• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Minister edukacji i nauki udzielił Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zgody na utworzenie kierunku lekarskiego! Studia ruszą już w październiku 2023 roku, a na początku na tym kierunku będzie się kształciło 60. studentów.

Decyzja ministra została ogłoszona w poniedziałek, podczas specjalnej konferencji prasowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej.

– Chciałbym podziękować posłom, obecnym podczas konferencji prasowej, a także ministrowi Janowi Dziedziczakowi, który nie mógł dzisiaj dotrzeć do Kalisza, za wszelkie wysiłki, które doprowadziły do tego, że mamy formalne pozwolenie na utworzenie kierunku lekarskiego w naszej uczelni z rekrutacją od października 2023 roku – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – To był proces bardzo długi – wystąpiliśmy o pozwolenie na utworzenie tego kierunku w marcu 2022 roku. Było to poprzedzone wizytami ministra szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra edukacji i nauki, prof. Przemysława Czarnka , wiceministra zdrowia Adama Brombera i wreszcie ostatnio ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Chciałbym powiedzieć, że nie obyło się bez pewnych problemów – niespodziewanie pod koniec maja rozpoczęła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przygotowania materialnego, lokalowego i kadry naukowej do utworzenia studiów lekarskich. Była to kontrola doraźna, zatem prawdopodobnie na podstawie interwencji któregoś z parlamentarzystów. Oczywiście, interweniować mogą mieszkańcy, ale muszą zebrać kilkanaście tysięcy podpisów, a z tego co mi wiadomo, taka zbiórka podpisów nie była prowadzona w Kalisza. Kontrola zakończyła się w listopadzie i – co ważne – w wystąpieniu pokontrolnym inspektorzy NIK nie przedstawili żadnych zaleceń. Kontrola wykazała wzorowe przygotowanie na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Pragnę podziękować całej kadrze naukowej i dydaktycznej naszej uczelni, administracji, księgowości, ponieważ przez ostatnie pół roku zamiast pracować na rzecz uczelni, musieliśmy przygotowywać dokumenty na potrzeby kontroli NIK. To nam jednak bardzo pomogło, ponieważ prawdopodobnie informacja o wynikach postępowania dotarła do Sejmu, Senatu, pana premiera i ministrów. Podejrzewam, że to mogło również wpłynąć na wydanie nam formalnej zgody na kształcenie lekarzy. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za wsparcie, podobnie jak posłankom, posłom, Radzie Miejskiej Kalisza i prezydentowi Kalisza. W ub. tygodniu informowałem prezydenta o temacie dzisiejszej konferencji prasowej – wtedy usłyszałem, że w 2018 roku, gdy mówiłem o uruchomieniu w Kaliszu kierunku lekarskiego, wielu ludzi nie dowierzało. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ nawet osoby z mojego najbliższego otoczenia również byli sceptyczni. Jednak się udało i myślę, że zapewniam, że nie jest to moje ostatnie słowo. Cieszę się, że prezydent Kalisza Krystian Kinastowski wystąpił z inicjatywą zorganizowania specjalnych kursów przygotowawczych dla maturzystów z chemii i biologii. Mamy doświadczenie w organizowaniu podobnych kursów, ponieważ tak przygotowujemy kandydatów na studia politechniczne. Musimy pamiętać, że na wydziały lekarskie odbywa się rekrutacja centralna. Zasady są określone przez Centrum Egzaminów Medycznych. My wolelibyśmy, żeby na studia w naszej uczelni, na kierunek lekarski, trafiali młodzi mieszkańcy z Kalisza, Ostrowa, Pleszewa, z całej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Właśnie dlatego, wspólnie z panem prezydentem, podjęliśmy decyzję o stworzeniu możliwości dodatkowych zajęć, które dobrze przygotują maturzystów do procesu rekrutacji. uruchomieni kursów przygotowawczych z zakresu biologii i chemii. Wystąpiliśmy o zgodę na kształcenie 60. studentów w trybie stacjonarnym. Tak właśnie będzie wyglądał pierwszy rok na kierunku lekarskim. Z czasem będziemy chcieli uruchomić studia niestacjonarne, być może w języku angielskim.

