• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Przed absolwentami z tą umiejętnością otworzą się drzwi do kariery nie tylko w Polsce i Europie, ale także na całym świecie. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego podpisała umowę z organizacją SAP University Alliance, dzięki której uzyskała możliwość współdziałania z jedną z wiodących na świecie firm technologicznych. Od przyszłego roku akademickiego 2023/2024, uczelnia będzie kształcić fachowców z obsługi SAP, czyli zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Organizacja SAP University Alliances skupia ponad 3500 szkół wyższych w 113 krajach na całym świecie, kilkanaście tysięcy naukowców i kilkaset tysięcy studentów. W Polsce współpracuje z nią około 30 uczelni, w tym od 1 kwietnia br. również Akademia Kaliska. Prekursorem i motorem przystąpienia do programu był Wydział Nauk Społecznych. – Możliwość korzystania z SAP-u pozwala nam na kształcenie studentów z umiejętności obsługi tego systemu, jak również – z punktu widzenia informatycznego – kształcenie w zakresie administrowania i wdrażania systemu – mówi dr inż. Leszek Szczupak, kierownik Zakładu Logistyki i Transportu w Akademii Kaliskiej.

Czym jest SAP? Skrót ten oznacza Systems Applications and Products in Data Processing i odnosi się do popularnego, zintegrowanego systemu informatycznego, który stworzyło niemieckie przedsiębiorstwo o nazwie SAP SE. – Aktualnie system stosowany jest głównie w dużych przedsiębiorstwach, aczkolwiek firma zaczyna tworzyć oprogramowanie również dla średnich i małych przedsiębiorstw. Jest to system kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem, poczynając od zarządzania majątkiem i finansami, poprzez logistykę, HR, kadry, płace, ewidencję majątku trwałego itd. – wymienia dr Leszek Szczupak. – Są w nim też elementy sztucznej inteligencji czy moduły analityczne, które mogą być wykorzystywane w projektowaniu, prognozowaniu i przygotowywaniu planów działalności przedsiębiorstwa. Jako uczelnia posiadamy dostęp do całości systemu. Oczywiście przykładowo na kierunku logistyka będziemy większy nacisk kładli na moduły logistyczne, a na zarządzaniu finansami na moduły finansowe.

Dzięki przystąpieniu do stowarzyszenia SAP UAP, Akademia Kaliska będzie mogła partycypować w wielu aktywnościach organizowanych dla kadry oraz studentów (Innojams, Codejams and Design Thinking), a członkostwo pozwoli uczelni na uzyskanie, poprzez lokalne SAP UCC (University Competence Cnter), dostępu do aplikacji SAP (w tym tak zaawansowanych rozwiązań jak SAP ERP, SAP SCM, SAP CRM, SAP BI, SAP HANA). Kształcenie z obsługi systemu znajdzie się w programie nauczania w kolejnym roku akademickim 2023/2024. Oferta skierowana będzie zarówno do dziennych, jak i zaocznych studentów, a jeśli zajdzie taka potrzeba również dla studentów podyplomowych. – Kształcenie będzie odbywało się od podstaw do coraz bardziej zaawansowanych czynności i wyłącznie praktycznie tzn. każdy student, który będzie poznawał SAP otrzyma indywidualny kod dostępu i przez cały okres kształcenia, 365 dni w roku i 24 godziny na dobę, będzie miał dostęp do tego systemu przez własny komputer, mogąc realizować zadania zlecone przez prowadzącego przedmiot, ale też samemu podróżować po tym systemie i go odkrywać – wyjaśnia dr Szczupak. Podkreśla przy tym, że fachowcy ze znajomością obsługi systemu SAP są bardzo poszukiwani na rynku pracy. – Przez firmy, które albo już korzystają z systemu, a w naszym regionie jest ich kilkanaście, albo firmy, które będą wdrażać ten system – dodaje.

Udział w programie SAP University Alliance pozwoli studentom kaliskiej uczelni na wymianę doświadczeń i realizację wspólnych projektów ze studentami na całym świecie. Na współpracy skorzysta również kadra naukowo-dydaktyczna. Program firmowany i dotowany przez największego na świecie producenta rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie organizacjami – firmę SAP AG, ma bowiem na celu transfer wiedzy, szkolenia i wspólne przedsięwzięcia badawcze. Wspiera też integrację środowisk akademickich zainteresowanych edukacją informatyczną oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy sferą uczelni a środowiskiem biznesu.