• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu informuje, że z dniem 13 października br. w lokalu Centrum przy ul. Babina 1 będzie można skorzystać z bezpłatnych porady prawnych i księgowych. Oferta adresowana jest do kaliskich organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych zamierzający założyć organizacje pozarządową.

Porady prawne, z których będą mogły również skorzystać osoby fizyczne zamierzające założyć organizację pozarządową, obejmują m.in. sprawy z zakresu:

 1. pomocy prawnej przy zakładaniu, rejestracji oraz funkcjonowaniu organizacji pozarządowej,
 2. konsultacji z obszaru obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych,
 3. udzielania porad prawnych w temacie możliwości i sposobów rozwiązywania problemów dotyczących realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowych,
 4. pomocy przy sporządzaniu różnego rodzaju pism procesowych i urzędowych oraz umów,
 5. porad prawnych dla organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą.

Porady księgowe obejmują m.in. sprawy z zakresu:

 1. doradztwa dotyczącego podstaw rachunkowości organizacji pozarządowych,
 2. poradnictwa dotyczącego ogólnych zasad rozliczania pozyskanych dotacji,
 3. wsparcia dotyczącego aspektów finansowych funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 4. prowadzenie konsultacji przy pozyskiwaniu funduszy krajowych oraz europejskich przeznaczonych na realizacje zadań statutowych organizacji,
 5. prowadzenie konsultacji w kontekście przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich i krajowych,
 6. prowadzenie konsultacji w kontekście sprawozdawczości finansowej w urzędzie skarbowym, rozliczeń finansowych z innymi instytucjami.

W celu umówienia spotkania z radcą prawnym lub specjalistą ds. księgowych można skorzystać z następujących opcji:

kontakt mailowy: cop@um.kalisz.pl,

telefoniczny: 797 702 486

lub osobisty: Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu, ul. Babina 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.