– To wielki dzień dla Kalisza, ale przede wszystkim dla całego regionu – przyznała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Zawsze zachęcam do tego, żeby stawiać sobie dalekosiężne cele i podejmować wysiłki, by te cele osiągać. Dzisiaj za sprawą ministra edukacji i nauki, prof. Przemysława Czarnka, wydarzyło się coś szczególnego, ale trzeba pamiętać, że to wydarzenie jest możliwe dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu uczelni.

Ochrona zdrowia jest dla polskiego rządu bardzo ważna. Wiemy, że brakuje lekarzy – dlatego przyjęliśmy strategię, dzięki której lekarzy mają kształcić nie tylko duże uczelnie. Dzięki nam personel medyczny i lekarski może się kształcić w mniejszych ośrodkach, które gwarantują jednak wysoki poziom nauczania. Można powiedzieć, że Akademia Kaliska pięknie wpisuje się w rządowe założenia. Warto zobaczyć drogę rozwoju Akademii Kaliskiej, która krok po kroku udowadnia swój potencjał, uruchamiając nowe kierunki. Dzisiaj mamy Akademię Kaliską, ale są przecież podejmowane działania, by powstał Uniwersytet Kaliski. Jesteśmy przekonani, że na wszyscy jesteśmy na dobrej drodze do osiągniecia tego celu, który rektor sobie założył. Niedawno odwiedził uczelnię minister zdrowia Adam Niedzielski, który przekonał się, że warto inwestować w Akademię Kaliską, ponieważ jest to instytucja prowadzona doskonale przez rektora, a on sam stawia sobie ambitne cele, które służą rozwojowi uczelni.

– Uczestniczymy w wyjątkowym wydarzeniu w skali całej południowej Wielkopolski, którego szczególny charakter będą odczuwali po pierwsze studenci, którzy w przyszłości będą absolwentami tego wydziału, będą mogli tutaj aplikować, ale również wszyscy mieszkańcy – powiedział poseł Katzryna Sójka. – Dzisiaj lekarze często zatrzymują się w tych miejscowościach, w których się kształcą. Jest nadzieja, że te osoby, które ukończą Akademię Kaliską zwiążą się z Kaliszem i południową Wielkopolską. Gratuluję panu rektorowi, za determinację, bo niewątpliwie jest to duży krok, który wymagał pracy, wielu rozmów, podsumowań, dobrej współpracy i to się dzisiaj udało. Z tego miejsca dziękuję również gorąco ministrowi edukacji i nauki, prof. Przemysławowi Czarnkowi, który z dużą życzliwością przyjeżdżał do Kalisza. Myślę, że nie miał żadnych wątpliwości, ponieważ zna potencjał kaliskiej uczelni. Jestem przekonana, że kształcenie na kierunku lekarskim w Akademii Kaliskiej będzie bardzo dobre – wiem, że nasze szpitale w Kaliszu, Pleszewie, czy Ostrowie będą zaangażowane w kształcenie. Jestem pewna, że kadra, którą znam, będzie się mogła zaangażować i jestem przekonana, że efekty podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego, będą w związku z tym doskonałe.

– W imieniu poseł Andżeliki Możdżanowskiej pragnę pogratulować tego historycznego wydarzenia, jakie dzisiaj zostało ogłoszone. Pragnę też podziękować za determinację i działanie, to historyczna chwila dla wszystkich. Życzę państwu, żeby absolwentów i jak najlepszych lekarzy przybywało z roku na rok – dodała Anna Lis, dyrektor biura europosłanki.
– Decyzja ministra edukacji i nauki, prof. Przemysława Czarnka to kolejny krok w kierunku tworzenia mocnego, dobrego Uniwersytetu Kaliskiego – przyznał poseł Jan Mosiński. – O wydziale lekarskim powiedziano już tutaj dużo, a że jesteśmy w przededniu świąt Bożego Narodzenia, jesteśmy w okresie, gdzie obdarowujemy się prezentami i dobrymi wiadomościami. Rektor uczelni jeszcze o tym nie wie, ale dosłownie dwa dni temu otrzymałem potwierdzenie, że pozytywnie został rozpatrzony wniosek emisję obligacji z rezerwy ogólnej na kwotę 3 mln zł, na potrzeby Akademii Kaliskiej. Staraliśmy się o to, jako parlamentarzyści, żeby wniosek uczelni został rozpatrzony pozytywnie. To pokazuje, że z poziomu rządu premiera Mateusza Morawieckiego, kaliska uczelnia kaliska jest dobrze oceniana. Mamy więc kolejne potwierdzenie, że zespół, który stworzył prof. Andrzej Wojtyła, zespół naukowców, dydaktyków, ale też pracowników administracji, to dobra ekipa, która będzie tworzyć mocny ośrodek akademicki, który pozwoli zatrzymać młodych ludzi w Kaliszu i subregionie kalisko – ostrowskim. Gratuluję zarówno uzyskania zgody na wydział lekarski, jak gratuluję wniosku o obligacje, bo to świadczy o jednym: jesteście państwo postrzegani bardzo pozytywnie.

