotrzeć do jak największej liczby interesujących kandydata ofert. Szukający pracy często po prostu wpisują nazwę stanowiska w wyszukiwarkę internetową i po kolei sprawdzają wyniki. Taki sposób trudno jednak uznać za optymalny – przeklikiwanie się przez kolejne strony zajmuje czas, dodatkowo kandydat natrafia na mnóstwo ogłoszeń niespełniających jego oczekiwań bądź nieaktualnych.

O wiele bardziej efektywne jest skorzystanie z portalu rekrutacyjnego. Popularna platforma skupia ogromną liczbę ogłoszeń, które kandydat może łatwo filtrować. Przykładowo, na praca.pl jest możliwość wskazania m.in.:

 • obszaru zawodowego,
 • poziomu stanowiska (np. młodszy specjalista/junior, asystent),
 • formy zatrudnienia (np. umowa o staż/praktykę, umowa o pracę),
 • wymiaru pracy,
 • opcji praca zdalna.

Praca.pl to platforma ogólnopolska – kandydat, którego interesują oferty typu praca Kalisz, wpisuje nazwę tego miasta w pasku wyszukiwania na górze strony.

Konto Kandydata

Szukanie pracy za pomocą portalu internetowego można sobie jeszcze uprościć. Wiele osób przegląda oferty w sieci, zapisuje dane pracodawców np. w pliku tekstowym czy na kartce, po czym przechodzi do osobistej skrzynki pocztowej i rozpoczyna wysyłanie e-maili do pracodawców. W ten sposób łatwo się jednak pogubić, wysłać zgłoszenie dwukrotnie do tego samego pracodawcy, załączyć do wiadomości nie ten list motywacyjny, co trzeba…

Tymczasem proces odpowiadania na ogłoszenia znacznie ułatwia założenie Konta Kandydata na portalu rekrutacyjnym. Na praca.pl do rejestracji wystarczy adres e-mail i wskazanie hasła. Konto pozwala na branie udziału w rekrutacjach z poziomu portalu (bez konieczności zapisywania danych, wysyłania zewnętrznych e-maili), a także na śledzenie historii swoich zgłoszeń. Wszystko jest więc w jednym miejscu, uporządkowane chronologicznie – trudno o pomyłkę.

Narzędzia ułatwiające znalezienie pracy

W czasie szukania stażu, etatu czy zlecenia najlepiej wykorzystywać nowoczesne narzędzia, ułatwiające przeglądanie ofert i branie udziału w rekrutacjach. Warto wspomnieć o trzech tego typu narzędziach:

 • kreator CV – pozwala na stworzenie życiorysu zawodowego, zapisanie dokumentu na Koncie Kandydata, a także pobranie go na swoje urządzenie w formacie pdf,
 • job alert – to powiadomienie wysyłane na skrzynkę e-mailową kandydata, kiedy na portalu rekrutacyjnym pojawia się oferta zgodna ze wskazanymi kryteriami,
 • newsletter – dzięki któremu kandydat otrzymuje informację o szczególnie atrakcyjnych ofertach pracy i ważnych wydarzeniach, np. targach pracy,
 • kalkulator wynagrodzeń – pozwala na szybkie przeliczenie kwoty brutto na netto i odwrotnie, przy wskazanej umowie.

Szukanie pracy, szczególnie w przypadku braku doświadczenia, może być stresujące. Dlatego tak istotne jest przygotowanie się do tego procesu – poznanie swoich praw jako pracownika, rodzajów umów, które może zaproponować pracodawca, typowych pytań rekrutacyjnych i sposobów prowadzenia naboru przez firmy. Pomocą w oswojeniu się z rynkiem pracy mogą być artykuły poradnikowe, które kandydat znajdzie w sekcji Kariera i rozwój na praca.pl.

Szukanie pracy to także praca – warto więc być wytrwałym, zachować otwartość umysłu i nie zniechęcać się przy pierwszym niepowodzeniu. Istotna jest także systematyczność – dobrym pomysłem jest wyznaczenie dnia oraz stałej pory, w której przegląda się oferty i wysyła zgłoszenia. Powodzenia!

Zespół Praca.pl