• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
grafika 6 kaliskie forum biznesu

6 Kaliskie Forum Biznesu

17-19 listopada 2021r.

FIRMA W PROCESIE ZMIAN

Kaliskie Forum Biznesu to cykliczne wydarzenie , które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych subregionu kaliskiego. Ciekawe tematy poruszane podczas spotkań, znakomici prelegenci sprawiają , że Forum  staje się nie tylko miejsce spotkań i rozmów dotyczących aktualnych problemów  życia społeczno-gospodarczego  , ale przede wszystkim platformą wymiany doświadczeń między partnerami  biznesowymi i samorządowymi. Organizatorem wydarzenia jest Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości . Problemy i zagadnienia poruszane na  tegorocznym  Forum dotyczyć będą :  

  • Pakietu modyfikacji podatkowych w ramach planu „Polski Ład”,
  • Efektywnego zarządzania firmą z wykorzystaniem Modelu Biznesowego Canvas,
  • Mediacji i sposobu rozwiązywania konfliktów w sferze interesów.

Prelekcje i sesje warsztatowe odbywać się będą w formule stacjonarnej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracji dokonywać można  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 listopada.

Szczegółowy program Forum, sylwetki prelegentów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne pod linkiem:

6 Kaliskie Forum Biznesu otwiera się w nowym oknie