– Kiedy minister zdrowia Adam Niedzielski był z wizytą w Akademii Kaliskiej, był pod głębokim wrażeniem wyposażenia materiałowego i środków dydaktycznych, które są tutaj stosowane – dodał poseł Tomasz Ławniczak. – Porównując kaliską uczelnię z najbardziej renomowanymi uczelniami medycznymi w Polsce stwierdził, że pod pewnymi względami nie są one tak wyposażone jak Akademia Kaliska i przyszły Uniwersytet Kaliski. Tego rodzaju sukcesy, tego rodzajów punktów odniesień i ocen życzę z całego serca. Uczelnie wyższe mają swoją średniowieczną tradycję –między XII i XV wiekiem powstało w Europie ok 75. wyższych uczelni, w tym najstarsza uczelnia w Polsce – Akademia Krakowska. Uniwersytety musiały mieć cztery podstawowe wydziały: medyczny, prawny, filozoficzny i najważniejszy wówczas – wydział teologiczny. Co charakterystyczne – spośród wszystkich uczelni medycznych w średniowiecznej Europie, największą renomę medyczną, miał niewielki uniwersytet w Montpellier we Francji. I takiej renomy życzę Kaliszowi, na tle całej Polski.

– Cieszę się, ponieważ kilkuletnie wysiłki rektora i całego środowiska akademickiego naszego miasta przynoszą piękne owoce – powiedział prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski. – Chciałem podziękować rektorowi za to wszystko, czego dokonał. Miał bardzo śmiałą wizję rozwoju uczelni i wszyscy bardzo się cieszymy, że Kalisz dołączył do grona 20. ośrodków w Polsce, którzy mogą kształcić lekarzy. To podnosi rangę naszego miasta, jako liczącego się ośrodka akademickiego. Dziękuję przy okazji parlamentarzystom, ponieważ zawsze można liczyć na posłów, którzy realizując mandat w Warszawie, nie zapominają o swoim regionie, a nie zawsze to było regułą. Dziękuję, że żyjecie sprawami Kalisza i Aglomeracji Kalisko  – Ostrowskiej. Wspieracie nas w wysiłkach na bieżąco w sposób konkretny i skutecznie pomagacie. Wiele osób kibicowało projektowi utworzenia kierunku lekarskiego, ale nie wszyscy, dlatego jeszcze raz gratuluję, że udało się tak dobry projekt doprowadzić do końca.

Prezydent Krystian Kinastowski zapowiedział również uruchomienie – wspólnie z Akademią Kaliską – specjalnego kursu przygotowawczego dla maturzystów, podczas którego będą mieli zajęcia z chemii i biologii. – Chcemy, żeby jak najwięcej osób z Kalisza u nas studiowało. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, z jakimi problemami boryka się kaliski szpital i jednym z nich jest brak chętnych do odbycia rezydentury. Jestem przekonany, że w długoterminowej perspektywie ta dzisiejsza inicjatywa, rozwiążę szereg problemów.  Musimy się spotkać w najbliższym czasie z dyrektorami szkół i zorganizujemy taki pilotażowy program kursu przygotowawczego z zakresu chemii i biologii. Mamy doświadczenie prowadzenia takich kursów dla nauk ścisłych. W najbliższym czasie doprecyzujemy szczegóły i ruszymy z kursami już na początku drugiego semestru. Otwiera się nowa szansa, o której młodzi ludzie nawet nie myśleli do tej pory. Mam nadzieję, że wielu z nich zrozumie, że warto zostać na miejscu w Kaliszu, by tworzyć historię wydziału lekarskiego – dodał prezydent Kalisza.