Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego jest jednostką ogólnouczelnianą. Działania AIP ukierunkowane są  przede wszystkim na:

 • udzielanie pomocy studentom i pracownikom Akademii Kaliskiej w obszarze tworzenia, organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • podnoszenie kompetencji studentów poprzez organizację szkoleń , warsztatów,
 • nawiązywanie współpracy między nauką i biznesem,
 • tworzenie korzystnych warunków dla rozwijania przedsiębiorczości środowiska akademickiego Akademii Kaliskiej

Oferta

AIP świadczy nieodpłatne usługi  dla studentów i pracowników Akademii Kaliskiej w obszarach szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Nasze działania :

 • wsparcie doradcze w zakresie otwierania przez studentów i pracowników Akademii Kaliskiej własnej działalności gospodarczej z obszarów: finansów, rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa gospodarczego
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych i pozyskiwaniu pierwszych kontaktów biznesowych
 • pomoc w pozyskiwaniu informacji nt. funduszy na otwieranie i rozwój działalności gospodarczej z różnych źródeł tj. funduszy państwowych, samorządowych, UE, kredytów bankowych, pożyczek itp.
 • organizacja dla studentów i pracowników Akademii Kaliskiej spotkań z rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami oraz praktykami ze świata biznesu, polityki, nauki i gospodarki w celu wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń
 • udostępnianie informacji w zakresie wolnych terenów i lokali dla celów prowadzenia działalności gospodarczej
 • poszukiwanie możliwości i rozwiązań sprzyjających transferowi wiedzy ze środowiska akademickiego Akademii Kaliskiej do gospodarki
 • podnoszenie kompetencji zawodowych studentów i pracowników Akademii Kaliskiej poprzez organizację szkoleń i warsztatów w zakresie:
  • zasad tworzenia , prowadzenia i organizacji własnej firmy
  • zasad prowadzenia negocjacji gospodarczych
  • zasad autoprezentacji i sztuki przemawiania
  • efektywnego zarzadzania czasem
  • zasad sporządzania biznesplanów
  • zasad prowadzenia rozliczeń podatkowych
  • zasad i organizacji pracy biurowej itp.
 • pomoc organizacyjno-techniczna
 • gromadzenie oraz udostępnianie literatury fachowej, broszur branżowych, folderów firm, linków itp.
 • pomoc w organizacji konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów z zakresu przedsiębiorczości
 • tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi karier studentów Akademii Kaliskiej

Potrzebujesz pomocy? wypełnij wniosek

Kontakt

Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Dokumenty

Działania zrealizowane

Bezpłatne webinary

Bezpłatne webinaryplatforma  akademia. home.pl. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zachęca do systematycznego  przeglądania i korzystania z oferty bezpłatnych webinariów dostępnych na platformie : https://akademia.home.pl/ Tematy poruszane w

Czytaj wiecej...
Skip to content