• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Akademia Kaliska została laureatem 12. edycji konkursu „Uczelnia liderów 2022”, a prof. Andrzej Wojtyła otrzymał specjalne wyróżnienie ,,Aurea Praxis”. Wręczenie certyfikatów i wyróżnień odbyło się 29 czerwca br. podczas finałowej gali w Warszawie.

Certyfikat „Uczelnia liderów” zostaje nadawany na podstawie opinii przedstawionej przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów – członków Komisji Certyfikacyjnej, którzy dokonali oceny uczelni na podstawie m.in.: danych przekazanych w raporcie ankiecie samooceny, danych instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, danych instytucji i organizacji monitorujących rynek pracy i kariery zawodowej absolwentów, informacji środowiskowych, danych z dokumentów dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznych uczelni oraz innych informacji pozyskanych bezpośrednio przez recenzentów.

W tym roku w składzie Komisji Certyfikacyjnej znaleźli się: prof. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski), prof. Tadeusz Wawak (Uniwersytet Jagielloński), prof. Anna Adamus-Matuszyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. Jan Fazlagić (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas), Grażyna Kaczmarczyk (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego) i Halina Przeniosło (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego). W programie „Uczelnia liderów” akredytowane są szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw demokratycznych i partycypacyjnych oraz efektywną edukację praktyczną studentów. Certyfikaty „Uczelnia liderów” są przyznawane od 2011 roku instytucjom akademickim podejmującym wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, otwartych na zmiany, przygotowanych do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki wiedzy. Certyfikat i wyróżnienie z rąk władz Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrał dyrektor administracyjny uczelni mgr Łukasz Mikołajczyk.

Specjalne wyróżnienie Aurea Praxis otrzymał rektor Akademii Kaliskiej, prof.  Andrzej Wojtyła, które zostało przyznaje za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.