• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Karty absolutoryjne i dyplomy otrzymali w sobotę studenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy w tym roku ukończyli naukę na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej, a także słuchacze studiów podyplomowych,. Gratulacje i życzenia pomyślności przekazał absolwentom rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Absolutorium na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej odbyło się już po raz 23. Tym razem wzięło w nim udział 145 studentów studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunków: zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne i oraz studenci studiów magisterskich, na kierunku zarządzanie i dowodzenie.

– Spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, żeby świętować wasz sukces i ukończenie przez was studiów – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Pozwólcie, że złożę życzenia nie tylko wam, ale również waszym bliskim. Mam również nadzieję, że potwierdzicie dzisiaj, iż rozpoczynając studia na naszej uczelni dokonaliście właściwego wyboru. Dzisiaj, po trzech, bądź pięciu latach studiów wybór ten możecie ocenić sami. Wierzę, że często będziecie wracać pamięcią do czasu, spędzonego właśnie w Akademii Kaliskiej, która już niebawem, stanie się Uniwersytetem Kaliskim.

Studenci z rąk rektora odebrali karty absolutoryjne, a ci, którzy podczas kształcenia wyróżniali się, otrzymali nagrody.

– To wyjątkowy moment nie tylko dla Was, ale również dla całej społeczności akademickiej – dodała dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Akademii Kaliskiej, Beata Wenerska, która podkreśliła włożony przez absolwentów wysiłek i dużą determinację studentów.

Absolutorium na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej było nie tylko momentem symbolicznym, kończącym okres studiów, ale również początkiem nowego rozdziału w życiu absolwentów. Uroczystość ta była wyrazem uznania dla ich trudu, poświęcenia i determinacji w dążeniu do zdobycia wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności.

Również w sobotę odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów słuchaczom studiów podyplomowych. Oferta jest każdego roku wzbogacana przez Akademię Kaliską, co skutkuje stale rosnącą liczbą słuchaczy. W niej wzięli udział m. in.: poseł na Sejm Jan Mosiński, senator Janusz Pęcherz.

Cieszę się, że znaleźliście u nas studia podyplomowe dla siebie – przyznał prof. Andrzej Wojtyła. – Wy chcieliście się rozwijać, poszerzać swoje horyzonty, a my chcieliśmy wam w tym pomóc. Mam nadzieję, że nasze drogi nie rozejdą się, że nie tylko będziecie dobrze wspominać czas spędzony w naszej uczelni, ale również, że będziecie najlepszymi naszymi ambasadorami.