• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa, podjął 23 lutego Senat Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Otrzymają je pośmiertnie, za szczególne zasługi dla życia naukowego, dr Mateusz Zatoński i prof. Peter Boyle.

Dr Mateusz Zatoński (2 października 1987 – 17 stycznia 2022) był pracownikiem naukowym i adwokatem/promotorem/rzecznikiem zdrowia publicznego z kilkunastoletnim doświadczeniem w promocji zdrowia, prowadzeniu badań nad zachowaniami zdrowotnymi, historią i polityką zdrowotną oraz budowaniu kompetencji wśród innych, szczególnie młodych naukowców. Przez ponad 10 lat był związany z Akademią Kaliską, co zawsze podkreślał w swoich wykładach i publikacjach. Był nie tylko utalentowanym naukowcem, ale także charyzmatycznym liderem, docenianym przez badaczy w wielu krajach. „Wydaje się, że wszystkie opisane fakty, przy tym szczególne zasługi w ramach budowania siły i prestiżu Akademii Kaliskiej, predysponują doktora Mateusza Zatońskiego do kandydowania do najwyższego wyróżnienia Akademii Kaliskiej” – napisano w uzasadnieniu uchwały.

Prof. Peter Boyle (8 czerwca 1951 – 23 lipca 2022) był światowej sławy naukowcem i brytyjskim epidemiologiem. Prowadził badania nad globalizacją nowotworów, w których wykazał dramatyczny wzrost zachorowań na raka w krajach o niskich i średnich dochodach. W strukturach Akademii Kaliskiej funkcjonuje obecnie Instytut naukowy współpracujący z utworzonym przez niego Instytutem w Lyonie we Francji, prowadząc badania nad prewencją chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza nowotworów. „Kaliska uczelnia zawdzięcza mu możliwość współpracy z najlepszymi naukowcami w Europie i na świecie” – podkreślono w uchwale.

Czwartkowe posiedzenie Senatu było też okazją do wręczenia listów gratulacyjnych. Otrzymali je: dr hab. Paula Bajdor, której Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, nadała  stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, a także dwóch profesorów belwederskich, którzy z rąk Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odebrali tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie: prof. dr hab. Mirosław Skarżyńskiprof. dr hab. inż. Piotr Dela.

Ponadto Senat uczelni podjął uchwały w następujących sprawach:

  1. Zmian do Regulaminu przeprowadzania postepowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
  2. Zmiany Uchwały Nr 0012.172.VI.2023 Senatu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie kryteriów, zasad i trybu  przeprowadzania   oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
  3. Uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
  4. Ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Kaliskiej  im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024.
  5. Ustalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2023/2024.Korekty do programu studiów podyplomowych „Certyfikat i audyt energetyczny budynków”.