XVI rok akademicki zainaugurowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu.

Początki uczelni z teraźniejszością skonfrontował w wystąpieniu inauguracyjnym rektor PWSZ w Kaliszu prof. zw. dr inż. Jan Chajda. – Oceniając z perspektywy dnia dzisiejszego, początki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu nie były imponujące, choć samo powołanie uczelni uznane zostało za tutejsze Wydarzenie Roku i zaspokajało ówczesne nasze aspiracje. Dziś, kiedy po raz ósmy z rzędu kaliska PWSZ staje na najwyższym podium w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych „Perspektyw”, wszystko wcześniejsze wydaje się małe i nieznaczące. Otóż nic bardziej mylnego, bo wynik ten jest składową szeregu pomyślnych zdarzeń, które działy się na przestrzeni całych minionych 15-lat. To przede wszystkim efekt dobrze realizowanej przyjętej przed laty mądrej i dalekowzrocznej strategii rozwoju uczelni – mówił rektor Chajda.

A ta strategia oparta jest na czterech filarach: kształceniu, działalności naukowej i badawczo-rozwojowej, współdziałaniu z otoczeniem i rozwoju organizacyjnym. Dziś kadra naukowo-dydaktyczna PWSZ liczy blisko 400 nauczycieli akademickich, w tym 90 z tytułem profesora lub doktora habilitowanego. Wśród nich są także profesorowie z zagranicy: z Rosji, Niemiec, Francji a nawet z USA.

Na przestrzeni minionych lat mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu opuściło 13.800 absolwentów, a w samym ubiegłym roku akademickim 1.160. Tymczasem na pierwszy rok studiów 2014/2015 przyjęto 1.250 osób, zatem bilans jest dodatni. To w ocenie władz uczelni wielki sukces, którym kaliska PWSZ, jako jedna z nielicznych w kraju, może się poszczycić w dobie postępującego kryzysu demograficznego.

Skip to content