• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Akademia Kaliska Uczelnią Liderów 2021-20

Tytułem ,,Uczelnia Liderów 2021” została uhonorowana Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 2 lipca w Warszawie, uczelnia otrzymała również wyróżnienie „Primus”.

Po dokonaniu analizy i oceny aplikacji Akademii Kaliskiej do XI edycji Programu „Uczelnia Liderów”, Komisja Certyfikacyjna, pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Dariusza Rotta, zdecydowała o przyznaniu Akademii Kaliskiej kierowanej przez JM Rektora prof. Andrzeja Wojtyłę certyfikatu „UCZELNIA LIDERÓW 2021”. Oceny akredytacyjnej dokonała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC. Akademia Kaliska została podwójnie wyróżniona ponieważ otrzymała również prestiżowe wyróżnienie „Primus” w XI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Wyróżnienie to oznacza, że w procedurze certyfikacyjnej Akademia Kaliska uzyskała najwyższą liczbę punktów rankingowych, a tym samym została najwyżej oceniona przez członków Komisji Certyfikacyjnej.  Certyfikat i wyróżnienie w imieniu JM Rektora odebrał w Warszawie dyrektor administracyjny Uczelni Łukasz Mikołajczyk.

W programie „Uczelnia Liderów” od 2011 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego akredytuje szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, wyróżniające się na rynku edukacyjnym działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych, absolwentów wyposażonych w kompetencje przywódcze, jak również efektywną edukację praktyczną, uwzględniającą oczekiwania pracodawców. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznaje instytucjom akademickim podejmującym wysiłki, by kształcić na najwyższym poziomie, a jednocześnie przygotowywać absolwentów do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się. Wyniki programu to swoisty ranking najlepszych polskich uczelni różnych typów, które cechują się zrozumieniem dla tendencji na współczesnym rynku pracy, otwartością na współpracę z interesariuszami ze świata gospodarczego oraz innowacyjnym podejściem do dydaktyki akademickiej.